דיבור היסטורי
קבר הרמב"ם
דיבור היסטורי
לרגל היארצייט: למה הרבנים נלחמו נגד הרמב"ם
י"ט בטבת תשפ | 16.01.20