<IMG..  אברהמי  אורוויזיון  אלפי ילדים..
מחברים נוספים
אבי בנטוב
אבי מימרן
אורי אורבך
אחיחי
אריה דרעי
אשר גולד
אשר מדינה
ד"ר אביעד הכהן
ד"ר עמוס ברדע
דוד חכם
הרב בועז נקי
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב ישראל אסולין
הרב ישראל-מאיר לאו
הרב עידו וובר
הרב פנחס גולדשמידט
חיים קליגר
יאיר בורוכוב
יהודה שלזינגר ישראל היום
יואל שטיין
יוני לוקסנבורג
יוסי דייטש
יוסף חיים בולטון
יעקב איזק
יעקב מרגי
ישי לפידות
ישראל גולדשמיט
ישראל יעקב ירט
ליפא שמעלצר
מירי שניאורסון
מתי גולן
נחמן וייס
נתי טוקר
נתן שקרצ'י
סיון רהב-מאיר
עו"ד דודי הלפר
ציפי ירום
רבקה שורץ, עו"ד
רו"ח יעקב בלנגה
שושי שטוב
עו"ד צפריר אוסטשינסקי

עו"ד צפריר אוסטשינסקי

הרב ליאור, השבוע (צילום: פלאש 90)עזי פנים לגיהינוםכ"ט בסיון תשעא9
"ברור שמקבלי ההחלטות לא חפצים להיות צודקים, לא חפצים להיות חכמים - הם החליטו להיות עזי פנים!" עו"ד צפריר אוסטשינסקי על מעצרו של הרב דב ליאור (דעות)
דגן (צילום: פלאש 90)כגודל הצלחתו של דגן, כך גודל נפילתוי"א בסיון תשעא4
את "חוק הצינון" יש לפרש בפרשנות רחבה שמשמעותה הגבלה על כל הפעולות שעושה דגן בכדי לבנות לעצמו קריירה נוספת על בסיס המידע שצבר בתפקידיו (דעות)
כותב השורותהמבקר, בדוק את החינוך החילוני הקלוקלט"ו באייר תשעא11
בכל הכבוד, אין למבקר המדינה את הכלים לבחון את תוצאות החינוך והקריטריונים החינוכיים של המוסדות החרדיים. החינוך החילוני נשכל. מבקר, צא ולמד (דעה)
עו"ד צפריר אוסטשינסקיפישר, תתגמשל' בניסן תשעא6
על הממשלה להרחיב ולהגמיש את הקריטריונים לקבלת הלוואת זכאות בעקבות הנחיותיו החדשות של נגיד "בנק ישראל" בעניין המשכנתאות". פרשנות כלכלית (כלכלה)
ליברמן, אתמול (צילום: פלאש 90)ליברמן עדיין זכאי, אל תתבלבלוי' בניסן תשעא6
"אל תתבלבלו מהקמפיין שנעשה נגד ליברמן. הוא עדיין זכאי. עינוי הדין שעבר במשך למעלה מעשור שנים מחייב הגבלה בחוק של זמן חקירתם של חשודים" (דעה, ארץ)
עו"ד צפריר אוסטשינסקיתעזבו את נתניהוב' בניסן תשעא12
פוליטיקאים וגורמי תקשורת אינטרסנטיים, חברו יחדיו לנצל את הליקוי החקיקתי - בכדי לפגוע ביסודי שיטת הממשל ולהפריע לראש הממשלה במילוי תפקידו (דעה)