בהגשת: רפאל כהן

כתבנו הפוליטי מסכם שבוע בפינה חדשה שתלווה אתכם עד יום הבחירות