גור  מכביטס  גיטל  הרב יצחק..
מחברים נוספים
אבי בלום
אבי מימרן
אבישי צור
אורי אורבך
אלי ישי
אליעזר שולמן
אריה דרעי
אשר גולד
בני רבינוביץ
דוד רוזנטל
דודי זילברשלג
דנה ורון
הרב אבא טורצקי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב יצחק סולובייציק
הרב יצחק שקופ
הרב מנחם מקובר
הרב שמעון בן-טוב
הרבנית יהודית יוסף
הרצל קוסאשוילי
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי
יוסי דייטש
יידל ורדיגר
יצחק פינדרוס
ירוחם אסטריכר
מרדכי פלדשטיין
משה גלסנר
ניסן שטראוכלר
נתי טוקר
סיון רהב-מאיר
עו"ד אלי מאור
עו"ד דב הלברטל
עו"ד דודי הלפר
עו"ד מרדכי ציבין
עוז סגן
פייני סוקניק - גולדשמידט
רו"ח יעקב בלנגה
שאול חיון
שיפי חריטן
שלהבת חסדיאל
הרב ישראל ויינגולד

הרב ישראל ויינגולד

זבחים צז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןזבחים צז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןז' באב תשעח
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צז', חמישי, ז' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
זבחים צו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןזבחים צו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןו' באב תשעח
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צו', רביעי, ו' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
זבחים צה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןזבחים צה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןה' באב תשעח
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צה', שלישי, ה' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
זבחים צד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןזבחים צד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןד' באב תשעח
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צד', שני, ד' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
זבחים צג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןזבחים צג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןג' באב תשעח
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צג', ראשון, ג' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
זבחים צא'-צב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןזבחים צא'-צב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןא' באב תשעח
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צא'-צב', שישי-שבת, א'-ב' אב תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
זבחים צ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןזבחים צ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ט בתמוז תשעח
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף צ', חמישי, כט' תמוז תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
זבחים פט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןזבחים פט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ח בתמוז תשעח
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף פט', רביעי, כח' תמוז תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
זבחים פח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןזבחים פח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ז בתמוז תשעח
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף פח', שלישי, כז' תמוז תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
זבחים פז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןזבחים פז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ו בתמוז תשעח
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת זבחים דף פז', שני, כו' תמוז תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)