מחברים נוספים
אורי מקלב
אלי הלמן
אלי שפירא
אפרים גלעד
ברוך מרזל
ד"ר אורי וייס
ד"ר לי כהנר
ד"ר עמוס ברדע
דוד חכם
דנה ורון
הרב אליהו ישראלי
הרב חיים פוקס
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב יצחק סולובייציק
הרב ישראל אסולין
הרב פנחס גולדשמידט
הרב פנחס הלוי
הרב שמואל אליהו
הרבנית יהודית יוסף
זלמי יואלי
חברון גרנביץ
חה"כ אורי אורבך
חיים כהן
יאיר לפיד
יהודה משי זהב
יוני לוקסנבורג
יעקב מרגי
יערית אלבז
יצחק דרקסלר
ישי כהן
נתן שקרצ'י
עו"ד רוני פאלוך
פנחס וולף
צוריאל קריספל
קובי אריאלי
רועי לחמנוביץ'
שיפי חריטן
שלומי זייבלד
שלמה בניזרי
שמואל חיים פפנהיים
הרב ישראל ויינגולד

הרב ישראל ויינגולד

יבמות קא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות קא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"ז בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות קא', חמישי, יז' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות ק • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות ק • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןט"ז בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות ק', רביעי, טז' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות צט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות צט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןט"ו בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות צט', שלישי, טו' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות צח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות צח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןט"ו בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות צח', שני, יד' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות צז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות צז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"ג בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות צז', ראשון, יג' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות צו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות צו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"ב בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות צו', שבת, יב' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות צה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות צה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי"א בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות צה', שישי, יא' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות צד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות צד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןי' בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות צד', חמישי, י' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות צג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות צג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןט' בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות צג', רביעי, ט' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות צב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות צב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןח' בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות צב', שלישי, ח' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)