תותר פתיחת בתי כנסת עבור מנין מתפללים

 | 20:14 י"א בחשוון תשפא
סקר
 תוצאות