מחברים נוספים
אבי בלום
אוריין רייס
איתמר טעפ
איתן כבל
אריה דרעי
אריה דרעי
אשר גולד
בני הראל
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
ד"ר אורי וייס
דוד חכם
דודי שוומנפלד
הרב בועז נקי
הרב דוד בלוך
הרב יצחק סולובייציק
הרב יצחק קוסובסקי
הרב מרדכי-דוד נויגרשל
הרב עידו ובר-ארליך
הרב שמואל אליהו
הרצל קוסאשוילי
ח' יקר
ידידיה מאיר
יוסי דייטש
יידל ורדיגר
ינון פאלח
יעקב ריבלין
ישראל גולדשמיט
מיכאל מלכיאלי
מני גירא-שוורץ
מרדכי פלדשטיין
משה גלסנר
מתי גולן
ניסן שטראוכלר
עו"ד ישראל תעיזי
עוז סגן
פנחס וולף
רבקה שורץ, עו"ד
שאול שיף
שלומי זייבלד
שמעון קידר
הרב ישראל ויינגולד

הרב ישראל ויינגולד

יבמות פה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות פה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןא' בסיון תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות פה', שלישי, א' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות פד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות פד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ט באייר תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות פד', שני, כט' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות פג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות פג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ט באייר תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות פג', ראשון, כח' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות פב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות פב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ו באייר תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות פב', שבת, כז' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות פא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות פא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ו באייר תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות פא', שישי, כו' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות פ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות פ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ה באייר תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות פ', חמישי, כה' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות עט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות עט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ה באייר תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות עט', רביעי, כד' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות עח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות עח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ה באייר תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות עח', שלישי, כג' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות עז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות עז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ה באייר תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות עז', שני, כב' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יבמות עו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיבמות עו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכ"ה באייר תשפב
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות עו', ראשון, כא' אייר תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הכי פופולריים