מחברים נוספים
אב חרדי
אבי מימרן
איתן כבל
אלון נוריאל
אלי הלמן
אסתי שושן
ד"ר אביעד הכהן
ד"ר לי כהנר
דוד רוזנטל
הרב אהרן-דב הלפרין
הרב אליהו ישראלי
הרב בן ציון נורדמן
הרב יעקב בלוי
הרב יצחק סולובייציק
הרב יצחק קוסובסקי
הרב ישראל-מאיר לאו
הרב פנחס גולדשמידט
ח"כ ישראל אייכלר
חה"כ אורי אורבך
יאיר לפיד
ידידיה מאיר
ינון פאלח
יעל קליגר
יצחק נחשוני
יצחק פינדרוס
מודי סטילמן
מנחם טוקר
מנחם ברוד
מרדכי פלדשטיין
מתי גולן
נתן שקרצ'י
עו"ד אריאל רוט
עו"ד אלי מאור
עו"ד דודי הלפר
עו"ד רוני פאלוך
רבקה לוי
רון בן ישי, ynet
שושי שטוב
שיפי חריטן
שלהבת חסדיאל
הרב עידו ובר-ארליך

הרב עידו ובר-ארליך

מגיש תכניות תורניות וחינוכיות ומשפיע בחסידות חב"ד

כך נקרע את גזר הדין; זו הסגולה להיום • צפוכך נקרע את גזר הדין; זו הסגולה להיום • צפוי"ז באייר תשפב2
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי י"ז באייר: היום הוא יום מסוגל לקרוע מעלינו את גזר הדין - לקרוא את מניין המצוות • צפו (יהדות)
מסכת כלאים; פרק ו', משניות ד'-ה'-ו' • צפומסכת כלאים; פרק ו', משניות ד'-ה'-ו' • צפוט"ז באייר תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת כלאים; פרק ו', משניות ד'-ה'-ו' • צפו (יהדות)
יום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוט"ז באייר תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ט"ז באייר: היום הוא יום מסוגל להצלחה - לכל מי שילמד בחומש ויקרא • צפו בפינה (יהדות)
מסכת כלאים; פרק ה', משנה ח'; פרק ו', משניות א'-ב' • צפומסכת כלאים; פרק ה', משנה ח'; פרק ו', משניות א'-ב' • צפוט"ו באייר תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת כלאים; פרק ה', משנה ח'; פרק ו', משניות א'-ב' • צפו (יהדות)
להינצל מהמזיקים; זו הסגולה להיום • צפולהינצל מהמזיקים; זו הסגולה להיום • צפוט"ו באייר תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני ט"ו באייר: היום הוא יום מסוגל להינצל כל החודש ממזיקים - ללמוד במסכת סוכה • צפו בפינה (יהדות)
יום מסוגל לקבלת הבקשות; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לקבלת הבקשות; זו הסגולה להיום • צפוי"ד באייר תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון י"ד באייר: היום הוא יום מסוגל לאמירת החלק החמישי בספר תהילים, לומר "אלהא דמאיר ענניי" ולבקש בקשה • צפו בפינה המלאה (יהדות)
'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זהי"ג באייר תשפב
הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • צפו (יהדות, TV)
יום מסוגל לקניית דירה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לקניית דירה; זו הסגולה להיום • צפוט' באייר תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי ט' באייר: היום הוא יום מסוגל לקניית דירה וכל דבר שחשוב לנו • צפו בפינה המלאה (יהדות)
מסכת כלאים; פרק ה', משניות ה'-ו'-ז' • צפומסכת כלאים; פרק ה', משניות ה'-ו'-ז' • צפוח' באייר תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת כלאים; פרק ה', משניות ה'-ו'-ז' • צפו (יהדות)
יום מסוגל לגאולה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לגאולה; זו הסגולה להיום • צפוח' באייר תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני ח' באייר: היום הוא יום מסוגל לתפילה לקירוב הגאולה של עם ישראל • צפו בפינה המלאה (יהדות)