מחברים נוספים
אבי מימרן
אהרן גרנות
איציק סודרי
אפרים גלעד
בנימין י. רבינוביץ, יתד נאמן
בנימין ליפקין
ד"ר אורי וייס
דוד חכם
הדף היומי
הרב טוביה פריינד
הרב מרדכי-דוד נויגרשל
הרב עידו ובר-ארליך
הרב שלמה עמאר
הרצל קוסאשוילי
זאבי רוזנברג
ח"כ יעקב ליצמן
חיים ולדר
יוסי שוקרון
יוסף ויצמן, עו"ד
יניב מאירי
יעקב מרגי
ירוחם אסטריכר
ירח טוקר
ישי כהן
ישראל יעקב ירט
כיכר השבת
מודי סטילמן
מיכאל נכטיילר
מני גירא-שוורץ
מתי גולן
עו"ד דודי הלפר
עו"ד מנחם מושקוביץ
עקיבא ויספלד
צוריאל קריספל
ציפי ירום
רו"ח יעקב בלנגה
רועי לחמנוביץ'
שלום קרומבי
שמואל חיים פפנהיים
שמוליק אברהם
ישראל שפירא

ישראל שפירא

הקריקטורההקריקטורה והסערה; מי הזכיר את פטרוס?ט' בחשוון תשפב
הקריקטורה שאייר מלאכי קפש נגד השר לשירותי דת מתן כהנא, וההשוואה האפשרית לאפיפיור פטרוס עוררה תגובות רבות; האם החרדים אכן מכירים את סיפור פטרוס? (היסטוריה)
החפץ חיים זיע"אמאבק ה'חפץ חיים' כנגד הרפורמה ברבנותט' בחשוון תשפב
המשרד לשירותי דת וחינוך ציבורי בפולין, הוציא צו המחייב את הרבנים היהודים לקבל אישור מ'מכללה לרבנות'; מי שיצא להילחם בכך בעוז, היה מרן ה'חפץ חיים' - עד שניצח (היסטורי)
הגר"ש וולבה זצ"להשינויים שביקש הגר"ש וולבה לחולל בחינוךח' בחשוון תשפב7
ישיש ירושלמי שהיה מעורב בעניינים, סיפר פרטים שנחשפים לראשונה, על השינויים שביקש המשגיח לחולל בתחום החינוך החרדי; וכיצד הגיב מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל? (היסטוריה)
ביהכ"נ מוסאיוף. ארכיוןסערת הפוסק שהוחרם; דברי הראשון לציוןז' בחשוון תשפב11
היות וקבלנו הרבה תגובות, ביקורות ואיומים על הכתבה, נראה שמקצת הגולשים לא הבינו את הכתבה על רבנו ה'פרי חדש' והחרם; הקשר למוסר השיעור הגאון ודבר הראשון לציון (בארץ)
הפשקוויל בירושליםהציונים אוסרים? הפשקוויל של מאה שעריםז' בחשוון תשפב7
בעקבות הפולמוס באיזו פרשת שבוע יש להתחיל ללמוד עם ילדי ישראל. בראשית, או לֶךְ-לְךָ, במאה שערים הופץ פשקווי ובו איורים ממעשה בראשית, תך האשמות נגד הציונים (היסטוריה)
רבי חזקיה די סילוה זצ"ל, ה'פרי חדש', כפי שמתואר בציור שנמצא בחדר הרבנים בבית הכנסת הפורטוגזיהפוסק הספרדי שחלק על גדולי ישראל והוחרםו' בחשוון תשפב51
מגדולי האחרונים היה ה'פרי חדש' - רבי חזקיה די סילוה זצוק"ל שחי במאה ה-י"ז וחיבר ספרי הלכה; עם כל גאונותו הרבה - גדולי דורו החרימו את ספרו, וכך היה המעשה (חרדים)
הרב אברהם שפירא זצ"ל'בראשית' או 'לך לך'? מחלוקת גם ב'מרכז'ו' בחשוון תשפב14
הפולמוס בין מרן הגראמ"מ שך למשגיח הגר"ש וולבה בשאלה - באיזו פרשת שבוע להתחיל ללמוד עם ילדי ישראל: העסיק גם את הציבור הדתי לאומי, שם נחלקו ראשי 'מרכז הרב' (היסטורי)
מרן הרב שך זצ"להרב שך בבכי: 'קורעים יריעות מספר התורה'ה' בחשוון תשפב7
ילד שלא ידע להשיב על בריאת העולם הביא את הרב מבריסק "לנזוף קשות" במנהל החיידר "על שהוא מעז לשנות מהמסורת המקובלת"; ומדוע בכה מרן הרב שך? (היסטוריה)
הקריקטורההקריקטורה נגד מתן כהנא שעוררה סערהה' בחשוון תשפב56
הקריקטוריסט החרדי מלאכי קפש פרסם קריקטורה שממנה עולה כי השר לשירותי דת מתן כהנא חלם על שרצים ונבילות; האם התכוון להשוות אותו לשליחו של אותו האיש שר"י? (ארץ)
הגר"ש וולבה זצ"להמסר החריף ממרן הרב שך לגר"ש וולבהד' בחשוון תשפב28
ילדי ישראל בכל הדורות החלו ללמוד את פרשת 'בראשית' כמתבקש. אולם מעניין לדעת שבעבר היו גדולי ישראל שלא נחה דעתם בכך, וניסו לשנות שיחלו בפרשת 'לך לך' (היסטורי)