מחברים נוספים
אודי צמח
אורי מקלב
אליאסף יוסף
אסתי שושן
אריה יואלי
אשר גולד
גדעון לוי
דוד רוזנטל
הרב דוד בלוך
הרב חיים אמסלם
הרב טוביה פריינד
הרב יצחק סולובייציק
זלמי יואלי
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי
חברון גרנביץ
חה"כ אורי אורבך
יאיר בר
ידידיה מאיר
יואל שטיין
יעל קליגר
יעל קלצקין
יערית אלבז
יצחק נחשוני
ישראל גולדשמיט
מודי סטילמן
מיכאל קקון
מירי שניאורסון
מנחם טוקר
מנחם כהן, יאיר בורכוב
מני צור
משה פרידמן
עו"ד אריאל רוט
עו"ד דוד טולידאנו
עו"ד ישראל באך
עו"ד רוני פאלוך
פנחס וולף
רבקה שורץ, עו"ד
רותם ליבנת
שאול חיון
שלהבת חסדיאל
מיכאל נכטיילר

מיכאל נכטיילר

אילוסטרציהלהפסיק לבכות, להתחיל לבנותב' באייר תשעה21
יחסו של הציבור החרדי ליום העצמאות בישראל נתון בפולמוס. אבל אולי הגיע הזמן שבמקום לקונן על היעדר הריהוט בבית, נתחיל פשוט לשמוח על עצם קיומו. טור (חרדים, דעות)
אילוסטרציההפרגמטיזם החרדי בשעת מבחןי"ח באדר תשעה9
כשתשאלו חרדי ממוצע "מה קובע את השקפתך בסוגיות המדיניות?", תשמעו בעיקר פרגמטיזם, בצורות שונות, בנוסחים שונים, אבל הקול יהיה אחד, פרגמטי, או בעברית "מעשיות" (מאמרים)