מחברים נוספים
אורי אורבך
איציק סודרי
איתן דובקין
אלי הלמן
אלי שפירא
אליאסף יוסף
אליעזר שולמן
אפרים גלעד
אריה דרעי
אשר מדינה
בני שוורץ - המקלדת
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
ד"ר חיים זיכרמן
דוד רוזנטל
דודי זילברשלג
דניאל שבקס
הרב יוסף זריצקי
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב יצחק סולובייציק
הרב שלמה עמאר
ח"כ דב ליפמן
ח"כ יעקב מרגי
חברון גרנביץ
חיים כהן
חיים פישר
יאיר לפיד
יוסי אליטוב
יצחק נחשוני
ירוחם אסטריכר
ישראל שפירא
משה גפני
מתי הורוביץ
נח טוניק
נתי טוקר
פנחס וולף
צבי שמואל ניימן
שאול חיון
שלום קרומבי
שלמה קוק
שמעון קידר
הרב יהודה שטרן

הרב יהודה שטרן

 עניין בפרשה: מתי חייבים על נזקי אש?כ"ג בשבט תשעב3
פרשת משפטים: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: מתי חייבים על נזקי אש?. פלפול מרתק על פרשת משפטים (יהדות, השבוע)
 ההיתר ליהנות מאיסור בעת קיום מצווהט"ז בשבט תשעב4
פרשת יתרו: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: ההיתר ליהנות מאיסור בעת קיום מצווה. פלפול מרתק על פרשת בשלח (יהדות)
 קריאת זכור שלא מספר תורהט' בשבט תשעב5
פרשת בשלח: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: קריאת זכור שלא מספר תורה לאור הפרשה. פלפול מרתק על פרשת בשלח (יהדות)
 הנחת תפילין: כמה ברכות מברכים?ב' בשבט תשעב5
פרשת בא: הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: הנחת תפילין: כמה ברכות מברכים? לאור הפרשה. פלפול מרתק על פרשת בא (יהדות, פרשת השבוע)
 פלפול: הסבה בכל ארבעת הכוסות מדוע?כ"ד בטבת תשעב6
הרב יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: הסבה בכל ארבעת הכוסות מדוע? לאור הפרשה. פלפול מרתק על פרשת שמות (יהדות, פרשת השבוע)
 היתר קריאת פסוקים מיוחדים לרפואהי"ז בטבת תשעב12
הודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: על היתר קריאת פסוקים מיוחדים לרפואה ופרנסה. פלפול מרתק על פרשת שמות (יהדות, פרשת השבוע)
 פלפול: מתי חייבים בכבוד האח הגדולי' בטבת תשעב7
הרב יהודה שטרן מגיש פלפול מעמיק בפרשת השבוע, פרשת ויחי. והפעם: דין כיבוד האח הגדול נלמד מייתור מהאות "ו" של כבד את אביך ואת אמך (יהדות, שבוע)
 פלפול בפרשה: בדין שיעבוד הערב למלווהכ"ו בכסלו תשעב9
יהודה שטרן מגיש מבט מעמיק לפרשת השבוע. והפעם: הפרשה אומרת אנכי אערבנו מידי תבקשנו - האם מקור דין ערב מהפסוק אנכי אערבנו? האזינו לשיעור (יהדות)