מחברים נוספים
אבי לוין
אברהם דוב גרינבוים
אלי ג'אן
אלי ישי
אריה דרעי
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
ברוך שובקס
ד"ר אורי וייס
דודי שוומנפלד
דנה ורון
הרב בן ציון נורדמן
הרב דב פוברסקי
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב יצחק קוסובסקי
הרב מנחם מקובר
הרב עמיהוד סלומון
הרב פנחס גולדשמידט
הרב פנחס הלוי
הרבנית אסתר טולדנו
הרבנית יהודית יוסף
ח"כ יעקב מרגי
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי
יהונתן יוסף
ינון פאלח
יצחק דרקסלר
יצחק נחשוני
ירון לרמן
ישי לפידות
מאיר גל
מנחם טוקר
מני גירא-שוורץ
משה מנס
נחמן וייס
ניסן שטראוכלר
עו"ד איתמר בן גביר
צבי שמואל ניימן
קובי אריאלי
רו"ח יעקב בלנגה
שלמה בניזרי
שמואל הלוי
הרב ישראל ויינגולד

הרב ישראל ויינגולד

סנהדרין מד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין מד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןז' באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף מד', שלישי ז' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין מג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין מג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןו' באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף מג', שני ו' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין מב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין מב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןה' באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף מב', ראשון ה' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין מא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין מא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןד' באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף מא', שבת ד' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין מ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין מ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןג' באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף מ', שישי ג' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין לח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין לח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןב' באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף לח', רביעי א' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין לט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין לט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןב' באלול תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף לט', חמישי ב' אלול תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין לז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין לז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןל' באב תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף לז', שלישי ל' אב תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין לו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין לו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ט באב תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף לו', שני כט' אב תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סנהדרין לה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסנהדרין לה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ח באב תשעז
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף לה', ראשון כח' אב תשע"ז, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הכי פופולריים