מחברים נוספים
אבי מימרן
אהרן גרנות
אורי אורבך
אלון נוריאל
אלי אדלר
אלי ג'אן
אלי הלמן
אלי ישי
אליאסף יוסף
בני שוורץ - המקלדת
דני קושמרו
דניאל שבקס
הדסה אלפסי
הרב אהרן-דב הלפרין
הרב יעקב בלוי
הרב יצחק שקופ
הרב מנחם בומבך
הרב ראובן זכאים
ח"כ דב ליפמן
ח"כ ד"ר מיכאל בן ארי
חיים ולדר
יהודה שלזינגר, ישראל היום
יהודה שלזינגר ישראל היום
יחיאל פליישמן
יעל קלצקין
יעקב איזק
יעקב ריבלין
יצחק נחשוני
ירוחם אסטריכר
ישראל שפירא
מני צור
משה גפני
עו"ד אריאל רוט
עו"ד דב הלברטל
עו"ד ישראל תעיזי
עו"ד רוני פאלוך
עקיבא ויספלד
פייני סוקניק - גולדשמידט
פנחס וולף
רחלי איבנבוים
ישראל שפירא

ישראל שפירא

"למה אני צריך משיח?" - זעק רה"י הליטאי"למה אני צריך משיח?" - זעק רה"י הליטאיי' באב תשפא31
"למה אני צריך משיח?" זעק ראש הישיבה הליטאי, "הרי יש תפוחי אדמה ועצים לכל החורף, ולא חסר לי דבר?!"; כיצד הגיב לדברים מרן החפץ חיים זיע"א ומה ההסבר לשאלה (היסטוריה)
מנהרות הכותלגם בימינו ירושלים - אבלה, בזויה ושוממה?ט' באב תשפא7
איך אפשר לומר בקינות בתשעה באב, 'האבלה, הבזויה, והשוממה' - הרי ירושלים נבנית בזמנינו, ויהודים גרים בה?! ישראל שפירא מציג את התשובות של גדולי ישראל (היסטוריה)
צילום אוויר של רחבת הכותל המערבי, בשנת 1993"בהלכה, ביהמ"ק לא נחרב ועומד על תילו"ט' באב תשפא4
הגאון רבי אהרן פוֹיפֶר זצוק"ל, ראש ישיבת מהרש"א ביוהנסבורג, כתב כי "אף שלכאורה הכל נחרב", הרי שכל זה במציאות, אבל "במה שנוגע להלכה לא נחרב כלום" (היסטורי)
הכותל המערבי, בשנת 1968מדי יום, בביהמ"ק החרב: הקרבת קורבנותח' באב תשפא1
אליהו הנביא והאבות הקדושים מגיעים מידי יום להקריב קורבנות אי שם במערות בית המקדש החרב, אף בימינו, כך סיפר הרמ"ע מפאנו; ומי זכה לראות זאת בעיניו? (היסטוריה)
הכניסה לציון הרשב"י"מי שפוקד את הר מירון - הוא מיסטיקן"ז' באב תשפא22
"אם מרד בר-כוכבא היה מצליח, רשב"י היה מתמנה למלך", סבור ד"ר לדווין שטוען שבימינו מי שממשיך לפקוד את הר 'מירון' במקום את הר ה'מוריה' - הוא מיסטיקן ובור (היסטוריה)
חצר ציון הרשב"ימירון = בית המקדש? ראש כולל ליטאי תוקףו' באב תשפא20
ראש הכולל הליטאי מגיב לעלון שהשווה כי מירון ממלא מקום בית המקדש, ואומר כי "זה מה שעשו שלוחי אותו האיש והפכו אותו לאלוה על סמך שיבוש פסוקים מהנביאים" (היסטוריה)
הרבי מויז'ניץ בציון הרשב"יהיעב"ץ על קטע ב'זוהר' - הוא 'חירוף וגידוף'ה' באב תשפא21
"מאן פני אדון ה'? דא רבי שמעון בר יוחאי", נכתב ב'זוהר הקדוש', וישנם מרבותינו שסברו שלא יתכן שמשפט זה נבע מפי רשב"י זיע"א. וכיצד הסביר היעב"ץ את הקטע? (היסטוריה)
ציון הרשב"י"ציון הרשב"י - ממלא מקום בית המקדש"ד' באב תשפא29
ערב תשעה באב, חורבן בית המקדש, עלון חדש מסביר, מרחיב ומנמק כי ציונו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי "קדושתו כקודש הקדשים ממש וממלא מקום של בית המקדש" (מאמר)
אחת התמונות המיוחסות לגאון מווילנההאדמו"ר שחלק על הגר"א - וספרו הוחרםג' באב תשפא12
מדוע אסר רבי בצלאל הכהן את ספרו של הרבי מראדזין, למרות שכמה שנים קודם לכן נתן הסכמה חמה לספר דומה? יש מי שסבור כי הסיבה לכך היא מה שכתב נגד הגאון מוילנה (טורים)
הדף הראשון של "מסכת אבות עם תלמוד בבלי וירושלמי",מה שמותר לרב מקאברין אסור לרבי מראדזיןב' באב תשפא4
חמש שנים לפני פרסום ה"סדרי טהרות" של הרבי מראדזין, הדפיס בוורשה הגאון רבי נח חיים מקאברין "מסכת אבות עם תלמוד בבלי וירושלמי", העשויה כ"מתכונת הש"ס" (היסטוריה)