מחברים נוספים
אב חרדי
אבי בנטוב
אבי לוין
אבישי צור
אברהם לביא
אורי מקלב
אלון נוריאל
אלי ישי
אליאסף יוסף
אפרים גלעד
ד"ר אורי וייס
הדסה אלפסי
הרב אהרון לוי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב חיים ולדר
הרב חיים פוקס
הרב ישראל גליס
הרב מנחם מקובר
הרב פנחס הלוי
ח"כ יעקב כץ (כצל´ה)
ח"כ יעקב מרגי
ח"כ ישראל אייכלר
יוני לוקסנבורג
יידל ורדיגר
יניב מאירי
יעקב מרגי
יצחק דרקסלר
ישראל גולדשמיט
ישראל יעקב ירט
ליפא שמעלצר
מנחם טוקר
מתי הורוביץ
נתי לסרי
עו"ד אריאל רוט
עו"ד אלי מאור
עו"ד רוני פאלוך
רחלי איבנבוים
שאול שיף
שושי שטוב
שי גפן
הרב ישראל ויינגולד

הרב ישראל ויינגולד

שבת כח-כט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת כח-כט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןט' בניסן תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כח'-כט', שישי-שבת, ח'-ט' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת כז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת כז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןח' בניסן תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כז', חמישי, ז' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת כו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת כו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןז' בניסן תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כו', רביעי, ו' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת כה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת כה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןו' בניסן תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כה', שלישי, ה' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת כד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת כד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןה' בניסן תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כד', שני, ה' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת כג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת כג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןד' בניסן תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כג', ראשון, ד' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת כא-כב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת כא-כב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןב' בניסן תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כא'-כב', שישי-שבת, ב'-ג' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת כ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת כ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןא' בניסן תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת כ', חמישי, א' בניסן תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת יט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת יט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ט באדר תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת יט', רביעי, כט' אדר תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת חי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת חי • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ח באדר תשפ
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת חי', שלישי, כח' אדר תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)