13.5  20 הרגעים..  mati ben..  nhfv drnni
מחברים נוספים
אורי אורבך
אלון נוריאל
אלי שפירא
אריה יואלי
אשר מדינה
ד"ר חיים זיכרמן
דוד חכם
דודי זילברשלג
דני קושמרו
הרב אהרון לוי
הרב אהרן-דב הלפרין
הרב דב פוברסקי
הרב דוד בלוך
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב עמיהוד סלומון
הרבנית יהודית יוסף
זלמי יואלי
ח"כ יעקב ליצמן
חיים פישר
יהודה משי זהב
יואל שטיין
יוסף ויצמן, עו"ד
יעל קליגר
ירוחם אסטריכר
מאיר גל
מנחם טוקר
נחמן וייס
עו"ד מנחם מושקוביץ
עו"ד מרדכי ציבין
עו"ד צפריר אוסטשינסקי
עקיבא ויספלד
צבי שמואל ניימן
צוריאל קריספל
שימי שפר
שלומי זייבלד
שלמה בניזרי
שלמה קוק
שמואל חיים פפנהיים
שרי ברינר-שיפמן
הרב ישראל ויינגולד

הרב ישראל ויינגולד

בכורות נח-נט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןבכורות נח-נט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"א בסיון תשעט
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות נח'-נט', שישי-שבת, יא'-יב' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
בכורות נו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןבכורות נו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןט' בסיון תשעט
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות נו', רביעי, ט' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
בכורות נה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןבכורות נה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןח' בסיון תשעט
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות נה', שלישי, ח' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
בכורות נד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןבכורות נד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןז' בסיון תשעט
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות נד', שני, ז' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
בכורות נא-נב-נג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןבכורות נא-נב-נג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןז' בסיון תשעט
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות נא'-נב'-נג', שישי-שבת-ראשון, ד'-ו' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
בכורות נ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןבכורות נ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןג' בסיון תשעט
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות נ', חמישי, ג' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
בכורות מט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןבכורות מט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןב' בסיון תשעט
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות מט', רביעי, ב' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
בכורות מח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןבכורות מח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןא' בסיון תשעט
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות מח', שלישי, א' סיוון תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
בכורות מז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןבכורות מז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ט באייר תשעט
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות מז', שני, כט' אייר תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
בכורות מו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןבכורות מו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ח באייר תשעט
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות מו', ראשון, כח' אייר תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)