בית שמש  גיטל  הרב יצחק..  לניאדו
מחברים נוספים
אבי לוין
אבי מימרן
אברהם דוב גרינבוים
אהרן גרנות
אודי צמח
אורי אורבך
איציק סודרי
איתמר טעפ
איתמר כהן
איתן כבל
אסתי שושן
אשר גולד
בני רבינוביץ
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
הדסה אלפסי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב ישראל-מאיר לאו
הרב מנחם מקובר
הרב שמואל אליהו
חה"כ אורי אורבך
יאיר לפיד
יהודה שלזינגר, ישראל היום
יואל שטיין
יוסי דייטש
יחיאל פליישמן
יעקב מרגי
יצחק פינדרוס
ירוחם אסטריכר
ירח טוקר
ישעיה (שי) הורוויץ
ישראל יעקב ירט
מאיר גל
מנדי פלין
מנדי שוורץ
מני גירא-שוורץ
משה גפני
מתי הורוביץ
נתי לסרי
פנחס וולף
צבי שמואל ניימן
ברוך שובקס

ברוך שובקס

הרב עובדיה יוסף בצעירותו: ניצח את כולםבסוף מרן ניצח / דעהו' בחשוון תשעד31
"ממעמד נחות של עדה סוג ב' ומטה, עם כוח אפסי בידיים לפעול ולהועיל, הפך מרן זצוק"ל למנהיג מורם מעם ולמורה דרכה של העדה המגובשת הגדולה ביותר בעם היהודי" (חרדים)