TUH ZV KT..  אב"ד  אהרן פרנקל
מחברים נוספים
אברהם לביא
אוהד שקד-מנדלבוים
אלי אדלר
אלי שפירא
אריה דרעי
אריה דרעי
ברוך מרזל
ד"ר אביעד הכהן
הדסה אלפסי
הדף היומי
הרב אהרון לוי
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב יצחק קוסובסקי
הרב יצחק שקופ
הרב מנחם מקובר
ח"כ דב ליפמן
ח"כ יעקב מרגי
ח"כ ישראל אייכלר
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי
חיים קליגר
יוני לוקסנבורג
יוסי שוקרון
ינון פאלח
יעקב איזק
יעקב מרגי
ישראל יעקב ירט
מיכאל נכטיילר
מיכאל קקון
מנדי פלין
מרדכי פלדשטיין
סיון רהב-מאיר
עו"ד אריאל רוט
עו"ד אלי מאור
עו"ד דודי הלפר
עו"ד רוני פאלוך
רותם ליבנת
שאול חיון
שי גפן
שלום קרומבי
שמואל הלוי
עו"ד ישראל באך

עו"ד ישראל באך

מרן הגר"ע יוסף זצ"לאיך אפשר לטעון שמרן לא הבין?כ"ט בטבת תשעה66
אין בכוחו של מאן דהו להעלות טענה שאדם שהיה גדול הדורות לא ידע או לא הבין את פעולותיו, או שהיה נתון להשפעה ששינתה את רצונו. עוה"ד של הרב משה יוסף כותב (חרדים)