מחברים נוספים
אב חרדי
אבי בנטוב
אברהם לביא
אורי אורבך
אוריין רייס
אפרים גלעד
בני רבינוביץ
בני שוורץ - המקלדת
גדעון לוי
ד"ר אביעד הכהן
ד"ר אורי וייס
דוד אמסלם
דודי שוומנפלד
הדף היומי
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב ישראל-מאיר לאו
זלמי יואלי
יאיר לפיד
יאיר בר
יהודה משי זהב
יוני לוקסנבורג
יוסף חיים בולטון
יחיאל פליישמן
יעקב מרגי
יעקב ריבלין
ישי לפידות
ישראל שפירא
מירי שניאורסון
מנדי שוורץ
עו"ד דוד טולידאנו
עו"ד מנחם מושקוביץ
עו"ד מרדכי ציבין
רבקה לוי
רועי לחמנוביץ'
שושי שטוב
שיפי חריטן
שלום קרומבי
שלומי זייבלד
שרי ברינר-שיפמן
הרב ישראל ויינגולד

הרב ישראל ויינגולד

שבת קנד-קנה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קנד-קנה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"ז באב תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קנד'-קנה', שישי-שבת, יז'-יח' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת קנג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קנג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןט"ז באב תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קנג', חמישי, טז' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת קנב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קנב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןט"ו באב תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קנב', רביעי, טו' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת קנא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קנא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"ד באב תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קנא', שלישי, יד' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת קמט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קמט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"ג באב תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קמט', ראשון, יב' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת קמז-קמח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קמז-קמח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי' באב תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קמז'-קמח', שישי-שבת, י'-יא' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת קמו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קמו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןט' באב תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קמו', חמישי, ט' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת קמה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קמה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןח' באב תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קמה', רביעי, ח' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת קמד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קמד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןז' באב תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קמד', שלישי, ז' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת קמג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קמג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןו' באב תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קמג', שני, ו' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)