מחברים נוספים
אבי לוין
אברהם לביא
אודי צמח
איתמר כהן
אליאסף יוסף
אריה דרעי
ד"ר חיים זיכרמן
דוד חכם
דודי שוומנפלד
דנה ורון
הרב אהרן-דב הלפרין
הרב יוסף זריצקי
הרב יצחק סולובייציק
הרב יצחק שקופ
הרב עמיהוד סלומון
הרב פנחס הלוי
ח"כ דב ליפמן
ח"כ ישראל אייכלר
חיים ולדר
חיים כהן
יואב ללום
יחיאל פליישמן
יניב מאירי
יעל קלצקין
יעקב איזק
יצחק דרקסלר
ישי כהן
מנדי שוורץ
מנחם ברוד
מני גירא שוורץ
משה פרידמן
עו"ד דב הלברטל
ציפי ירום
רו"ח יעקב בלנגה
רון בן ישי, ynet
רותם ליבנת
רחלי איבנבוים
שלום קרומבי
שלמה גולדשטיין
שמואל חיים פפנהיים
רותם ליבנת

רותם ליבנת

יו"ר תא התנועה הליברלית החדשה באוניברסיטה העברית ומתאמת מקומית בארגון Students For Liberty