אושרה פתיחת חדרי הכושר, בניגוד לעמדת הממשלה

אבי רבינא | 14:30 כ"א בתמוז תשפ
סקר
 תוצאות