מחברים נוספים
אברהם דוב גרינבוים
אודי צמח
איציק סודרי
איתן דובקין
אלי אדלר
אליאסף יוסף
אסתי שושן
בנצי גופשטיין
ד"ר אורי וייס
ד"ר לי כהנר
דוד אמסלם
דודי זילברשלג
הדף היומי
הרב אליהו ישראלי
הרב בועז נקי
הרב דוד-מאיר דרוקמן
הרב טוביה פריינד
הרב יוסף זריצקי
הרב מנחם מקובר
הרב פנחס גולדשמידט
הרב פנחס הלוי
הרב שמואל ביסטריצקי
חיים קליגר
יאיר לפיד
יהונתן יוסף
יידל ורדיגר
יעל קלצקין
יעקב ריבלין
יערית אלבז
ישעיה (שי) הורוויץ
מנחם כהן, יאיר בורכוב
מני גירא-שוורץ
עו"ד איתמר בן גביר
עו"ד דב הלברטל
עוז סגן
פייני סוקניק - גולדשמידט
צבי יחזקאלי
רותם ליבנת
שאול חיון
שרון דניאל
ישראל שפירא

ישראל שפירא

שרידי המבנה ביער בן שמן בסמיכות לחורבת הגרדי (קבר שייח' ערבאווי) ביער בן שמן, שע"פ ויקטוֹר גֵּרֵן הוא קברות החשמונאיםהיכן קבר מתתיהו? והצלב ב"קבר המכבים"כ"ה בכסלו תשפב3
עקב תיאור חז"ל על 15 מילים בלבד בין ירושלים למודיעין, נחלקו החוקרים הרבניים האם מודיעים זה בטלז סטון או במדבר תקוע; ומה גילו הממצאים הארכאולוגיים? (היסטוריה)
ריקודים, י"ג מידות וחיבוקים בקבר מתתיהוריקודים, י"ג מידות וחיבוקים בקבר מתתיהוכ"ד בכסלו תשפב
ערב הדלקת הנר הראשון של חנוכה, יצאנו לבקר ב'קבר מתתיהו' ושם מצאנו ציבור מגוון - מכל הזרמים שקראו פרקי תהילים וי"ג מידות, תקעו בשופר והתחבקו לכבוד ה'; צפו (ארץ)
קבר מתתיהו?מסע: היכן הכפר מודיעים וקבר מתתיהו?כ"ד בכסלו תשפב2
באזור העיר 'מודיעין עילית' ישנם כמה ישובים שבשמם מוזכרים אירועי חנוכה ושמות החשמונאים; האם ועדת השמות קבעה אותם באזור זה כי כאן מסתתר הכפר מודיעים ההיסטורי?! (טור)
יער בן שמן בשנת 1989בחנוכה: מקובלים ספרדים בכפר מודיעיםכ"ג בכסלו תשפב3
הגאון רבי יהודה טשזנר מצטט מסורת מופלאה מאת הגר"י וייס הי"ד ש'מקובלי הספרדים' נסעו בימי חנוכה לכפר מודיעים להתפלל בקברות החשמונאים. ומתי תבוא הגאולה? (היסטורי)
הרמב"ם והגאון מוילנההמחלוקת החריפה בין הרמב"ם והגר"אכ"ב בכסלו תשפב27
הרמב"ם ועוד מרבותינו הראשונים שללו את קיומם של שדים באופן מוחלט; הגר"א כתב בחריפות על הרמב"ם "והוא נמשך אחר הפילוסופיה הארורה", אך דבריו שנויים במחלוקת (מאמר)
הגאון רבי שלמה פישר זצ"להגאון האחרון שלא זוהה מגזרית ולא נרתע לחלוקכ"א בכסלו תשפב9
הגאון רבי שלמה פישר זצוק"ל, ראש ישיבת איתרי, דיין ואב בית דין בבית הדין הרבני בירושלים - היה בין האחרונים שלא זוהה מגזרית, ושיטתו ההלכתית חצתה מגזרים; ישראל שפירא בקווים לדמותו התמירה (עולם הישיבות)
יש שדים ומזיקים? דעת גדולי ישראל זצוק"ליש שדים ומזיקים? דעת גדולי ישראל זצוק"לכ' בכסלו תשפב10
סדרת הפרקים על השדים והרוחות עווררו הדים עצומים, ורבים ביקשו את המעשה המופלא שכתב הריי"צ מליובאוויטש זי"ע; אך קודם לכן, האם לדעת גדולי ישראל יש שדים ומזיקים? (טור)
"אפיקורס שכמותך" כתב קדוש ישראל אדונינו הגר"א זצוק"ל מווילנה (מימין), למשה מנדלסון שר"י (משמאל)"אפיקורוס"; 'הגאון', המשכיל וקריעת ים סוףי"ט בכסלו תשפב24
בשנת תשנ"ט הובא סיפור מפעים בקובץ ישורון שאירע בימי הגר"א מווילנה, עם אבן קטנה שנמצאה ברוסיה, עליה נטען שהיו לה סגולות נדירות; ומה הקשר לקריעת ים סוף? (היסטורי)
הריקודיםסאטמר? כך חרדים צהלו על הקמת המדינהי"ח בכסלו תשפב16
במוצאי שב פרצו ריקודי שמחה של חרדים לבושי קאפטאנים, וזברא, וחבושי שטריימלך, סאמעטים וקנייטש לציון הצהרת האו"ם בי"ז בכסלו לפני 74 שנים; סיקור ותיעוד (היסטוריה)
חקלאות בישראל, בשנת 1962חקלאות? המחלוקת בין האב"ד לאדמו"רי"ח בכסלו תשפב2
בעיתון 'קול ישראל' הובא יומן נסיעתו של רבי פישל סופר זוסמן אב"ד בודפשט, תוך הדגשת דעתו בעד חקלאות בארץ ישראל; האדמו"ר ממונקאטש חלק וסבר שיש לשבת וללמוד (היסטורי)
הכי פופולריים