%D7%94%D7%..  396  70  תמונות..
מחברים נוספים
איתמר כהן
אלי הלמן
אפרים גלעד
אריה דרעי
אריה דרעי
בני שוורץ - המקלדת
ד"ר אביעד הכהן
ד"ר חיים זיכרמן
דוד אמסלם
הדסה אלפסי
הדף היומי
הרב בן ציון נורדמן
הרב חיים פוקס
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב שמעון בן-טוב
ח' יקר
יאיר בר
יהונתן יוסף
יוסי דייטש
יוסף ויצמן, עו"ד
יניב מאירי
יעקב איזק
יעקב מרגי
יצחק פינדרוס
ישראל קליין
כיכר השבת
מאיר גל
מיכאל נכטיילר
מנחם כהן, יאיר בורכוב
מני גירא-שוורץ
מתי גולן
נחמן וייס
ניסן שטראוכלר
נתן שקרצ'י
סיון רהב-מאיר
עו"ד משה-יצחק אוסדיטשר
פנחס וולף
שושי שטוב
שי גפן
שלומי זייבלד
יעקב וידר

יעקב וידר

יו"ר המטה החרדי בליכוד

יעקב וידר, כותב השורותסיבות חרדיות לשמוח ביום העצמאותד' באייר תשעה19
ליהודי בכל אשר הוא, ישנה סוף סוף מדינה, בה הוא יכול להתגורר ולגדל את ילדיו, גאה ביהדותו ובמורשת אבותיו, זאת מבלי הצורך להחביא את כיפתו תחת קסקט. מזל טוב (החרדים והמדינה)
יעקב וידר, כותב השורותאנחנו בוגדים? / וידר עונה לפוברסקיד' בניסן תשעה69
חצרוני הגדיר אותנו כלוקים בפיגור שכלי. גרבוז כעובדי אלילים וכטיפשים. עכשיו אנחנו 'בוגדים' בתורה. יו"ר המטה החרדי בליכוד יעקב וידר משיב למאמרו של הרב דב פוברסקי (מאמרים)
הרב נויבירטהרב של השבתא' באב תשעג1
בימי מלחמת העולם השנייה, נאלץ הרב יהושע נויבירט לחלל את השבת, כתגובה, קיבל על עצמו "לעשות משהו למען השבת". תלמידו, יעקב וידר, מספר עליו לרגל ה'שלושים' (מאמר)