מחברים נוספים
אבישי צור
אברהם דוב גרינבוים
אורי אורבך
איתן דובקין
אלי אדלר
אריה יואלי
אשר גולד
בני הראל
ברוך שובקס
ד"ר אביעד הכהן
הדסה אלפסי
הרב אהרן-דב הלפרין
הרב אייל אונגר
הרב בועז נקי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב חיים פוקס
הרב ישראל-מאיר לאו
הרב מנחם מקובר
ח"כ יעקב מרגי
יאיר לפיד
ידידיה מאיר
יוסף ויצמן, עו"ד
יחיאל פליישמן
ינון פאלח
יעקב וידר
יצחק דרקסלר
ישעיה (שי) הורוויץ
מיכאל מלכיאלי
מיכאל נכטיילר
מנחם טוקר
מני גירא-שוורץ
מני צור
נחמן וייס
עו"ד דב הלברטל
עוז סגן
פנחס וולף
רחלי איבנבוים
שאול שיף
שימי סגל
שלומי זייבלד
יעקב וידר

יעקב וידר

יו"ר המטה החרדי בליכוד

יעקב וידר, כותב השורותסיבות חרדיות לשמוח ביום העצמאותד' באייר תשעה19
ליהודי בכל אשר הוא, ישנה סוף סוף מדינה, בה הוא יכול להתגורר ולגדל את ילדיו, גאה ביהדותו ובמורשת אבותיו, זאת מבלי הצורך להחביא את כיפתו תחת קסקט. מזל טוב (החרדים והמדינה)
יעקב וידר, כותב השורותאנחנו בוגדים? / וידר עונה לפוברסקיד' בניסן תשעה69
חצרוני הגדיר אותנו כלוקים בפיגור שכלי. גרבוז כעובדי אלילים וכטיפשים. עכשיו אנחנו 'בוגדים' בתורה. יו"ר המטה החרדי בליכוד יעקב וידר משיב למאמרו של הרב דב פוברסקי (מאמרים)
הרב נויבירטהרב של השבתא' באב תשעג1
בימי מלחמת העולם השנייה, נאלץ הרב יהושע נויבירט לחלל את השבת, כתגובה, קיבל על עצמו "לעשות משהו למען השבת". תלמידו, יעקב וידר, מספר עליו לרגל ה'שלושים' (מאמר)