מחברים נוספים
אבי מימרן
אחיחי
אלי אדלר
אלי ישי
אלי שפירא
אליעזר שולמן
בנצי גופשטיין
ד"ר אורי וייס
ד"ר חיים זיכרמן
ד"ר לי כהנר
ד"ר עמוס ברדע
דוד חכם
הרב חיים ולדר
הרב יצחק בלומנטל
הרב מנחם בומבך
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי
חברון גרנביץ
ידידיה מאיר
יהודה משי זהב
יואב ללום
יוני לוקסנבורג
יוסי אליטוב
יעל קלצקין
ישי כהן
ישראל קליין
מיכאל נכטיילר
מנדי שוורץ
מני גירא שוורץ
מני גירא-שוורץ
משה פרידמן
נתן שקרצ'י
עו"ד דב הלברטל
עקיבא ויספלד
צוריאל קריספל
רותם ליבנת
שיפי חריטן
שלמה בניזרי
שלמה קוק
שמואל הלוי
שמוליק אברהם
עו"ד ישראל באך

עו"ד ישראל באך

מרן הגר"ע יוסף זצ"לאיך אפשר לטעון שמרן לא הבין?כ"ט בטבת תשעה66
אין בכוחו של מאן דהו להעלות טענה שאדם שהיה גדול הדורות לא ידע או לא הבין את פעולותיו, או שהיה נתון להשפעה ששינתה את רצונו. עוה"ד של הרב משה יוסף כותב (חרדים)