מחברים נוספים
אבי מימרן
אוהד שקד-מנדלבוים
איתמר כהן
בני שוורץ - המקלדת
ד"ר עמוס ברדע
דוד חכם
דודי שוומנפלד
דני קושמרו
דניאל שבקס
הרב בועז נקי
הרב טוביה פריינד
הרב יעקב בלוי
הרב יצחק סולובייציק
הרב ישראל פינטו
הרב שמואל אליהו
הרבנית יהודית יוסף
ח' יקר
חברון גרנביץ
יאיר בורוכוב
יאיר לפיד
ידידיה מאיר
יהודה משי זהב
יהונתן יוסף
יוסי דייטש
יעקב איזק
יעקב וידר
ישי לפידות
ישראל יעקב ירט
מיכאל מלכיאלי
מני גירא-שוורץ
סיון רהב-מאיר
עו"ד אריאל רוט
עו"ד דב הלברטל
עו"ד דוד טולידאנו
עו"ד מנחם מושקוביץ
עו"ד משה-יצחק אוסדיטשר
רבקה לוי
שאול שיף
שימי סגל
שרי ברינר-שיפמן
הרב יהודה שטרן

הרב יהודה שטרן

להתחייבות קבלן לפי חוק המכר יש תוקף?להתחייבות קבלן לפי חוק המכר יש תוקף?ל' בשבט תשפא
האם חוזה מכר מצוי שנערך על ידי יועץ משפטי של חברה קבלנית מטיל על הקבלן חיובים שיש להן תוקף הלכתי? הרב יהודה שטרן עם המאמר ההלכתי השבועי (מה הדין, יהדות)
פיצוי באיחור מסירת דירה בשל מגיפת הקורונהפיצוי באיחור מסירת דירה בשל מגיפת הקורונהכ"ג בשבט תשפא
הסכם רכישת דירה מקבלן כולל על פי רוב סעיף התחייבות לפיצויים ככל שהקבלן יאחר במסירת הדירה במועד שנקבע. כיצד ניתן לעשות זאת גם בתקופת הקורונה? (מה הדין? יהדות)
כיצד לנסח סעיף פיצוי בהסכם מכירת דירה?כיצד לנסח סעיף פיצוי בהסכם מכירת דירה?ט"ז בשבט תשפא
תחייבות התלויה במילוי תנאי מסוים, כגון התחייבות של קבלן לתשלום קנס פיצוי בגין איחור במסירת הדירה או התחייבות של מוכר דירה כי בשל עיכוב בפינוי הדירה ומסירתה לקונה הוא ישולם קנס, עשויים להיות התחייבות ללא תוקף מחייב, כיצד עושים זאת נכון? (מה הדין?)
פיצוי בשל איחור קבלן במסירת דירה בזמןפיצוי בשל איחור קבלן במסירת דירה בזמןט' בשבט תשפא
מצוי שהסכם רכישת נכס נדל"ן חדש מאת קבלן, כולל סעיף של התחייבות הקבלן לשלם פיצויים באם הוא לא ימסור לרוכש את הנכס החדש במועד שנקבע בהסכם. מה המשמעות ההלכתית של התחייבות לתשלום פיצוי בשל איחור (יהדות)
שימוש וטלטול סירים ומחבתות בשבתשימוש וטלטול סירים ומחבתות בשבתי' בטבת תשפא
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית והשבוע: האם מותר להשתמש ולטלטל סירים ומחבתות ריקים בשבת (מה הדין? יהדות)
אילוסטרציההאם מותר להניח סידור על מכונית בשבת?ג' בטבת תשפא1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית עונה לשאלה מעשית במיוחד בימים אלו, בהם מתפללים הציבור ברחובה של עיר גם במהלך תפילות השבת (מה הדין?, יהדות)
התבוננות בחלון ראווה והתעניינות ברכישה מוצרים בשבתהתבוננות בחלון ראווה והתעניינות ברכישה מוצרים בשבתכ"ה בכסלו תשפא
האם מותר להתבונן בחלון ראווה בשבת? האם מותר להרהר ברכישות בשבת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה למעשה (מה הדין?, יהדות)
האם וכיצד מותר לסרק את השיער בשבת?האם וכיצד מותר לסרק את השיער בשבת?י"ח בכסלו תשפא
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית, והפעם בנושא הלכות שבת, סביב נושא סירוק השיער בשבת והחשש לתלישת שיערות למרות שאין כוונה ישירה לכך (מה הדין?)
מותר לנקות מוצץ ופטמת בקבוק תינוק בשבת?מותר לנקות מוצץ ופטמת בקבוק תינוק בשבת?ד' בכסלו תשפא
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם דיני ניקוי בשבת של מוצץ ופטמת בקבוק של תינוק העשויים מחומרים סינטטיים (מה הדין?)
האם מותר לנו לקפל את הטלית בשבת?האם מותר לנו לקפל את הטלית בשבת?כ"ו בחשוון תשפא
האם מותר לקפל את הטלית גדול בשבת בבוקר לאחר התפילה? מה הסיבה שקיפול כזה יכול להיות בעייתי וכיצד מותר לנהוג למעשה. הרב יהודה שטרן בטורו השבועי (יהדות)