מחברים נוספים
אבי בלום
אהרן גרנות
אסתי שושן
ד"ר אביעד הכהן
דוד שעיו
דודי זילברשלג
הדף היומי
הרב אליהו ישראלי
הרב דב פוברסקי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב יצחק קוסובסקי
הרב ישראל פינטו
הרב פנחס גולדשמידט
ח"כ ישראל אייכלר
ח' יקר
חברון גרנביץ
חיים ולדר
יאיר לפיד
יאיר בורוכוב
יוסי אליטוב
יעל קלצקין
יערית אלבז
יצחק דרקסלר
יצחק קקון
ישראל שפירא
מיכאל קקון
מנדי פלין
מני צור
מתי גולן
ניסן שטראוכלר
נתן שקרצ'י
עו"ד אלי מאור
צוריאל קריספל
ציפי ירום
רבקה לוי
רון בן ישי, ynet
רועי לחמנוביץ'
רחלי איבנבוים
שלמה גולדשטיין
שמואל חיים פפנהיים
הרב יהודה שטרן

הרב יהודה שטרן

האם ניתן לכפות דייר להצטרף ל'פינוי בינוי'?האם ניתן לכפות דייר להצטרף ל'פינוי בינוי'?כ"א בתשרי תשפב1
עורך הדין, הרב יהודה שטרן, במאמר הלכתי מקיף ומעמיק על נושא שמטריד רבים בכל הנוגע להסכמת שכנים לפרויקטים של "פינוי בינוי" (מה הדין? / יהדות)
להתחייבות קבלן לפי חוק המכר יש תוקף?להתחייבות קבלן לפי חוק המכר יש תוקף?ל' בשבט תשפא
האם חוזה מכר מצוי שנערך על ידי יועץ משפטי של חברה קבלנית מטיל על הקבלן חיובים שיש להן תוקף הלכתי? הרב יהודה שטרן עם המאמר ההלכתי השבועי (מה הדין, יהדות)
פיצוי באיחור מסירת דירה בשל מגיפת הקורונהפיצוי באיחור מסירת דירה בשל מגיפת הקורונהכ"ג בשבט תשפא
הסכם רכישת דירה מקבלן כולל על פי רוב סעיף התחייבות לפיצויים ככל שהקבלן יאחר במסירת הדירה במועד שנקבע. כיצד ניתן לעשות זאת גם בתקופת הקורונה? (מה הדין? יהדות)
כיצד לנסח סעיף פיצוי בהסכם מכירת דירה?כיצד לנסח סעיף פיצוי בהסכם מכירת דירה?ט"ז בשבט תשפא
תחייבות התלויה במילוי תנאי מסוים, כגון התחייבות של קבלן לתשלום קנס פיצוי בגין איחור במסירת הדירה או התחייבות של מוכר דירה כי בשל עיכוב בפינוי הדירה ומסירתה לקונה הוא ישולם קנס, עשויים להיות התחייבות ללא תוקף מחייב, כיצד עושים זאת נכון? (מה הדין?)
פיצוי בשל איחור קבלן במסירת דירה בזמןפיצוי בשל איחור קבלן במסירת דירה בזמןט' בשבט תשפא
מצוי שהסכם רכישת נכס נדל"ן חדש מאת קבלן, כולל סעיף של התחייבות הקבלן לשלם פיצויים באם הוא לא ימסור לרוכש את הנכס החדש במועד שנקבע בהסכם. מה המשמעות ההלכתית של התחייבות לתשלום פיצוי בשל איחור (יהדות)
שימוש וטלטול סירים ומחבתות בשבתשימוש וטלטול סירים ומחבתות בשבתי' בטבת תשפא
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית והשבוע: האם מותר להשתמש ולטלטל סירים ומחבתות ריקים בשבת (מה הדין? יהדות)
אילוסטרציההאם מותר להניח סידור על מכונית בשבת?ג' בטבת תשפא1
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי על נושאי הלכה מעשית עונה לשאלה מעשית במיוחד בימים אלו, בהם מתפללים הציבור ברחובה של עיר גם במהלך תפילות השבת (מה הדין?, יהדות)
התבוננות בחלון ראווה והתעניינות ברכישה מוצרים בשבתהתבוננות בחלון ראווה והתעניינות ברכישה מוצרים בשבתכ"ה בכסלו תשפא
האם מותר להתבונן בחלון ראווה בשבת? האם מותר להרהר ברכישות בשבת? הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה למעשה (מה הדין?, יהדות)
האם וכיצד מותר לסרק את השיער בשבת?האם וכיצד מותר לסרק את השיער בשבת?י"ח בכסלו תשפא
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית, והפעם בנושא הלכות שבת, סביב נושא סירוק השיער בשבת והחשש לתלישת שיערות למרות שאין כוונה ישירה לכך (מה הדין?)
מותר לנקות מוצץ ופטמת בקבוק תינוק בשבת?מותר לנקות מוצץ ופטמת בקבוק תינוק בשבת?ד' בכסלו תשפא
הרב יהודה שטרן בטורו השבועי בנושאי הלכה מעשית והפעם דיני ניקוי בשבת של מוצץ ופטמת בקבוק של תינוק העשויים מחומרים סינטטיים (מה הדין?)