חיילים  bhdubh jcs  BQLASER  vhscru,
מחברים נוספים
אבי לוין
אוריין רייס
אלון נוריאל
אסתי שושן
בני רבינוביץ
בני שוורץ - המקלדת
גדעון לוי
דוד חכם
דני קושמרו
דניאל שבקס
הדף היומי
הרב אבא טורצקי
הרב חיים ולדר
הרב טוביה פריינד
הרב ישראל גליס
הרב ישראל-מאיר לאו
הרב עמיהוד סלומון
הרבנית יהודית יוסף
ח"כ יעקב ליצמן
ח"כ יעקב מרגי
חיים כהן
חיים קליגר
יואב ללום
יוסי אליטוב
ינון פאלח
יעל קליגר
יעקב וידר
יצחק פינדרוס
מיכאל נכטיילר
מנדי שוורץ
משה גלסנר
מתי הורוביץ
פייני סוקניק - גולדשמידט
צבי שמואל ניימן
קובי אריאלי
רחלי איבנבוים
שאול חיון
שלומי זייבלד
שלמה קוק
שרון דניאל
מנדי שוורץ

מנדי שוורץ

יועץ סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש

מאיר פרושהבעיה שהעיבה לי אצל פרושכ"ח באלול תשע13
יועץ סגן שר החינוך ח"כ מאיר פרוש, רואה מקרוב את ההתמסרות, ומתרגז: 'מדוע אין דובר ללשכה'. עכשיו הוא חושף סיפורים (מסכמים, שנה בכיכר)