GUD, SCA U..  NAV FURXHV  tzodek katz  uukpxui
מחברים נוספים
אוריין רייס
איתן כבל
אליאסף יוסף
אסתי שושן
אשר גולד
בני רבינוביץ
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
בנצי גופשטיין
ד"ר אורי וייס
ד"ר חיים זיכרמן
דוד חכם
הרב חיים אמסלם
הרב חיים פוקס
הרב יעקב בלוי
הרב יצחק שקופ
הרב ישראל אסולין
הרב מנחם מקובר
הרב מרדכי-דוד נויגרשל
יאיר לפיד
ידידיה מאיר
יהודה משי זהב
יואל שטיין
יוסי אליטוב
יידל ורדיגר
יניב מאירי
יעקב איזק
ירוחם אסטריכר
ישי לפידות
מיכאל מלכיאלי
מיכאל נכטיילר
מני צור
מתי הורוביץ
ניסן שטראוכלר
עו"ד משה-יצחק אוסדיטשר
עקיבא ויספלד
שאול שיף
שיפי חריטן
שלמה קוק
שמואל הלוי
שמעון קידר
דוד רוזנטל

דוד רוזנטל

יועץ תקשורת, פובלציסט העוסק בנושאי כלכלה וחברה, ומרצה על תקשורת ודיבור בפני קהל

דוד רוזנטלהפוליטיקה שוחקת את דעת התורהי"ז בטבת תשעה28
מכל התהליך שעובר הציבור, שבעצם איננו אלא ציבורים הרבה, אפשר להסיק דבר אחד - כבר אין מונופול יחיד לדעת התורה ולא ניתן לעשות בה שימוש פוליטי. הטור של דוד רוזנטל (דעה)
דוד רוזנטלההצעה של דרעי היא חורבן כלכליה' בטבת תשעה10
הצעתו של יו"ר ש"ס אריה דרעי לאיפוס מע"מ על מוצרי יסוד היא אסון כלכלי ותביא רק לחורבן חברתי בטווח הארוך. במקום פתרונות פלסתר ואחיזת עיניים, פרקו את הקרטלים (טור, דעות)
כותב השורות, דוד רוזנטלהטעויות שעליהן אסור לנו לחזורכ"א בכסלו תשעה14
הממשלה האחרונה לימדה את הפוליטיקאים החרדים שהציבור החילוני לא אדיש, וכשהוא מתאגד מנגד כוחו יכול להיות גדול מאד. חבל שהלקח הזה לא נלמד כבר לפני עשור (טורים)
דוד רוזנטללנצח נאכל חרב?ה' בכסלו תשעה9
כל ניסיון 'להתפשר על הארץ' או 'להעניק זכויות', אין הוא אלא ניסיון להגיש כוס מים לאדם שאינו צמא למים, אבל צמא הוא לדם וחרבו שלופה. לנצח נאכל חרב? אפשר לנצח אותה (מאמרים)
רק לא מדינה חרדית / דעהרק לא מדינה חרדית / דעהי' בחשוון תשעה41
אילו יהפכו החרדים לרוב במדינה, לא יצליחו הפוליטיקאים החרדים לקיים ציבור ומדינה. הם לא יודעים לייצר תופינים וסחטנות קואליציונית אפשרית רק כאשר יש את מי לסחוט (מאמרים)
כותב השורות, דוד רוזנטלהרוע והניתוק של השמאל הקיצוניי"ח באב תשעד27
דוד רוזנטל קורע את המסכה מעל פניהם של אנשי השמאל הקיצוני בישראל: אבירי המוסר של השמאל הפכו לאבירי הרוע. ולמה הלברטל הזוי • הטור השבועי של דוד רוזנטל (דעות)
אנחנו כבר ניצחנואנחנו כבר ניצחנוד' באב תשעד3
כוונת הצוררים לפורר אותנו מבפנים לא רק שלא עלתה בידם, אלא השיגה את ההיפך. פתאום הרחוקים התקרבו, ובמקום לפחד אנו מאוחדים עוד יותר מאשר בעתות שגרה (דעות)
חרדים שמאלנים, תשתקוחרדים שמאלנים, תשתקוט"ו בתמוז תשעד78
צצו להם פתאום "חרדים" קטני דעת וצרי מוחין, אשר משלחים לשונם ודורשים לשמור על חיי האוייב בשם מוסר שמאלני כלשהו. עפר לפיכם, אתם עצמכם לא התגייסתם, תשתקו (מאמרים)
כותב השורות, דוד רוזנטללא צריכים נקמה - צריכים שלטון חוקה' בתמוז תשעד4
השמאל הקיצוני התגלה במלא עליבות נפשו, כבר מתחילה דאגו דובריו להסביר כי 'הנערים אשמים' או שה'כיבוש' אשם, אך בשום אופן לא מצאו מקום להטיל אשמה על הרוצחים (טורים)
כותב השורות, דוד רוזנטלהאקדמיה החרדית קמה בדעת תורהכ"ח בסיון תשעד23
יש להכיר בכך שהאקדמיה החרדית היא תופעה קיימת שקיבלה את הסכמתם של גדולי עולם. אין מוסד אקדמי חרדי אחד שלא קיבל תמיכה רבנית • הטור השבועי של דוד רוזנטל (חרדים)