מחברים נוספים
אברהם לביא
אודי צמח
אורי אורבך
אוריין רייס
אלי שפירא
בני שוורץ - המקלדת
דוד אמסלם
דוד רוזנטל
הרב אבא טורצקי
הרב אהרון לוי
הרב אייל אונגר
הרב יצחק סולובייציק
הרב פנחס גולדשמידט
הרב פנחס הלוי
ח"כ יואב בן צור
יאיר בורוכוב
יאיר לפיד
יואב ללום
יוסף ויצמן, עו"ד
יעל קליגר
יעל קלצקין
יעקב וידר
ירח טוקר
ישי כהן
ישראל קליין
ישראל שפירא
מיכאל קקון
מירי שניאורסון
מנדי שוורץ
מנחם טוקר
נתן שקרצ'י
עו"ד ישראל תעיזי
פייני סוקניק - גולדשמידט
צבי יחזקאלי
רו"ח יעקב בלנגה
שאול חיון
שי גפן
שיפי חריטן
שלהבת חסדיאל
שלמה קוק
ישראל שפירא

ישראל שפירא

אילוסטרציהגניחת הצדיק: האם זו רק גוזמה או דברי כזב?י"ג בחשוון תשפא12
האם יתכן שהציטוט על הצדיק, הקורקבנים והגניחה - מתוך ספר "רזה דעובדא" אינו נכון?! והאם יתכן שהמשכילים הפיצו סיפורי כזב על "אכילתו המופרזת של הרבי מאפטא?! (היסטורי)
אילוסטרציהזה הצדיק שגנח גניחה איומה מהקורקבניםי"ב בחשוון תשפא53
הסיפור על הצדיק שאכל קערה גדולה של בונדליך ואווז שלם ומסביביו קורקבנים, ואחר שאכל גנח גניחה איומה - עורר סערה גדולה, כעת חושף ישראל שפירא את המקור (היסטוריה)
אילוסטרציההצדיק שאכל י"ג קורקבנים, גנח והתעלהי"א בחשוון תשפא30
הסיפור על הצדיק שקיים 'טועמיה' בערב שבת עם קערה גדולה של בונדליך ואווז שלם ומסביביו קורקבנים, ואחר שאכל גנח גניחה איומה ונתעלה - הצליח לעורר סערה (היסטוריה)
צירי ועידת 'סן רמו' וה'אור שמח' זצ"להמקור ל'אגרת המזויפת' של ה"אור שמח"י' בחשוון תשפא15
פסקו של הרב אביעד נייגר כי אגרת ה'אור שמח' מזויפת וחס ושלום לחשוב שמקולמוסו נכתבו דברים אלו, גרר ביקורת חריפות אצל הגולשים - אלא שהרב מצא לכך עוד מקור (חרדי)
הרב אלפרט והרבי מגורהקנאים שמחו ב'מלמד' של האדמו"ר מגורט' בחשוון תשפא10
המחנך רבי משה אלפרט מ"עץ חיים" עבר תלאות רבות על-ידי הקנאים, וכאשר זכה ללמד את הרבי מגור, החליט להושיבו בנפרד משאר התלמידים. איך הוא הסביר את הצעד? (חרדים)
הרבנית מסאטמר ליד הרבי בשולחן הכבוד של 'התאחדות הרבנים'הרבנית ב'מזרח': הקמת 'התאחדות הרבנים'ט' בחשוון תשפא8
הגוף הרבני אותו הקים רבי יואל מסאטמר, נגד 'אגודת הרבנים' פרסמה קריאה להתפלל לניצחון המדינה היהודית לפני מלחמת ששת הימים, אך פעלה נגד הציונות בחוזקה (חרדים)
ח"כ משה גפני מעיין במפת ירושלים, לקראת דיון מדיני במליאת הכנסת, בשנת 2000מתי כולם מסכימים שצריך ללמוד גאוגרפיה?ח' בחשוון תשפא1
המחלוקת בין המג"ש למחנך על לימודי גאוגרפיה והיסטוריה בתלמודי התורה, מגיעה לישורת האחרונה, כאשר שני הצדדים מגיעים להסכמה: מתי צריך ללמוד גאוגרפיה? (חרדים, בארץ)
רבי שמעון אגסי והבן איש חיהאם ייתכן שגדול בישראל - טעה וחזר בו?!ז' בחשוון תשפא17
"הבן איש חי התחרט על מעשיו, וטען שפיתו אותו בשקרים", טען רבי שמעון אגסי, כשנלחם נגד בית הספר, בו תמך הבן איש חי בעצמו; האם ייתכן שגדול בישראל טעה? (היסטוריה)
הבן איש חי"תמיכת הבן איש חי בלימודי חול - מתועדת"ו' בחשוון תשפא15
סיכום הפולמוס בין המגיד שיעור למחנך על דברי הבן איש חי על לימודי גאוגרפיה; הגר"ש שפיגל נקט כרש"י על התורה ואילו המחנך הרב בניהו טבילה נקט כחז"ל ממסכת שבת (ארץ)
ההנהגה של 'דגל התורה'סערת ההסתדרות; השקפת 'דגל' השתנתה?ה' בחשוון תשפא40
עשור אחרי שתקפה את ש"ס, סיעה המזוהה עם 'דגל התורה' הצטרפה ל'הסתדרות הציונית'. האם ההשקפה השתנתה? ומה הקשר בין 'החרדים החדשים' ל'רפורמים'... (היסטוריה)