פרשת תולדות •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת תולדות • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייס
ג' בכסלו תשפא | 19.11.20
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: ללמוד מטעויות של אחרים! (פרשת שבוע)
פרשת לך לך •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת לך לך • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: מעלת השתיקה (פרשת שבוע)
פרשת נח •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת נח • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: גם מהרשע יצא טוב (פרשת שבוע)
פרשת בראשית •  פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת בראשית • פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס2
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: האויב המר ביותר של הטוב הוא הטוב מאוד! (פרשת שבוע)
שמחת תורה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסשמחת תורה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: הכול טוב! (פרשת שבוע)
חג הסוכות: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסחג הסוכות: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: להסתכל קדימה (פרשת שבוע)
שבת שובה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסשבת שובה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: הנושרים והתשובה (פרשת שבוע)
יום הדין: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסיום הדין: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס1
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: דברים שנמצאים ולא רואים (TV)
פרשת ניצבים: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת ניצבים: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב אליעזר שמחה ווייס4
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: היהודים קיימים (פרשת שבוע)
פרשת כי תבוא: פינתו של הגרא"ש וייס. צפופרשת כי תבוא: פינתו של הגרא"ש וייס. צפוהרב אליעזר שמחה ווייס2
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: שמחה של מצווה (פרשת שבוע)
פרשת כי תצא: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת כי תצא: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב שמחה הכהן וייס3
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: אחרי התשובה חייבים להמשיך (TV)
פרשת שופטים: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת שופטים: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב שמחה הכהן וייס7
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: אחרי התשובה חייבים להמשיך (TV)
פרשת ראה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייספרשת ראה: פינתו של הרב אליעזר שמחה וייסהרב שמחה הכהן וייס5
חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה. והשבוע: "את הברכה אשר תשמעון" (TV)

אקטואליה מהפרשה עם הרב אליעזר שמחה וייס

חבר מועצת הרבנות הראשית, הגאון רבי אליעזר שמחה וייס, מתארח מידי שבוע באולפן 'כיכר השבת', ומגיש לצופים ווארט אקטואלי מהפרשה

כיכר facebook