מחברים נוספים
אבי לוין
איציק סודרי
אלי אדלר
אלי ג'אן
אלי הלמן
אסתי שושן
אריה דרעי
אריה יואלי
אשר גולד
בני הראל
ברוך שובקס
הרב אבא טורצקי
הרב אהרון לוי
הרב דוד בלוך
הרב טוביה פריינד
הרב מרדכי-דוד נויגרשל
הרצל קוסאשוילי
ח"כ יעקב ליצמן
יואל שטיין
יוסי שוקרון
יניב מאירי
יעל קליגר
יעל קלצקין
יעקב וידר
ישי לפידות
ישראל גולדשמיט
ישראל יעקב ירט
ישראל שפירא
מאיר גל
מודי סטילמן
מיכאל נכטיילר
משה גפני
נח טוניק
עו"ד דוד טולידאנו
עו"ד צפריר אוסטשינסקי
עקיבא ויספלד
שאול שיף
שלמה קוק
שמואל הלוי
שמעון קידר
הרב אהרון ראובן

הרב אהרון ראובן

בדיקת תפילין | ארכיוןאחרי 60 שנה נודע; התפילין נפסלו מכתיבתןכ"ד בתמוז תשפב2
רבי ברוך השתמש בתפילין מהבר מצווה, כי סופר טוב כתב אותם, והתפילין היו אצלו כ-60 שנה - עד שר"י גילה שהתפילין היו פסולות מכתיבתן // סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)
ציון הבעש"ט זי"עאיזו שאלה נשלחה מהאור החיים לבעש"ט?י"ז בתמוז תשפב1
לפני מסורת חסידית אחת, במהלך שנת תק"ג שלח הבעל שם טוב הקדוש את גיסו רבי גרשון מקיטוב לארץ ישראל, כדי לבדוק האפשרות לפגוש את ה'אור החיים' // סיפור למוצ"ש (חסידים)
ערב יום כיפור, ירושלים 2020הבעל שם טוב נגע ב"קיטל" והתחיל לרעודג' בתמוז תשפב3
איך ראו שהשכינה שורה על הבעל שם טוב הקדוש? פעם סיפר המגיד ממעזריטש, מה קרה ביום טוב כאשר התפלל עם הבעש"ט, שהוכיח שיש לו רוח הקודש // סיפור למוצ"ש (ארץ)
ציון הבעש"ט זי"עמה קרה לדיין "המתנגד", שקילל את המגיד?כ"ו בסיון תשפב
ביום ראשון לאחר התפילה, אמר רבי יצחק לדיין: היטב שמעתי שקללת את רבנו המוכיח! ונוצרה מריבה על כך, ותוך כדי המריבה אמר: אתה עם תפילין פסולות | סיפור למוצ"ש (ארץ)
צפרדע במדבר | תמונת ארכיוןהבעש"ט שאל: מדוע ת"ח התגלגל בצפרדעי"ט בסיון תשפב7
הבעל שם טוב טעה בדרכו והגיע למדבר שומם, לפתע הגיע לפניו צפרדע מאוד גדולה, עד שהבעש"ט לא הכיר באיזו בריה מדובר, והוא שאל אותו - מי אתה? // סיפור למוצ"ש (חסידים)
סגולה לישועה | תמונה ארכיוןליארצייט: הסגולה הנדירה של הסבא קדישאי"ח בסיון תשפב1
המוני עמך בית ישראל מציינים היום את יום פטירתו של הרבי מראדושיץ' - הסבא קדישא, שהיה בעל מופת גדול, זה מה שהבטיח לפני פטירתו. וגם: הסגולה של הסבא לישועות (ארץ)
ציון הבעש"ט זי"עמה עשה רבי נחמן כשדיברו סרה בבעש"ט?י"ב בסיון תשפב1
פעם אחת שמע רבי נחמן מקוסוב, שאנשיו דיברו סרה על הבעל שם טוב הקדוש, והדבר מאוד מאוד חרה לו, והוא סיפר להם בתגובה - משל // סיפור חסידי למוצאי השבת (חסידים)
ציון הבעש"ט זי"עמעשה הפלא עם הבעל שם טוב וקבר ר' דודכ"ז באייר תשפב
הבעש"ט נסע לעיר חדשה, ובדרך עבר דרך בית הקברות, וראה, שמעל אחד הקברים יש עמוד אש גדול גדול, וקבע כי בקבר הזה ייטמן רבי דוד - ויהי הדבר לפלא // סיפור (חסידים)
ציון הבעש"ט זי"עבערב שבת: הבעש"ט הורה לברוח מהעירכ' באייר תשפב2
פעם אחת בערב שבת לאחר חצות, כאשר כולם היו עסוקים לבשל את תבשילי השבת, שלח הבעל שם טוב שליח, להודיע לכל אנשי העיר שינוסו כולם מיד מהעיר / סיפור למוצ"ש (ארץ)
ציון הבעש"ט זי"עאיך הבעל שם טוב החזיר גנבים בתשובה?י"ג באייר תשפב
יהודי הגיע לבעש"ט ממרר בבכי, ואמר: "הרב חייב לעשות נס ולהציל את בני"! קרא הבעש"ט לשמש ואמר שיארגן עשרה גנבים למניין לתפילה // סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)
הכי פופולריים