dur  purimix  אבי דרור  אהבת חינם

סוער בכת השאלים: דירת מסתור, חטיפה ומעקב לילי

בפרשה הזאת יש את כל האלמנטים שמרכיבים סיפור מתח טוב: דירת מסתור, מעקב וחתונה שהביאה להתערבות בית הדין. אתמול בלילה, סמוך לדירת מסתור ירושלמית, זה הגיע לשיא וגם המשטרה התערבה. בלעדי: הסיפור המלא, תיעוד והקלטה בלעדית (חדשות חרדים)

 (צילומים בלעדיים: ישי כהן)
(צילומים בלעדיים: ישי כהן)

צפו בתמונות נוספות:

 הוסף תגובה+
הוסף תגובה+
שימ/י לב! תגובתך תאושר אוטומטית ולא תעבור סינון של העורך. אנא קרא/י את התגובה שוב לפני השליחה! במידה ותגובה זו תימחק בגלל ביטויים לא הולמים והכפשות, תחסמ/י אוטומטית ע"י המערכת ולא תוכל/י יותר להגיב במנגנון זה.
256
64
הכיסוי הטוב ביותר הוא פאה
כנסו כנסו
15/10/2012
◄ החזון איש: "לפאה יש יתרון"!

מרן החזון איש, סבר שיש עדיפות לפאה על מטפחת, כיון שהיא מכסה את כל השערות כראוי, ובמטפחת לפעמים מתגלות שערותיה. והובאה דעתו בספר דינים והנהגות מהחזו"א (חלק ב' פ"ח אות ט'). כמו כן מעידים תלמידיו, הגר"י מאיר זצ"ל (שהעיד גם שהחזו"א התיר לאחותו לעשות פאה משערות עצמה, במעמד כמה מתלמידיו), הגר"י פרידמן, הגר"ח גריינמן, ועוד.

ובספר "מעשה איש" (חלק ג' פרק ו' - מעשה רב) מובא: "הרה"ג רבי אליהו פרידמן זצ"ל הגיע פעם לבית רבינו [החזו"א]... היה תמוה אצלו שראה את הרבנית, אשת רבינו, הולכת עם פאה על ראשה, וכנער ירושלמי, היה הדבר אצלו לפלא. אמר לו רבינו: ראיתיך תמה... מה שלבשה אשתי - אין זה שיער עצמי אלא פאה, ובאיזורים שלנו כך נהגו ללכת".

ומרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, במענה לשאלה שהובאה בספר "נזר החיים" (דף רי"ד): "בשם החזון איש אומרים, שיש מעלה בפאה, משום שמכסה את כל השערות... ויש אחרונים שמחמירים בפאה, אך אצלנו לא נהגו להחמיר".

ובספר מאיר עוז (סימן ע"ה) הביא את דברי הגר"ח קניבסקי שליט"א: "וכן הורה לי הגר"ח קניבסקי שליט"א, כששאלתיו אם ראוי לי להחמיר בזה, ונקט לשון המשנה ברורה, ושבמקומותינו המנהג ללכת עם פאה, והוסיף שאשתו של החזון איש הלכה עם פאה, וכן אמו אשת הקהילות יעקב, וסבתו, וכל נשות ליטא, הלכו עם פאה, ובוודאי שלא היו עושות דברים שאינם לכתחילה".

וכן מובא בספר "אורחות רבינו הקהילות יעקב" (חלק ג' אות ס"ג): "אמר לי הגר"ח קניבסקי שליט"א, זקנתו הרבנית ע"ה, אמו של מרן החזו"א זצוק"ל, לבשה פאה נכרית, וכן הרבנית ע"ה זוגתו של מרן החזו"א לבשה פאה נכרית, וכן הרבנית ע"ה זוגתו של מו"ר זצוק"ל [בעל הקהילות יעקב] לבשה פאה נכרית".

◄ הגרב"צ אבא שאול: "העדיף את הפאה וכך הורה לנשים אחרות"!

מרן הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, ראש ישיבת פורת יוסף ומגדולי הפוסקים הספרדיים:

בקונטרס "כיסוי ראש לאשה" (יו"ל בתשס"ח) מובא, "יש מהעולם שרצו לטעון שה"אור לציון" רק הליץ בעד המנהג אבל למעשה לא התיר, ולכן שאלתי את בנו הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א האם נכון הדבר, וענה לי בזה הלשון, באופן כללי סבר אבי שמטפחת עדיפא, אבל כיון שיש נשים שיוצאות להן שערות מהמטפחת, העדיף אבי את הפאה והנהיג בביתו ללבוש פאה נכרית, שזה כיסוי יותר טוב, וכך הורה לנשים אחרות" (עיין בשו"ת אור לציון חלק ב' פרק מ"ה הלכה ט"ז, שם התיר במפורש).

ואכן אימתו את הענין עם הגאון רבי אליהו אבא שאול שליט"א, ראש ישיבת "אור לציון" ורבה של שכונת מטרסדורף בירושלים, ואמר כי כך הם הדברים, ממש כמו שכתב בקונטרס הנ"ל. וגם אישר את השמועה כי יש עמו מכתב ארוך מאביו הגאון זצ"ל בענין זה, ובו הוא כותב בפירוש כי יש עדיפות לפאה על מטפחת מפני שמצוי בה גילוי שערות, ואין הוא סובר כדעת המתירים גילוי אצבע אחת או שתי אצבעות וכו'. אך לא רצה לפרסם את המכתב עד אריכות ימים ושנים של הגר"ע יוסף.

ורמז למכתב זה ניתן לראות בספר "תפארת ציון", ושם כתב בזה הלשון: "והיתה לו (לגרב"צ אבא שאול זצ"ל) חכמה בפסק, לצאת מתוך בעיות סבוכות, ואכמ"ל. והיו הוראות שהיה עונה בחכמה, עד שיש שלא היו יורדים לסוף דעתו. וכגון בענין פאה נכרית... היה מסתיר פסקים מסויימים מחמת השלום. פעם אמר לי לערוך מפיו תשובה ארוכה ומנומקת בענין מסויים, ולהסתירה שלא תתפרסם אלא לאחר אריכות ימים ושנים".

◄ התיר פאה במפורש בספריו!

ולאלה הממציאים בשמו שאסר ללבוש פאה, יעויין בשו"ת אור לציון חלק א' סימן י"א, שם כתב להתיר פאה, וחזר על זה בחלק ב' (פרק מ"ה הלכה ט"ז - קונטרס אחרון, פסקי הלכות בקצרה) ושם כתב:

"ראה בספר אור לציון תשובות חלק א' או"ח סי' י"א, במה שנתבאר שם ליישב דברי הרמ"א שכתב שמותר לקרות ק"ש כנגד אשה הלובשת פאה נכרית, ושמותר לה לצאת כך לשוק במקום שרגילות בכך, ונתבאר שם שכן היא גם דעת הרמב"ם ומרן השו"ע".

◄ הגר"ש משאש: "מצוה וחובה על הנשים להתקשט, ולא להתנוול ע"י מטפחת"!

מרן הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, ראב"ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו (תבואות שמש אה"ע סי' קל"ז, שמש ומגן חלק ב' סי' ט"ו-י"ז):

"אני רואה במנהג זה [של לבישת פאה נכרית] דבר חשוב ביותר, ומעלה גדולה נמצאה בו, לפי מש"כ הפוסקים החולקים על מהר"ם אלשקר על מה שהתיר גילוי שערות חוץ לצמתן... והנה באלו הנשים הלובשות מטפחת, אי אפשר לומר "ונקה", כי המטפחת בורחת מן הראש, וגם מי שלובשות כובע נשאר הרבה שיער חוץ לצמתן, ועיני ראו נשי הרבנים קרוב לשליש ראשן מגולה, וכסהו והתגלה".

ועוד כתב, "טוב שנקח מנהג זה שיש בו כיסוי הראש לגמרי בלי להניח שום שערה יוצאת חוץ וכו', משתלבש מטפחת או כובע ותלך אחר מנהג שיש בו מחלוקת. ולדעת צד אחד יש בו משום פריעת ראש דאורייתא שנגלה שערה מגופה ממש".

ועוד כתב, "מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן וכו' בהיתר, ולא להתנוול ע"י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח"ו, וכמה חששו חז"ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה".

◄ אפשר לראות כאן את תשובתו באריכות:

http://kaduri.net/_Uploads/dbsAttachedFi les/17151.pdf

◄ הגר"ב זילבר: "יש לזה מעלה שאפשר לקיים בקל דברי הזוהר"!

מרן הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, בשו"ת "אז נדברו" (חלק י"ב סי' מ"א):

"גם האיסור דפריעת ראש באשה אינו מוכרח שזה רק בגלל צניעות, אלא ככל התורה שיש עוד טעמים שנעלמו מאיתנו, והראיה שהרי לפי הזוהר אסור גם בחדרי חדרים, ומשמע אפי' אין שם שום איש היא מוזהרת שלא יצאו השערות מחוץ להכיסוי. וזה לשון הזוהר פרשת נשא [מתורגם], "אמר ר' יהודה, שיער הראש של האשה שמתגלה, גורם לאחר להתגלות ולפגום אותה, בשל כך צריכה האשה שאפילו קורות ביתה לא יראו שערה אחת מראשה, כל שכן בחוץ". וכו'. ולזה ברור הוא שהשערות של הפאה לא הוי כשערות הטבעיים שלה, ויש לזה מעלה שאפשר לקיים בקל דברי הזוהר "דאפילו וכו' שערה אחת מראשה".

◄ הגר"מ שטרנבוך: "האוסר פאה אינו מחמיר אלא מיקל מאוד"!

מרן הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א, ראב"ד העדה החרדית, בשו"ת דת והלכה (סי' א'):

"וביותר רצוני להדגיש, דהאוסר היום לכל אחד פאה נכרית מדינא, אינו מחמיר רק מיקל בזה מאוד, שאשה היום במטפחת אינה מכסה כל שערותיה תמיד, וזה מקום לחוש לאסור מדינא אפי' מהתורה לרשות הרבים, ואם בפאה נכרית החשש לרוב הפוסקים רק מדת יהודית, במטפחת החשש מגילוי שיער, והיינו פגיעה בדת משה ממש, וא"כ המחמיר עלול להקל לגרום איסור תורה, שרק יחידים אצל הספרדים שיפרקו פאה נכרית, יזהרו במטפחת שתכסה תמיד כל השערות כדין, וגם אם בפאה נכרית הרי זה שינוי מדרכי אבותינו, במטפחת לחוד ובמיוחד לספרדים הרי זה שינוי טפי, שזה מפורש בשו"ע שצריך עוד לרשות הרבים רדיד ולא סגי במטפחת לבד, וכן נהגו באמת אצלם מדורי דורות, עד שסביבם נשתנה המנהג והתחילו במטפחת לבד. וא"כ אפי' במטפחת אין בזה חומרא, רק קולא נגד הפסק ומנהג מדורי דורות שצריך חוץ מהמטפחת רדיד דוקא".

לעיון בדבריו:

http://www.kaduri.net/_UpachedFiles/SHTR ANBUCH.pdf

◄ הגרמ"י לפקוביץ: "בתעמולה נגד פאה יש סכנה לעיקרי הצניעות"!

הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז', במכתב שהובא בקובץ בית הלל י"ט:

"בס"ד, י"ז סיון תשס"ד. למעלת כבוד הרב... על דבר אשר כמה שאלו בזה שחתמתי על כרוז שמשתמע ממנו קריאה להרחקת חבישת פאה נכרית, אפרש דעתי בענין.

הנה דבר פשוט שלא היתה כוונתי לחוות דעתי בעצם היתרון של הפאה הנכרית, אשר נידון זה כבר עלה על שולחן מלכים גדולי הדורות הקדמונים זי"ע, ומגדולי הדורות ז"ל היו שהנהיגו כן בביתם ונהרא נהרא ופשטיה, ובהרהור אחר פסקם יש בה פרצה.

ובאמת דכיסוי הראש ע"י פאה גרמה טובה לכיסוי נאות של שערות הראש לבל יראו החוצה, גם לאלו שע"י כיסוי המטפחת לא היה דבר זה נשמר אצלם היטב, וכל מטרת החתימה היתה לבקשת קבוצה לחזק המנהגים שהנהיגו ע"פ אמותיהם והחיזוק היה בתרתי, האחד שלא יראו עצמן כיוצאים מן הכלל, ועוד והוא העיקר, שלא יבואו ע"י המטפחת לפרוץ ולהוציא משערן החוצה כאשר נכשלו בזה רבים.

אבל התעמולה שעושין בדבר [נגד לבישת פאה], יש בזה סכנה, לערער עיקרי הצניעות המחוייבת מן הדין, ואין דעת תורה נוחה מזה שיצא ח"ו איזה פרצה, ואלו המבינים ישפיעו על השניים בכדי שהצניעות יהיה שמור בכלל ישראל".

◄ הגר"מ פיינשטיין: "פאה נכרית יותר טוב ממטפחת"!

הגאון רבי יצחק עבאדי שליט"א, ראש כולל "אוהל תורה" בלייקווד, בשו"ת אור יצחק (אה"ע סי' ג'), מעיד על דברי מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל:

"וזכורני מיד לאחר נשואי שאלתי את הגאון הגדול הנ"ל [בעל אגרות משה] אם צריך ללבוש כובע על הפאה נכרית, ואמר לי שאין צריך. ועוד הוסיף לומר לי כי פאה נכרית יותר טוב ממטפחת, כי פאה נכרית מכסה את כל השערות, ועוד שבזה תמיד נשאר מכוסה כל זמן שהיא על ראשה, מה שאין כן במטפחת".

◄ והוסיף על כך הגר"י עבאדי שליט"א - "ופוק חזי שדבריו צודקים".

◄ הגר"י טשזנר: "המטפחת הרבה פעמים מחליקה"!

הגאון רבי יהודה טשזנר שליט"א, אב"ד ומו"צ באופקים, בספרו שערי תורת הבית:

"חובה על כל אשה נשואה לכסות ראשה. והרבה נשים שואלות במה עדיף לכסות ראשן, עם מטפחת או עם פאה? והנה מעיקר הדין כל דבר המכסה הוא כשר, אלא שיש כאן ענין של הידור מצוה. כי לכסות עם מטפחת הוא יותר צנוע מלבישת פאה, אכן הפאה מכסה יותר טוב את השערות שלה, כי בזה אפשר בקלות לכסות גם את כל השערות שבצדדים, וגם היא צמודה היטב ואינה נופלת, אבל עם מטפחת קשה לכסות את כל השערות שבצדדים, וגם המטפחת הרבה פעמים מחליקה וע"י זה מתגלים שערותיה. על כן, אשה שיודעת איך לקשור את המטפחת באופן שמכסה היטב את כל שערותיה, ובלי להחליק פה ושם, יש עדיפות והידור בלבישת מטפחת, אבל אם אינה יכולה להיזהר בזה, עדיף ללבוש פאה. ויש לשים לב, כי כל ענין כיסוי הראש הוא משום צניעות, שלא יראה מהשערות הטבעיות שלה החוצה".

◄ הגר"מ גרוס: "ללכת עם פאה גם בבית"!

מרן הגאון רבי מרדכי גרוס שליט"א, אב"ד חניכי הישיבות, בספר "והיה מחניך קדוש":

"וצריכה להיזהר מאוד שלא יצא משיער ראשה אף משהו, ונשים שמשאירות שערות גדולות יקשה הדבר מאוד שלא יצאו מעט שערות דרך המטפחת, ועדיף שתלך עם פאה נכרית אף בבית, וע"י זה לא יצאו שערות".

◄ הגר"ג ציננער: "יש מעלה לחבוש פאה"!

הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א, רב ומו"צ בבורו פארק, מח"ס "נטעי גבריאל", בקובץ אור ישראל (ל"ו-ל"ז):

"ולאחרונה שכשנודע החשש על הפאות שהם מע"ז הסירו הנשים את הפאות ולבשו מטפחות, וראינו בכמה מקומות ובפרט בערי ארה"ב שהיו יוצאות שערותיהן מבעד המטפחת, מה שלא אירע בפאה נכרית".

ועוד כתב: "יש מעלה בחבישת הפאה, שהרי בכיסוי מטפחת מצוי שחלק השיער מגולה, וכבר נתבאר בפוסקים לאסור כלל, דלא כדברי מהר"ם אלשקר סי' ל"ה".

ועוד כתב: "והנה בימים ההם היו נוהגים ללבוש צעיף ועליו המטפחת, שני כיסויים, או בכמה מקומות שנשים גילחו את שערות ראשן, ובימינו אין הדבר נהוג בכמה קהילות ישראל, לכן יש מעלה לחבוש פאה המכסה את כל השערות".

ועוד כתב: "עוד מקובל מגדולי ישראל טעם על שלא רצו להחמיר כל כך בזה [ולאסור לבישת פאה], מפני שלא תתגנה על בעלה. ובפרט בדורותינו אלה ראו ענין זה נחוץ למאוד, שדרכו לצאת חוצות לפרנסתו".

◄ הגר"י קאפח: "הלואי וכל בנות ישראל ילבשו פאה"!

הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל, מגדולי חכמי תימן, כתב בתשובה כתב יד שהתפרסמה בחוברת 'המשביר':

"פאה נכרית קדושה ומקודשת, והלוואי וכל בנות ישראל ינהגו בה. כי אין שום הלכה אצלנו שיש לקחת את האישה לדקורטור כדי שיבחר ויתאים לה את הלבוש המכער אותה דוקא, אלא מותרת להתנאות בפאה נכרית".

וכן הביא בספר "ברכת משה" על הלכות ברכות (פרק א' סעיף מ"ב בהערה): "וכ"כ מורי הגאון זצ"ל בתשובה כתב יד וזה לשונו, גם כיום לדעתי יכולה הכלה לחבוש פאה נכרית יפה שביפות ונהדרה שבנהדרות, והכי איתא במשנה, והוי כיסוי ראש מעליא".

◄ מוהרא"ש: "טוב מאוד לחבוש פאה"!

הגאון רבי שלמה אליעזר שיק שליט"א, מגדולי רבני חסידות ברסלב, בספר "שיחות מוהרא"ש" חלק ט':

"אלו הנשים שהולכות בשערותיהן, לא די שיש להן מטפחת, כי רואים בחוש אשר דרכה של המטפחת לזוז ממקומה, ובכך נראות שערות ראשה בחוץ. ועל כן טוב מאוד לחבוש פאה נכרית, שעל ידי זה לכל הפחות תהיינה מכוסות השערות. ואף שיש מהנשים הספרדיות הנוהגות שלא ללבוש פאה נכרית משום פריצותא, עם זאת מי שרוצה להסתכל בעין אמת ולהבין את האמת, ההכרח לו להודות, אשר אי אפשר בשום פנים ואופן לכסות את השערות במטפחת בלבד, כי היא נוטה הצידה, ואז נראות השערות בחוץ, ויש על זה קללה מהזוהר הקדוש, עד כדי כך שאומר הזוהר, שכל העניות והדחקות שאדם סובל, היא רק מחמת שהאשה הולכת בגילוי שערותיה בביתה, ומכל שכן בחוץ, ועל כן בזה שהאשה חובשת פאה נכרית הרי זה כמי שמתלבשת באיזה כובע, כי סוף כל סוף אין זה השיער שלה, כי אם כמו כובע על השיער, אשר זה טוב יותר, ובזה היא מכסה את כל שערותיה שאין רואים אותן בחוץ".

ובספר שיחות מוהרא"ש חלק י"ג: "בקרב הספרדים נוהגות רוב הנשים לילך רק בצעיף משי על השיער (מטפחת), והסכנה בזה, שהצעיף מחליק מהשיער, ואז נתגלות השערות. ואז טוב יותר לילך בפאה".

ובספר אשר בנחל (חלק ל"א, תשובה ה'-כ"ד): "כפי שהיום הולכות הנשים עם שערותיהן בלי תגלחת, ואזי חצי ראש בחוץ בגילוי שיער, בודאי עדיף ללכת עם פאה שיכסה את השערות לגמרי, וזה ברור מאד מאד".

◄ "אין איסור לאשה שתיראה יפה וחסודה"!

וכתב עוד שם, "ומובא בספר "שמש ומגן" מהצדיק הקדוש רבי שלום משאש, זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר מדבר מאד מאד בעד חבישת פאה, אף שהיה חכם ספרדי, והוא מסביר בהגיון למה היום כן כדאי לנשים לחבוש פאה ולא מטפחת... שעדיף כי תלכנה הנשים בפאה, ולכל היותר הן תראינה יפה יותר, אשר אין זה איסור לאשה שתראה יפה וחסודה" (חלק ס"ב, תשובה י"ב-תקצ"ה).

◄ הרבי מליובאוויטש זצ"ל: "לא להסתפק בכובע ומטפחת"!

"בעצם הענין דלבישת פאה נכרית, ולא להסתפק בכובע ומטפחת, מבואר ההכרח בזה בכמה מקומות. והרי רואים במוחש אשר לבישת כובע ואפי' מטפחת, משאירה חלק השיער בלתי מכוסה, על כל פנים במשך זמן קצר, זאת אומרת שעוברים על האיסור הגדול, וכהפסק דין בשו"ע או"ח סי' ע"ה" (אגרות קודש להרה"ק מליובאוויטש זצ"ל, חלק י"ט, איגרת ז'תכ"ה).

◄ כל נשי חב"ד, ללא יוצא מן הכלל, צריכות ללבוש פאה!

"מבלי להיכנס לסיבות שמנעו עד עתה את ההנהגה של דברים מסויימים בבתי אנ"ש, בלבושים ובחינוך הבנים, רצוני להדגיש לכן שוב, שמהיום ואילך על כולן, ללא יוצא מן הכלל, להתאחד עם נשות אנ"ש הלובשות פאה" (אגרות קודש חלק י', איגרת ב'תתק"ע. מאידיש: "אגרות קודש מתורגמות" חלק ב'. הובא גם בליקוטי שיחות חלק כ"ג עמ' שמ"ט. איגרת זו נשלחה לכמה ארגוני נשים).

◄ אשה צריכה לשכנע את חברותיה ללבוש פאה!

"במענה למכתבה מד' תצוה בנוגע לפאה, בו כותבת שאינה מבינה בדיוק מה הכוונה בזה, ענין הפאה הוא, שהשערות תהיינה מכוסות לגמרי, ובמילא אם מכסים רק חלק, אין זה כפי שהכוונה בזה היא. גם היתה צריכה להשתדל שגם אחרות יעשו כן, ולבאר להן שזוהי הדרך וסגולה לבריאות, פרנסה ונחת אמיתי מהילדים, והשי"ת יעזור לבשר בשורות בזה" (אגרות קודש חלק ח', איגרת ב'תס"ג. מאידיש: "אגרות קודש מתורגמות" חלק ב').

◄ גם אם מישהי תבטיח לכסות היטב עם מטפחת, יש להורות לה ללבוש פאה!

"ובפרט שכאמור זהו נוגע לרבים, שאפילו אם פלונית אומרת שבהנוגע אליה אין נפקא מינה באיזה אופן תכסה ראשה, כיון שבכל אופן יהיה הכיסוי כדבעי, מובן שאינה יכולה להבטיח בהנוגע לאחרות" (אגרות קודש חלק ט"ו, איגרת ה'תקי"ג).

◄ הוראה לאשה להדר וללכת עם פאה, אף אם אמה הלכה עם מטפחת!

"יש מקום לומר שמי שהוא יטעון על דבר הנהגת האמהות שלאו דוקא בפאה. אבל כבר מילתי אמורה, שהרי זה מברכות עקבתא דמשיחא, אשר בת קמה באמה להוסיף עליה בשמירת התורה והמצוה" (שם).

◄ הגר"מ אשכנזי: "אין לתושבת הכפר לצאת מביתה ללא חבישת פאה"!

וכך כתב הגאון רבי מרדכי שמואל אשכנזי שליט"א, רב ואב"ד דכפר חב"ד, במכתב מיוחד שפירסם:

"ב"ה, ערב ראש השנה תשס"ח. אל אנ"ש שיחיו תושבי הכפר. בקשר לכיסוי הראש של נשים נשואות, אשר לאחרונה נהייתה בזה פירצה נוראה - הנני להודיע: א. מובן ופשוט אשר בחבישת מטפחת או כובע, כשאפי' רק מקצת מהשערות מגולות - הרי זה היפך השולחן ערוך! ב. ע"פ הוראות כ"ק אדמו"ר, על האשה לחבוש אך ורק פאה נכרית! הדברים מחייבים את כל אחת ואחת ללא יוצאת מן הכלל. אי לכך: אין לתושבת הכפר לצאת מביתה ללא חבישת פאה, והנני רואה בהוראה זו חלק מתקנון הכפר! ונזכה לכתיבה וחתימה טובה, כהבטחותיו הקדושות של הרבי שע"י חבישת הפאה זוכים לבני חיי ומזוני ולפרנסה".
כנסו כנסו | 15/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
פאה זה הכי נבל ברשות התורה שיש ל"ת
רמאות מוחלטת
23/10/2012
רמאות מוחלטת | 23/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה נשמע זקוק לאישפוז דחוף
ישראל
02/11/2012
גדולי הדור אומרים רק פאה ואתה מעיז פניך? בוש והכלם!
ישראל | 02/11/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה נשמע מבין באשפוזים.
לאובססיבי
02/11/2012
כנראה שאתה מבין שזה מקומך, אחרי שאתה מקלל את גדולי ישראל המתנגדים לפאות.
לאובססיבי | 02/11/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה באמת צריך אישפוז
לאובססיבי
08/11/2012
ואתה ממש לא "גדולי ישראל"
לאובססיבי | 08/11/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
63
בשביל מה האמא התחילה ללבוש שאל?
אחת
13/10/2012
זו התוצאה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

תפסיקו להוסיף דברים שלא היו נהוגים וכך לא תבלבלו ולא תשרפו את נשמות בנותיכן התוהות.
אחת | 13/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
עוד חכמה של מבינה כלום
הננה
21/10/2012
זו מצווה גדולהה ההה
הננה | 21/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
62
צרות משנת תשע"ב נגרם לנו ע"י
7
13/10/2012
כל הצרות משנת תשע"ב נגרם לנו ע"י מתנגדי השאל זה התחיל....... כשרבני העדה (הבד"ץ) שלחו בריונים-רשעים, להפגין נגד נשי הצנועות הלובשות "שאל" בירושלים עיה"ק, הצניעות שכמנהגי ירושלים מדורי דורות,

לצערינו הרב המעשה הרע הזה הי' חילול השם נורא בשלוחי הבד"ץ, וגרם קיטרוג גדול בשמים נגד רבני ועסקני העדה החרדית.

בטוח שהם עתידים ליתן את הדין ביום הגדול והנורה, משום שזילזלו בצניעות-הכתר של עם ישראל.

צריך להודות לקבוצת נשי הצנועות הלובשות "שאל" מקדשי שם שמים, המקרבות הגאולה שלמה לכל כלל ישראל. בב"א
7 | 13/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
61
אם הדברים נכונים-צריך לבדוק טוב
יואל
12/10/2012
מאוד

אז זה עושה אותם לחבורה של פושעים וכופרים - אבל אולי זה רק איזשהו כת פנימית ולא כולן-צריך לבדוק את זה

מה עם מצוות לא תעשה - שאסור לגנוב יהודי ויהודיה ?
יואל | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
60
ימ"ש וזיכרם של אנשי הכת הזו
דודילה
12/10/2012
הייתי מפציץ להם את המיבנים שלהם מהאוויר
דודילה | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מצטרפת לנ"ל ל"ת
הודיה
12/10/2012
הודיה | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
נשי השאל מקרבות הגאולה שלמה ל"ת
רוש
12/10/2012
רוש | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה מלא רוש ולענה ל"ת
מאיר
15/10/2012
מאיר | 15/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
59
כת השאלים היא הדת הכי רחוקה מהיהדות
בנג בנג
12/10/2012
כי אין לה בסיס

ואין להן אלוקים, הן עושות מה בא להם

והם לא מאמינות לאפחד ולא עושות לשם שמים בגרם
בנג בנג | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
58
זו ההוכחה שקיצוניות
דבר גורר דבר...
12/10/2012
לא נובעת ממקום "טהור"

ראו כתבה מלפני כמה ימים על המודעות בבני ברק.

צריך להזכיר שזו לא הדרך?
דבר גורר דבר... | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
57
כת השאלים = חולי נפש
ימימה
12/10/2012
שומר נפשו ירחק
ימימה | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
56
הכי לעניין בכל הזבל פה תגובה37 ל"ת
הפלסנר
12/10/2012
הפלסנר | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
55
איפה הנערה עכשיו?? מחכה לתשובה ל"ת
עע
11/10/2012
עע | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
54
ואחרי כל הסיפור היא עדיין נשארה שם ל"ת
הרשל'ה מזרחי
11/10/2012
הרשל'ה מזרחי, ירושלים | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
53
אאייי בושה וחרפה
11/10/2012
הידרדרות מוסרית עיוות התורה ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה..ברוך שלא עשני מהם,הבדלני מן הטועים,
גילוי-דעת | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
52
נשות השאלים מגיבות לכתבה כנראה.. ל"ת
בכיר
11/10/2012
בכיר | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
51
רב הנשים בכת השאלים אינן שפויות
11/10/2012
אל תחשבו שזה תופעה של אנשים נורמאליים.

אם הם לא היו נתפסות לזה היו נתפסות לשטות אחרת.
אחד מעיר | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה לא שפוי. זו לא כת ולא תופעה
שמחה
11/10/2012
יש לזה המון מקורות, והרבה רבנים מסכימים עם מצווה זו, מה שיש קבוצה מסויימת שהדביקו להם שם של כת וקישרו את זה להלכות צניעות זה סטרא אחרא.
שמחה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הסיטרא אחרא זה כת השאלים
מן
11/10/2012
אף רב נורמלי לא נתן את ידו לתופעה האומללה שנשים נראות כמו ערביות. הרב עובדיה, הרב מאזוז, בד"ץ העדה החרדית, הרב ברלנד, כולם הוקיעו את זה וחלק אמרו שזה בדיוק ההיפך מצניעות כי זה מבליט
מן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
שקרן ל"ת
שקר
13/10/2012
שקר | 13/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
חתמת בשם הנאה לך ל"ת
זליג
16/10/2012
זליג | 16/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
50
אתם בטוחים שהם אשכנזים?
חיה
11/10/2012
לבחורה קוראים פיגא והאמא קוראת לה באידיש "פיגא קים"
חיה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
49
די איזה קורע לב מסכנים ההורים.... ל"ת
11/10/2012
ADI | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
48
שתתחתן אולי קצת... ירגיע אותה. ל"ת
חילונית
11/10/2012
חילונית | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
47
חטיפת ילדי תימן חוזרת כנסו
אחד שמכיר
11/10/2012
מדובר במשפחה מכובדת בקהילת ברסלב והאח של אבי הנערה הוא מוצ בעדה החרדית הספרדית
אחד שמכיר  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
46
איך פייגא ו"משפחה ספרדית" ?!?!? ל"ת
אתם...
11/10/2012
אתם רציניים???? | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
45
מישהו יכול להסביר לי:
נו באמת...
11/10/2012
איך "פייגה" ומשפחה "ספרדית"??!!?!?!?!?!?
נו באמת... | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הם מחוברים לברסלב
12/10/2012
ולאמא של ר' נחמן קראו פייגא.
נועל´ה | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
44
כת השאלים הם כנופיית בריונים מסוכנת
יואל
11/10/2012
כת השאלים נהפכו לחבורת ביריונים פסיכופאטית,מיום ליום הם משתגעים יותר ויותר. שומרת נפשה תירחק....
יואל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
43
אמאא זה מזעזע!!!!!!
הילה
11/10/2012
האמא בעצמה עם שאל וזה לא מספיק להם??"לא הולכים בדרך ה'"

ולצער ככה את ההורים שלה (בלי לדבר על מה שעשו לנערה עצמה)

זה ללכת בדרך ה'?!

זו לא דרכה של התורה!!!!!!
הילה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
42
קבוצת נשים שעקרו דעת תורה מישראל
ישי
11/10/2012
"קבוצת נשים שעקרו דעת תורה מישראל"

בתום דיון סוער שהתקיים בבית הדין של 'בד"ץ העדה החרדית', הכריע בית הדין לצאת למאבק חריף נגד כת הטאליבן-ה'שאלים'.

תחילה האזינו חברי הבד"ץ, במשך 3 שעות לעדויות של בעלים ובנים למשפחות שאמותיהן נסחפו לכת 'השאלים'. במהלך העדויות נשמעו מקרים שאירעו בתקופה האחרונה בקרב הכת.

בין היתר הוזכר בדיון המקרה של אשה צעירה שהחליטה מטעמי צניעות לקיים את לידת בנה בביתה וסיכנה את חייו של הילוד עד לפיקוח נפש. כן נשמעו עדויות על מנהגים זרים ומוזרים שאימצו נשות הכת בעניני אישות וקידושין.

מקרה נוסף שפורסם ב'בחדרי חרדים', הוא של ילדה קטנה הנמנית על משפחה מחברי הכת, שנכוותה באורח קשה בביתה. אך האם שהגיעה לבית החולים 'הדסה עין כרם', דרשה שדווקא אחות או רופאה תטפל בה. משלא מולאה דרישתה, היא הסתלקה מבית החולים ופנתה לטיפול פרטי תוך סיכון חיי הבת.

לאחר שנשמעו העדויות, קיימו חברי הבד"ץ דיון בדלתיים סגורות בן כ 45 דקות, ובו החליטו הדיינים להיאבק בכת. במהלך הדיונים התבטא אחד הדיינים כי "מדובר בכת מסוכנת, שאין לה דבר עם ההלכה והיהדות".

בסופו של הדיון, פרסם הבד"צ מכתב חריף נגד הכת הכולל איסור על הצטרפות לכת ועל כל קשר עם חבריה.

במכתב נכתב: "בצער רב שמענו אנו הביד"צ הח"מ עדויות על מעלליהם של קבוצת נשים שעקרו דעת תורה מישראל, ומדעת עצמן מנהיגות עד כדי עקירת חינוך ותורה מישראל, אינן שולחות את צאצאיהן לתלמוד תורה ולבתי חינוך, ומונעות מהם רפואה גם במקום סכנה וחשש פיקוח נפש, וגם דברים שאין ראוי לשומען בחמורות שבחמורות כנישואין חופה וקידושין וכד'.

"ע"כ אנו מזהירים את נשות ובנות ישראל שאסור להגרר אחריהן ומנהיגיהם, וצריכים להתרחק ממנהיגים ומדרכיהם כי סופן אבדון וכליה רח"ל.

"ואנו מוחים מחאה נמרצת נגד אלו ששינו סדרי תורה וחופה וקידושין בישראל תוך זלזול בדיני נישואין, ונגד כל מי שהיה חלק ונחלה עם הדבר הזה, והזהרו בגחלתן של חכמי ישראל שקבעו הלכה ומנהג ישראל תורה לשעה ולדורות".

בסיום המכתב נאמר: "ויעזור השי"ת שנזכה לגדל את צאצאינו בדרך התורה והמסורה, לראותם עולים במעלות הקדושה והצניעות כמקובל מדור דור כדת משה וישראל, עדי נזכה בקרוב בשוב ה' שבות יעקב".

◄ ציטוטים מגוחכים מספרי קדמונים

ידוע שבזמנים עברו היו קהילות, בפרט בארצות המזרח, בהם היה נהוג ללבוש "שאל" ככיסוי ראש, על כן פסק זאת הרמב"ם להלכה, מדין "דת יהודית". בגמ' במסכת שבת (דף פ.) אף מובא שהיו נשים שהיו מגלות רק עין אחת, ועוטפות את כל גופן ברדיד (עם זאת, היו כוחלות ומאפרות את העין שנותרה גלויה - מה שמוכיח שאין שום איסור לאשה להתאפר ברשות הרבים).

אך כל זה היה בזמנים ההם, ובקהילות בהן כל הנשים היו נוהגות כך - והלבוש הזה היה נפוץ בכל העולם. כיום הלבוש הזה הוא נדיר, רוב ככל היהודיות בכל העולם לא לובשות אותו, ואשה יהודיה העושה זאת נראית כנזירה או ערביה, ומושכת תשומת לב רבה מכל הסובבים המשתאים. בוודאי שאין זו צניעות, וכפי שכתבו גדולי הדור לעיל, אלא צביעות איומה ונוראה. והציטוטים מספרי קדמונים לא מוכיחים כלום, לא מיניה ולא מקצתיה, שהרי ברור שכל אותם שכתבו כך, היו מודים שבימינו הדבר גובל בחוסר צניעות, ורק מכער את האשה על בעלה ועל כל סובביה, והופך אותה ללעג וקלס. ולעיל ראינו שאפילו רבני המגזר הקיצוני ביותר ששמר על סגנון לבושו במשך שנים רבות, ראו צורך לצאת נגד הכת המסוכנת ורבניה.

◄ מרן הגר"ש משאש: לא ללמוד צניעות מערביות ונוצריות

כך כתב מרן הגאון רבי שלום משאש, רבה של ירושלים, בשו"ת שמש ומגן חלק ב': "בושה וחרפה וחוצפה גדולה לדמות את ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש לאנשים אלו בלי לומר המבדיל בין קודש לחול כמה אלפי הבדלות. ודברים אלו הם בטלים מאליהן, שהרי גם בימי קדם שלא היתה פאה נכרית בעולם, היו נשים שלנו הולכות גלויי פנים, וגם יש מהן ששערן נראה חוץ לצמתן, ואלו נשיהם היו מכוסות מכף רגל ועד ראש, וגם מצח שלהן ופיהן ולחייהן הכל מכוסה זולת עין שלהן לבד מגולה, ויימא לי חביבי הכותב הזה, איך ולמה גדולי חכמי ישראל בכל הדורות לא נשאו קל וחומר מהם ומהדת שלהם ולא גזרו על הנשים שלנו לעשות כמעשיהן? הא ודאי שאין שום קשר ודימוי להם כלל, אלא האמת דאצלם האנשים יודעים בעצמם וגם בנשותיהם שהם שטופי זמה, ומחליפין גברים ונשים כחליפות שמלות, וגם עתה אחרי כל הכיסויים הנזכרים, רק בעין הרע שנשאר גלוי, הם קורצות ורומזות והולכות לזנות. גם הרבה בעלים סוגרים הבתים על נשיהן במנעול עד שיבוא הבעל ויפתח. גם אסור לה לעלות לגג, כי כאבן השואבת רוח קמעא עוכרתן.

גם הנזירות של ישו' לך נא ראה כמה מהן נתעברו מהנזירים שלהם, והיה להם לחרפה ובוז, ולא הועילו כל השמירות והגדרים, הכל ישא רוח. ומה דמות יערוך לעם ישראל קדוש וטהור בני אברהם יצחק ויעקב שכתוב בהם אשר בנינו כנטיעים מגדולים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מחוטבות תבנית היכל. גם העיד עליהם הכתוב סוגה בשושנים, גן נעול מעין חתום, שסוגרין פתחיהן לבעליהן. וגם בלעם הרשע נשא עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ואמרו ע"ז במדרש, ראה שאין פתחיהן מכוונות, אמר מי יכול ליגע באלו שמכירין את אבותיהן ומשפחותיהן, ביארתי דבריו במקום אחר, שהם הולכין אחר אבותיהן, כמש"כ הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. ורבינו הטור פסק באה"ע סי' ע"ג שאין האשה בבית סוהר להיות סגורה בבית".
ישי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
פששששששש כמה שהוא צודק!
דוד
12/10/2012
הקטע האחרון - חזק ביותר!!
דוד | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אין קשר, שאל הוא מצווה גדולה
כידוע לכולם
11/10/2012
הגר"מ ברנדסדורפר חתם נגד ה'שאלים' - אבל לאישה ענה: "שאל? זה מצוין!"

הגר"מ ברנדסדורפר, מחשובי המו"צים ב'עדה החרדית', חתם על מכתב חריף נגד 'כת השאלים' • אלא שבהקלטה - הנחשפת בלעדית ב'בחדרי חרדים' - הוא מעודד בשיחת טלפון עם אשה את לבישת השאלים: "זה מצוין. אמא שלי גם הולכת עם שאל
כידוע לכולם | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
התגובה שלך היא באמת בלי קשר ל"ת
ישי
11/10/2012
ישי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
41
בזמן חז"ל יצאו בתכשיטים לחוץ
המסביר לצרחן
11/10/2012
כן כתב הגאון רבי יהודה שיינפלד שליט"א, בשו"ת "אוסרי לגפן" (חלק ט' עמ' קע"ה ואילך): "אי אפשר לאסור להתנאות ברה"ר, דכך טבע האשה מבריאת העולם (עכ"פ מאז שאכלה מעץ הדעת), ובזמן חז"ל יצאו בתכשיטין לרה"ר בימות החול, ורק בשבת אסרו שמא תשלוף להראות לחברתה, ומבואר שהתכשיטין היו להתנאות לפני חברותיה ולא רק בפני בעלה, ומפורש בחז"ל שמשמחים אותה ברגל בבגדי צבעונין, ועיין כתובות (סה.) רש"י ד"ה לך ולחברך ולחברורך, "שלא אתבזה על הבריות", הרי שכך דרך האשה מאז ומתמיד, צא ובדוק אצל הנשים הצנועות ביותר, שלובשות בגדים נאים יותר מבעליהן שלובשים חליפה שחורה פשוטה".
המסביר לצרחן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
שקרן ורשע שכמותך! מחטיא הרבים! ל"ת
מנחם
11/10/2012
מנחם | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
הכינויים הולמים אותך בהחלט
המסביר לצרחן
11/10/2012
והיות ודיברת כך על תלמיד חכם, הרב שינפלד שליט"א, שהוא צדיק ומקובל, אין לך חלק לעולם הבא, וחבל שאיבדת את עולמך בתגובה טיפשית שכזאת. חזור בתשובה!
המסביר לצרחן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה ביזית את הרב שיינפלד שציטטת חלק
יהושוע קשרים
12/10/2012
והשמטת את ההמשך, לכן אתה הוא שקרן וגם רשע וגם מחטיא הרבים ועולמך אבוד מזמן, אז אין מה לחכות לאיזה משהו בשבילך בעולם הבא.
יהושוע קשרים | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
למה לא ציטטת את שאר דברי הרב הזה?
שקרן שכמוך
11/10/2012
כי הוא דוחה את זה ונוח לך לצטט חצי..
שקרן שכמוך  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
הפוסל במומו פוסל
המסביר לצרחן
11/10/2012
איפה הוא דוחה? יש לך ציטוט שבו הוא דוחה את מה שכתוב כאן? אם לא, אתה בעצמך שקרן, והפוסל במומו פוסל כידוע
המסביר לצרחן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
הוא דוחה, ואתה בן אדם דוחה
לצרחן השקרן
11/10/2012
שמקלל במקום לענות לעניין, למה ציטטת רק את הקטע הזה ולא את כל העניין שם? כי אתה צרחן שקרן.
לצרחן השקרן  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
חבל שאתה רק מקלל
מנדי ברוכים
11/10/2012
לא הסברת איזה שקר יש כאן, מה אתה רוצה?
מנדי ברוכים | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
הוא הסביר את השקר בציטוט
שימי קשורים
12/10/2012
כי יש המשך ואי אפשר להביא רק חצי ציטוט, והוא לא קילל, רק אמר אמת
שימי קשורים | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה סתם מבלבל את המח
מנדי ברוכים
14/10/2012
למה בכלל התייחסתי אליך
מנדי ברוכים | 14/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
טעיתי ואתה צודק, הציטוט מטעה מאד
מנדי ברוכים
14/10/2012
עכשיו עיינתי בספר ומצאתי שהצרחן העלים בכוונה את הקטעים הנוסים מהם מובן בדיוק ההפך, אני מתנצל הרב קשורים שליט"א, מי יתן ואזכה ללמוד את תורתך.
מנדי ברוכים | 14/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה חי על כדורי הזיות
מנדי ברוכים
16/10/2012
גם אם תתחזה בשמי, עדיין תישאר ליצן מפגר שמנסה להשמיץ ללא הצלחה
מנדי ברוכים | 16/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
לא אני כתבתי את ההשמצה הזו
מנדי ברוכים
17/10/2012
זה מישהו אחר. אני רק חזרתי בי מהציטוט המטעה שהוטעתי להביא. ואני מודה לרב קשורים שהעמידני על האמת, גם אני ממליץ כעת על שאל לכל נשות ישראל, כמסקנת הצדיק הרב שיינפלד
מנדי ברוכים | 17/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
40
לא אסרו חכמים על האשה להתייפות
תבואות שמש
11/10/2012
כך כתב מרן הגר"ש משאש:

"לא אסרו חכמים לאשה שתתייפה כל מה שתוכל, רק שיהיה בהיתר, ועל האנשים לשמור עצמם שלא יביטו בהם. ואם באנו לזה, הלא כמה נשים יפיפיות שאפי' יכסו ראשן במטפחת ובצעיף, הלא רק מחמת רוב יופיין יש גירוי יצה"ר, האם נאסור עליהם לצאת לשוק, או נאמר להם לכסות פניהם כגויים כדי שלא יביטו בהם אנשים? וגם ישנם היום הלובשים איזה כובעים או מטפחות על ראשן יוצאים מן הכלל ובוחרים בזה יותר משערותיהן, ויש בזה גירוי יותר מהשיער, האם נאסור להם? גם צורת המלבושים של היום נשתנו, ואע"פ שמותרים ע"פ הדין, יש בהם גירוי יצר שמייפים האשה מאד, האם נאסור להם? אלא ודאי כל מה שהוא מותר ע"פ הדין, בין אם תכסה בבגד, או בשיער, העיקר הוא שלא יהיה מגופה, הוי ליה מלבוש על ראשה, ואין לנו להיכנס אם הוא מייפה אותה או לא, דזהו ענין הגברים שחובתם שלא להביט, ואפי' תהיה מכוסה בכובע אין ראוי להביט".
תבואות שמש | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
39
איכס גועל נפש של שאלים
11/10/2012
שיתבישו להם איזה חילול ה'
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
כשמחמירים בצניעות אין מה להתביש
כ
11/10/2012
כשמחמירים בצניעות אין מה להתביש
כ | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -2 
 
זה קולא גדולה בצניעות
לוי יצחק
11/10/2012
שאשה נראית כמו עב"מ באמצע השוק וכולם מסתכלים, זאת צניעות? חוכא ואיטלולא
לוי יצחק | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
איזה שטויות, זה מצווה גדולה
שימחה
12/10/2012
לפי דבריך אסור ללכת בצניעות ברחוב חילוני כי זה עב"ם..?
שימחה | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
בגדים נורמליים זה לא עב"מ
לוי יצחק
14/10/2012
אדרבה, החילוניות היו שמחות להתלבש יפה כמו החרדיות, והיצר הרע מסית אותן ללכת כמו בהמות.
לוי יצחק | 14/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מה הקשר רצון.?
שריון
14/10/2012
הרי החרדיות היו שמחות להתלבש בצניעות אבל בעליהן הטיפשים אומרים להם להראות כחילוניות ומוצאים היתרי סרק.
שריון | 14/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
חלילה, הרי חובה לאשה להתקשט
רפאל פרץ
15/10/2012
אשה מקושטת לת"ח

◄ בגמ' במסכת שבת (כה:) איתא, "מאי ותזנח משלום נפשי, אמר רבי אבהו: זו הדלקת נר בשבת. נשיתי טובה... רבי אבא אמר: זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים".

אשת ת"ח צריכה להיזהר יותר

◄ בספר אורחות חיים (חלק ב', הלכות כתובות) לרבי אהרן הכהן מלוניל (מהראשונים בתקופת הרשב"א), כתב על גמ' זו: "דרשו רז"ל על פסוק נשיתי טובה, "זו מטה נאה ואשה מקושטת לתלמיד חכם". פירוש, כדי שלא יתאוה לאחרת לפי שיצרו גדול משאר בני אדם, כמו שאמרו רז"ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, לפי שיצר הרע מתגרה בו כל היום להחטיאו. נראה מזו שאסור לת"ח להניח לאשתו שתתנוול אפילו בימי אבלה, כדי שלא תתגנה בעיניו, שמא יכופנו יצרו להתאוות לאשה אחרת. דומיא לדההיא דאמרו רז"ל, אין הבוגרת רשאה לנוול עצמה וכו', וזו נמי אסורה כדי שלא תתגנה ותביא בעלה לידי מכשול תאוה. וכן בכל אשת איש, אלא צריך להשמר יותר לתלמיד חכם".

להשתדל לקחת נשים יפות

◄ כן כתב הגאון רבי אליעזר פאפו זצ"ל בספר "פלא יועץ" (בערך "יופי"), וזה לשונו: "כתיב שקר החן והבל היופי… אבל אם מוצא יופי ויראת ה' במקום אחד, בוודאי שיבחר ויקרב גם את היופי, שהרי אמרו (כתובות נט:) "אין אשה אלא ליופי..." וראוי לכל אדם להשתדל לקחת לבניו נשים יפות, כדי שלא יתנו עיניהם באחרת. וכן מטעם זה ילביש את אשתו ויקנה לה תכשיטין ביותר ממה שיש לו, כדי שתמצא חן בעיניו ולא יתן עיניו באחרת".
רפאל פרץ | 15/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
טעיתי, ציטטתי לא נכון מפלא יועץ
רפאל פרץ
16/10/2012
הנה האמת. אסור באיסור חמור הדבר.

צריכה האשה להזהר בזהירות יתירה שלא להכשיל את אחרים כי האשה ההיא תשא את עוונה והיא נוטלת חלק בראש כי המחטיא את חבירו הוא רע ומר יותר מההורגו, עיין מדרש רבה פרשת פינחס פרשה כא פסקא ד, ולכן תזהר שלא תצא מקושטת בפני אנשים ותהיה כל כבודה בת מלך פנימה ושבח אני את בני ישמעאל בענין זה שמסתירים נשותיהם מכל איש.

וכן בערך "בת" כתב: ואשה יראת השם היא תתהלל לא תלך אחרי רבים לרעות ושכרה יהיה כפול ומכופל. וכתב בספר החסידים (סימן שפה) שנערה אחת לא היתה מתקשטת כלל, כדי שלא יכשלו בה. וזכתה לזיווג נאה, חכם וחסיד".
רפאל פרץ  | 16/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
שקרן הזוי, אתה מתחזה אלי?
רפאל פרץ
16/10/2012
הראיה הכי גדולה לדבריי, היא מ"פלא יועץ" שהבאת, שלמרות שכתב במפורש, "צריכה האשה ליזהר בזהירות יתירה שלא להכשיל את האחרים... תיזהר שלא תצא מקושטת בפני אנשים, ותהיה כל כבודה בת מלך פנימה", עם זאת כתב בערך "יופי" בזה"ל: "וכן חיובא רמיא על האשה שתתקשט לבעלה בהיותה עמו לבדה בבית יותר מכשהיא יוצאת החוצה אל העין, במקום שיש אנשים, יותר טוב שלא תתקשט כל כך". וזה מגלה על כל המקורות האחרים שהביא, כולל אלה שכתבו במפורש, כמו "פלא יועץ", שאין ראוי שאשה תתקשט בחוץ, שיש לפרש בדבריהם, שהתכוונו בדרך מוסר, שלא תתקשט האשה בתכשיטים רבים המושכים את העין, כשהיא יוצאת לרחוב, ואין כוונתם לאסור תכשיט כלל ועיקר.

וממילא לא מובן מה שאתה מעתיק כאן כל מיני מקורות עם חצאי ציטוטים, שבכולם הוא הפירוש כנ"ל, וכן ראיתי שהביא הרב יוסף משדי שליט"א, מו"צ בד"ץ שארית ישראל, בחוברת אליבא דהלכתא נ"ה (עמ' מג' הערה 120), בשם הגר"ח פלאג'י (מל"ח סי' כ"ז), "שכל אחד יזהיר לאשתו ולבתו וכו' שלא תצא אשה מקושטת הרבה", וכן הביא משו"ת שבט הלוי (ח"ו סי' ל"ג) שכתב אודות ההתקשטות ברה"ר, לאסור רק באופן ש"מקשטת עצמה ביותר, ובאופן המושך את העין", ולא התקשטות באופן רגיל, וכמו שכתבנו בס"ד.

וכך יש לפרש גם בדעת אחרוני דורנו שציטט דבריהם, שבגליון אליבא דהלכתא נ"ו מובאת דעתם שמותר להתקשט בפאה ברה"ר, וממילא צ"ל דאע"פ שהגר"ח קניבסקי כתב שבעוונותינו "הדור פרוץ ומתקשטים ביותר", לא בא אלא לאסור "קישוט ביותר", וזה פשוט, וגם הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל, אף שהביא דברי המדרש, כל כוונתו שם היא לומר שכל כבודה בת מלך פנימה, וצריכה היא לשבת רוב הזמן בביתה ולא להיות פעם בחוץ פעם ברחובות (כלשון הרמב"ם בהלכות אישות פרק י"ג הלכה י"א), ולא לאסור התקשטות לגמרי (וכן יראה המעיין בדבריו שם).

ועוד יש לחלק בזה בין הזמנים, דבמקומות שלא נהגו לצאת בתכשיטים כלל, וכיסו עצמן כמו ערביות ברדידים גדולים, בוודאי יש איסור באשה הלובשת תכשיטים, ע"פ היסוד שכל דבר הבולט ויוצא דופן הוא פריצות. אולם במקומות שנהגו לצאת בתכשיטים, וכמו בזמן הגמ', כדמוכח מכל פרק "במה אשה יוצאה", אין איסור בזה כלל. וקל וחומר מ"דת יהודית", שמשתנה לפי המקום והזמן, וכמו שכתבו האחרונים.

ויסוד דין דת יהודית מקורו במנהג ישראל, כמש"כ בשיטה מקובצת (כתובות עב.) וזה לשונו, "דת יהודית. דברים שאינם אסורין מן התורה, אלא מנהג בנות ישראל הם, לצניעותא בעלמא. והיא עוברת על דת המנהג".
רפאל פרץ | 16/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
זו האמת מה צריך להתחזות?
רפאל פרץ
25/10/2012
סה"כ הוטעיתי בתחילה כשהבאתי ציטוטי כזב מסולפים וחזרתי בי, וההתפתלויות של המתחזה אלי לא מסתירות את הטעות.
רפאל פרץ  | 25/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
המחמיר חמור כך פסק ר''ע יוסף . ל"ת
שן כרותה
11/10/2012
שן כרותה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
38
חייבים להבעיר את ירושלים עד שתשקוט
11/10/2012
רוח השאלי[ים] שרופה באש
חולהים | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
37
יש לאמא בעיה רצינית
מצביע טוב שמן
11/10/2012
היא לובשת שאל ולא רוצה שביתה תלבש שאל ולחתן אותהעם איזה פרחח הרחוב היא כן רוצה בתנאי שתכיר אותה לא מבין את הראש שלה אולי לחוך אותה וזה?

אגב תפנו להפלס הם מומחים בחטיפות ואיומים ושאר גועל נפש

הכי טוב להרוג את כת הפלס וכת השאלים וכת הדוסים החפרנים
מצביע טוב שמן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
36
חצופים!!
11/10/2012
חוטפים אותה, שוטפים לה ת'מוח, מרחיקים אותה מהאנשים הכי קרובים אליה והזבל שבקצפת.. קובעים לה מתי ועם מי להתחתן!
אסתי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +4 
 
כן ורק בגלל שיש להם שאל!!!!!!!!!!!!
ישי
11/10/2012
כי כנראה שהשאל מעביר את האנשים על דעתם. כנראה שהרמב"ם והחזון איש והשולחן ערוך טעו בגדול כשקבעו שצריך לצאת עם שאל ורדיד... כנראה הם מראשוני מנהיגי כת השאלים.
ישי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
35
אם אני זוכר טוב .שנה שעברה בדיוק
חצקל
11/10/2012
בשבת בראשית קרה אותה מקרה שחיתנו נערה בשם סירוטה בלי להודיע על כך לאביה ואז התחילו כל ההפגנות נגד רומפלר. חברה הגיע הזמן להוקיע את השאלים ואת רבם המטופש "רומפלר" שהחריב ומחריב בתים בישראל דדדדדדדדדדדדדדדיייייייייי
חצקל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
הריני מוחה על ביזיון תלמיד חכם! ל"ת
י.
11/10/2012
י. | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
זה יקרה רק כשהוא ימות..  ל"ת
11/10/2012
אסתי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
בקרוב אמן
מקרר שמן
11/10/2012
דרך אגב מה הקשר לבנות להתכתב ולכתוב תגובות באינטרנט? כל כבודה בת מלך פנימה ,לא?
מקרר שמן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
בנים זה עוד יותר גרוע!!!!!
12/10/2012
הם צריכים לשמור על העיינים שלהם יותר ממנו!!!
Efratush | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מה? ל"ת
12/10/2012
אסתי | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
34
האמת יוצאת לאור..
דוחים!
11/10/2012
הכת הזו היא חרטה אחת גדולה!! (ספק אם הם דתיים)

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
דוחים! | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
33
ד' ירחם
ס
11/10/2012
כל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל...המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו...ראשיה בשוחד ישפוטו...לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל." (שבת, קלט, ע'א)

בית הדין הנכבד של העדה החרדית בירושלים עיה"ק ת"ו נכשל באיסור דאורייתא - "מדבר שקר תרחק". ביה"ד הנכבד דן בהתקפה נגד צד אחר בנוכחות הצד המתקיף בלבד. הצד השני - המותקף - לא ידע מהדיון ולא היה נוכח. המתקיף השתתף בדיון ושכנע והכשיל את הדיינים הנכבדים בדברי שקר

הצד השני - המותקף - לא ידע מהדיון ולא היה נוכח, כך שלא היה בדיון מי שיחשוף את השקרים ויתקן את הטעויות. על פי הלכות בית דין, בזה שביה"ד הנכבד שמעו רק צד אחד במחלוקת בין שני צדדים והוציאו פסק בית דין חתום בחותמת בית דין בלי לשמוע את הצד השני, הם נכשלו באיסור דאורייתא - "מדבר שקר תרחק". הם היו יכולים לפחות להרים טלפון לצד המותקף ולשאול אותו מה יש לו לאמר, וגם את זה לא עשו

ביה"ד הנכבד קבלו מכתבים מכמה רבנים בהם נשאלו איך יתכן ששמעו צד אחד בלבד בלי הצד השני. ביה"ד ענו במכתב שאינם מתכוונים להתפלפל בנידון ומעשה בית דין קיים. בדיוק כמו שכתוב במשלי: "ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו"

לפיכך: "מפרסמין את החנפין מפני חילול השם" (יומא, פו, ע'ב), רשי: "שהן רשעים ומראין עצמן כצדיקים אם יש מכיר במעשיו מצוה לפרסמו מפני חילול השם"

כל הטענות והפילפולים והתרוצים שבעולם אינם יכולים לבטל את זה שב"ד העדה החרדית הוציאו פסק ב"ד חתום בחותמת ב"ד, אחרי ששמרו את הדיון בסוד מפני הצד השני, שמעו רק צד אחד בלי הצד השני, ומנעו מהצד השני אפשרות לחשוף את השקרים ששמעו ולתקן את הטעויות שעשו. "מדבר שקר תרחק" - איסור דאורייתא.

כל מי שיודע ששמעו רק צד אחד בלי הצד השני ואינו מוחה, נעשה שותף לאלה שראו את מעשה קמצא ובר קמצא ושתקו. על זה חרבה ירושלים
ס | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
32
מה זה כת השואלים?
11/10/2012
לא הבנתי! משהו כמו מיסיונרים?
shirshor:) | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
31
למה בכלל שמות שאל.?....
שאליסטית לשעבר
11/10/2012
כאחת שמכירה מקרוב את כת השאלים אז אסביר נקודה מאד מאד חשובה בנושא:

יש נשים שאצלם השאל הוא ממש מעשה הבעל דבר !

וזה בדרך כלל אצל הנשים השמנות שפשוט מרגישות נחיתות בגלל מבנה הגוף שלהן ולכן הן מעדיפות להתכסות בשאל כדי למצוא חן ולמשוך תשומת לב יותר מאשר היו בלי.

למעונינת ניתן לבדוק זאת זה אצל רובן אחד בפה אחד בלב ואין תוכן כברן והן לא מתקרבות בהתנהגותן לנשים הצדקניות של פעם .

אז אם את שמינה ומתביישת אל תלכי ישר על שאל פשוט..

תעשי הליכה 40 דקות ביום ותשמרי על תזונה נכונה ומצב רוחך יישתפר פלאים.

לשם שמיים.

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
שאליסטית לשעבר | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אחותי את צודקת אני
11/10/2012
אני עדה בעצמי לאחת מכת השאלים שהתעצבנה על מישהו ברחוב וקיללה אותו בקללות שאפילו .... לא יוציא מהפה כשאמרתי לה שעדיף שתוריד את השאל מאשר שתדבר ככה היא חטפה עלי כריזה בקיצור אחד בפה אחד בלב קטן עליהם!

והקטע עם השומן חזק מאד!!!!!!!
אני בכיכר  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אני לא מבינה
מירי
11/10/2012
אני לא מבינה את רוצה לגיד לנו שאת שמנה?
מירי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
לאאא!! היא רוצה להגיד שהיא היתה בשא
ענת
11/10/2012
לים, וראתה שהכל חארטה, וחזרה להיות מה שהיתה פעם...!!!!!
ענת | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
30
ה' ירחם
יואב
11/10/2012
אני מכיר את החתן ואת משפחתו מאז שהם היו גרים בקרית ספר עד לפני כמה חודשים החתן בחור תמים שפשוט עבדו עליו ועל משפחתו, ב"ה שהוא ניצל מהדבר הזה, בעזרת ה' הוא ימצא את השידוך שלו

אגב החתן לא גר צדק זה ממש לא נכון
יואב | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
29
אחרי זה צוחקים על ליטאים
ליטאי שפוי
11/10/2012
רק אצל חסידים שוטים ומלצר'עס חולירות חוטפים אנשים ולובשים שאלים ,הפלס ויתד לא צגיע לעשירית מחומרת המעשים האלו

די לצביעות

די לאליטות

כולם עושים מנוי ליתד עיתון בהשגחת הגראי''ל שטיינמן -פוסק הדור שליט''א
ליטאי שפוי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
מה הקשר ליתד? ל"ת
חיה
11/10/2012
חיה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
צודק רק ליטאים לשלטון ל"ת
מצביע טוב
11/10/2012
מצביע טוב | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
גפני תתפטר אתה לא עושה חוק נגד שאל ל"ת
מקרר שמן
11/10/2012
מקרר שמן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
28
כל משהוא משונה מאשימים את השאלים ל"ת
11/10/2012
המגיב | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
??? ל"ת
12/10/2012
אסתי | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אין לך גרם של מח בראש.
חיה
11/10/2012
איזה ג'וק נכנס לך במח שכתבת את זה?
חיה  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מה אתה מבלבל ת'מוח?
11/10/2012
מה שהם עשו עכשיו זה נראה לך בסדר?

נראה אותך נותן לבתך אחרי חודש+ להתחתן אם איזה בנאדם שיותר מבוגר ממנה ב-10 שנים ואתה לא מכיר ולא בררת עליו אפילו!!

אז מה אתה רושם סתם שטויות?
לוימ, ישראל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +5 
 
מה לא קראת את הכתבהה???
משבי...
11/10/2012
תקרא את הכתבה ותבין שהם אשמים!!

קצת שכל לא יזיק!!
משבי שמבינה!!!! | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ל'מבינה'‏.. אולי את לא מבינה?‏ אולי ההורים אשמים??‏
שלמה
11/10/2012
ילדה לא בורחת סתם מהבית.. ולא שאני מצדיק את הכת המטורפת!‏ אבל אל תקני כל לוקש שהתקשורת מוכרת לך.. מי שאשם כאן זה כנראה ההורים. השאלים, ה"עדה" וכו'‏ . אם תפעילי טיפה את הראש תשימי לב שכולם כאן פועלים באלימות, מחתרתיות, ושיטות אפילות.. בקיצור, אם תפעילי עוד טיפה את השכל תגלי שזה מגזר חולה מכף רגל ועד ראש.. איזה מגזר?‏ תפעילי עוד קצת...

(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
שלמה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
אני התכוונתי" שכת השאלים" אשמים!!!! ל"ת
משהי שמבינה!
12/10/2012
משהי שמבינה! | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
27
גועל נפש עלאק חרדים!!!!!;
11/10/2012
יותר גרוע מגואל רצון!!!!

לחתן ילדה, לשטוף לה את המוח, להסית אותה מהוריה,

איפה ראינו כאלה דברים??

זה סכנה כל ה"חרדיות" הזאת...

צריכים לעקור אותה מהשורש!!! להוריד להם את השאלים ברחוב!!!
לאה כהן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +3 
 
צודקת ב-100 אחוזים!!
11/10/2012
הם צריכים לקבל פעם אחת כזאת סטירה שיבינו טוב טוב שלהיות מכוסה באלף בגדים זה לא אומר להיות צנועה.
לוימ, ישראל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
26
ירחם השם
תודרס
11/10/2012
הצרות שלנו כמו מיתת צדיקים וכו' התחיל מטעם רבני ה"עדה"....... כשרבני העדה (הבד"ץ) שלחו בריונים-רשעים, להפגין נגד נשי הצנועות הלובשות "שאל" בירושלים עיה"ק, הצניעות שכמנהגי ירושלים מדורי דורות,

לצערינו הרב המעשה הרע הזה הי' חילול השם נורא בשלוחי הבד"ץ, וגרם קיטרוג גדול בשמים נגד רבני ועסקני העדה החרדית.

בטוח שהם עתידים ליתן את הדין ביום הגדול והנורה, משום שזילזלו בצניעות-הכתר של עם ישראל.

צריך להודות לקבוצת נשי הצנועות הלובשות "שאל" מקדשי שם שמים, המקרבות הגאולה שלמה לכל כלל ישראל. בב"א
תודרס | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -2 
 
מזלזל בגדולי ישראל חצוף ל"ת
אבודוס
11/10/2012
אבודוס | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תודרס!.....אולי עדיף שתדרדס לך ותשת
11/10/2012
ותשתוק!

זה נראה לך הגיוני מה שהם עשו עכשיו?

הם "חטפו" נערה והסיטו אותה נגד הוריה!!

נראה אותך יושב ולא עושה דבר במקרה שזה היה קורה לבתך!!

תתבייש לך, למעלה עכשיו שומרים לך מקום בגיהינום על זה שדיברת רע על רבנים קדושים!
לוימ, ישראל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
איזה רע בנים קדושים? ל"ת
?
11/10/2012
? | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
25
חילול ד'
חילול ד'
11/10/2012
כל פורענות שבאה לעולם לא באה אלא בשביל דייני ישראל...המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו...ראשיה בשוחד ישפוטו...לכן בגללכם ציון שדה תחרש וירושלים עיין תהיה והר הבית לבמות יער ואין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים מישראל." (שבת, קלט, ע'א)

בית הדין הנכבד של העדה החרדית בירושלים עיה"ק ת"ו נכשל באיסור דאורייתא - "מדבר שקר תרחק". ביה"ד הנכבד דן בהתקפה נגד צד אחר בנוכחות הצד המתקיף בלבד. הצד השני - המותקף - לא ידע מהדיון ולא היה נוכח. המתקיף השתתף בדיון ושכנע והכשיל את הדיינים הנכבדים בדברי שקר

הצד השני - המותקף - לא ידע מהדיון ולא היה נוכח, כך שלא היה בדיון מי שיחשוף את השקרים ויתקן את הטעויות. על פי הלכות בית דין, בזה שביה"ד הנכבד שמעו רק צד אחד במחלוקת בין שני צדדים והוציאו פסק בית דין חתום בחותמת בית דין בלי לשמוע את הצד השני, הם נכשלו באיסור דאורייתא - "מדבר שקר תרחק". הם היו יכולים לפחות להרים טלפון לצד המותקף ולשאול אותו מה יש לו לאמר, וגם את זה לא עשו

ביה"ד הנכבד קבלו מכתבים מכמה רבנים בהם נשאלו איך יתכן ששמעו צד אחד בלבד בלי הצד השני. ביה"ד ענו במכתב שאינם מתכוונים להתפלפל בנידון ומעשה בית דין קיים. בדיוק כמו שכתוב במשלי: "ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו"

לפיכך: "מפרסמין את החנפין מפני חילול השם" (יומא, פו, ע'ב), רשי: "שהן רשעים ומראין עצמן כצדיקים אם יש מכיר במעשיו מצוה לפרסמו מפני חילול השם"

כל הטענות והפילפולים והתרוצים שבעולם אינם יכולים לבטל את זה שב"ד העדה החרדית הוציאו פסק ב"ד חתום בחותמת ב"ד, אחרי ששמרו את הדיון בסוד מפני הצד השני, שמעו רק צד אחד בלי הצד השני, ומנעו מהצד השני אפשרות לחשוף את השקרים ששמעו ולתקן את הטעויות שעשו. "מדבר שקר תרחק" - איסור דאורייתא.

כל מי שיודע ששמעו רק צד אחד בלי הצד השני ואינו מוחה, נעשה שותף לאלה שראו את מעשה קמצא ובר קמצא ושתקו. על זה חרבה ירושלים
חילול ד' | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
24
מזל,שיש משטרה......... ל"ת
ציוני....
11/10/2012
ציוני.... | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
חחחחחחחחח ל"ת
11/10/2012
אני בכיכר  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
23
המשך משתכנזים
חן
11/10/2012
כשכתבתי אשכנזים סוג ב, התכוונתי שבעיני האשכנזים הם סוג ב, נתקלתי בכמה מקרים כאלה, בעיני אין אדם סוג ב, יש התנהגות שצריך לתקן
חן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
22
הרב עובדיה אמר מזמן שזה פריצות
יחיאל
11/10/2012
"הייתי עם אשתי באיזשהו אירוע, ופתאום כמו עדת פינגווינים הופיעו האם עם ארבע בנות, ילדה גדולה ביותר היתה אולי בת 10 וכולן מכוסות. הדברים האלה לא רק שרחוקים מאוד מהצניעות, זה גם לא כבוד האישה.

שאלתי את מור אבי אז ועמד לידי גם אחי, "מצטטים בשמך כאילו השאל הדבר המומלץ". אמר לי "כנראה שלא הסבירו לי עוד" (הרב אברהם יוסף, תמליל שפורסם כאן באתר)
יחיאל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
שקרן וחוצפן מסלף דברי חכמים ל"ת
יונה
11/10/2012
יונה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
יונה, אולי תצעק יותר חזק
המסביר לצרחן
15/10/2012
דבריו של הרב אברהם יוסף מדברים בעד עצמם...
המסביר לצרחן | 15/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מרן הגר"ע יוסף מעודד צניעות השאל
שאני
11/10/2012
הרבנית ברכה בניזרי תחי' היתה אצל מר"ן הגר"ע יוסף שליט"א והוא ברך אותה בחום, ואמר שזה כמו האמהות הקדושות ועודד אותה, ודעתו להתיר לבוש זה ואף שיבחו, כמו שהעיד גם חתנו הרב אבוטבול.

בוודאי שהגאון רבי אהרן בוטבול שליט"א , נאמן בדבריו, כמו כן העדות של הרב דוד בניזרי שליט"א מהמפגש עם מר"ן. והם העידו בשם מר"ן , ששאל הוא צנוע מאוד. ואינם שקרנים חס ושלום. ואם מר"ן היה נגד זה , בוודאי היה מוציא 'קול קורא' נגד לבישת שאל, כפי שהוציאו אי אלה רבנים משולי המחנה, וגם בדרשותיו לא אמר מעולם שיש איסור כלשהי בלבישת 'שאל' או רעלה שאינה מושכת תשומת לב.
שאני | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
המצאות של המתייפייף.
שאני
11/10/2012
מרן שליט"א עודד נשים עם שאלים.
שאני | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
שקרן עלוב, אני מאמין לרב אברהם יוסף
יחיאל
11/10/2012
ולא לשקרן כמוך
יחיאל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הרב אברהם יוסף לא משקף את דעת אביו
אחד שיודע
11/10/2012
הקדוש הרב עובדיה יוסף שליט"א שהביע דעתו דעת תורה שלבוש שאל ורדיד הוא לבוש צניעות של אמותנו הקדושות וזה קידוש השם גדול מאוד!!
אחד שיודע | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תתבייש לך, מבזה תלמיד חכם
חקק
11/10/2012
אני מוחה על כבוד התורה שמתבזה כאן ע"י המגיב החצוף מכת השאלים
חקק | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
כבוד התורה? לא להמציא המצאות
שומרי
22/10/2012
הרבעובדיה שיבח אשה עם שאל
שומרי | 22/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
נכון. מרן בעד השאלים ונגד פאות
יצחק ל
23/10/2012
אבל תעמולן הפאות מנסה לבזות את מרן ולגמד את דעתו בעניין הפאות ולפפרסם סיפור מפוקפק כאילו מרן נגד שאלים...
יצחק ל | 23/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
גם הרב מאזוז
צנעני
11/10/2012
בעלון 'פניני הפרשה' לפרשת בא תשע"ב, נשאל הגר"מ מאזוז, ראש ישיבת "כסא רחמים", האם תופעת השאלים והרעלות היא חומרה המתקבלת על הדעת ומתאפשרת על פי ההלכה, כיוון שמדובר בצניעות יתירה, או שמא שכרו יוצא בהפסדו כי הן מושכות תשומת לב:

"לאחרונה נפוץ כיסוי השאל לנשים. ויש הדורשים לשבח, שהדבר צנוע יותר, מנגד יש הדורשים לגנאי שלפי המציאות, בזמננו הדבר מושך עיני האנשים ברחוב, ויצא שכרו בהפסדו, וגם יש נשים העושות זאת מתוך כפייה נפשית, ולפעמים מגיעים לאובססיה של ממש. נשמח אם יורנו מורנו את הדרך אשר תשכון אור".

הרב מאזוז השיב בנחרצות כי כל חומרה שאינה מופיעה במקורותינו ואינה נהוגה על-ידי חז"ל, הנוהג בה גורם כי יוצא שכרה בהפסדה:

"כל חומרא שאין לה מקור בחז"ל יוצא שכרה בהפסדה. לפי מה ששמעתי יש מהן דומות למחבלות רעולות רח"ל. ועל זה יש להמליץ המשנה (שבת פרק ו' משנה ו') "ערביות יוצאות רעולות". הלואי תשמורנה על כיסוי ראש כמו שצריך".
צנעני | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
אדרבא, מכאן ראיה לחשיבות השאל
שאני
11/10/2012
ערביות הן יהודיות מערב היוצאות רעולותואין ראיה מדבריו לאיסור.

הגר"מ מאזוז לא הביא "מקור" לדבריו מהמשנה בשבת, אלא "המליץ" בדרך הלצה, שערביות יוצאות רעולות. המשנה אכן מדברת על יהודיות הגרות בארצות ערב, ואינה משתנית, כמו שהורו הרבה גדולי ישראל.

במשנה שציטט הרב מאזוז לא כתוב שאסור ללכת כך, ושם מדובר על יהודיות. וחומרא זו כתובה לשבח כבר בזוהר, ובראשית חכמה ועוד.
שאני | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אז רק יהודיות בערב צריכות ללבוש שאל
יהודיה
11/10/2012
ואנחנו לא ערביות ולא יהודיות מערב.

בכל מקרה הרב מאזוז אמר להתרחק מהנשים הדוחות האלה
יהודיה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מה ענית על זה שאין איסור?
ברוך
11/10/2012
שום כלום, והחומרה הזו כבר מובאת בראשונים, והם למדו משניות, זה בטוח.
ברוך | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
בזמננו הדבר מושך עיני האנשים ברחוב
יצחק
11/10/2012
"ויצא שכרו בהפסדו"

איזה תענוג לקרוא מילים כ"כ שפויות
יצחק | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה מצטט את השאלה, בתשובה לא כתוב
יצחק
12/10/2012
שום איסור לא מושך ולא כלום. לא כל שואל הופך לרב, מה עוד שלא הבנתי מה הראיה של הרב מאזוז. בפרט נגד המקורות הרבים שתומכים בדבר.
יצחק | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
בתשובה כתוב שזה רחמנא ליצלן ל"ת
גדי
15/10/2012
גדי, כסא רחמים | 15/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
טעיתי, לא כתוב שם שאסור
גדי
16/10/2012
שאלתי גם את הרב הוא אומר שאין שום איסור לשים שאל
גדי, כסא רחמים  | 16/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
לא להתייחס לרמאי שחתם בשם גדי
גדי
16/10/2012
זה לא אני, הוא שקרן ורמאי מכת השאלים והרעלות שמנסה לשכנע נשים תמימות ללבוש שאל ומסלף את דעת מרן הרב מאזוז
גדי, כסא רחמים | 16/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אכן הרמאי הגדול גדי מנסה לסלף האמת
יחימוני
17/10/2012
שאין ראיה לאיסור שאלים וזה הידור מצווה.
יחימוני | 17/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אני כבר כתבתי שטעיתי
גדי
17/10/2012
ובאמת אין שום עניין או ראיה לומר ששאלים הוא דבר האסור.
גדי , כסא רחמים | 17/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
זה דרשה לא פסק הלכה
שאני
11/10/2012
איפה כתוב בכלל לאסור שאל.
שאני  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הרב ברלנד אמר שזה צביעות
היזהרו...
11/10/2012
"אלו שהולכים עם השאלים", אמר הרב ברלנד, "הם פשוט בונים בית מקדש של שקר, כמו שחוניו בנה בית מקדש שקר. כשהאשה היא קדושה והיא עובדת על קדושה, היא לא שמה לה שאל, שאל זה לא אומר שום דבר!

"אשה לא מתפללת שחרית, לא מנחה, לא ערבית, היא רוצה להיות 'צדיקה', שמה לה שאל. ואשה אחרת שמתפללת שחרית ומנחה, יושבת ארבע שעות בכותל, כבר לא נקראת צדיקה, כי ברגע שאחת מפגינה, אז כל האחרות מקבלות רגשי נחיתות. אשה לא יכולה להיראות צדיקה יותר מכולם. יש נשים כאלה שהולכות עם שאל, בקושי מחזיקות סידור.

"היא שמה שאל, כבר נהיית 'צדקת הדור'. איך אפשר את הדבר הזה?"
היזהרו מהצבועים | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
שטויות.........
יצחק
11/10/2012
הוא אמר באחד השיעורים שוודאי שאשה צריכה לשים כמה שיותר כיסוים והביא מגלה עמוקות בעיניין זה
יצחק | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הרב ברלנד אחלה אדמו''ר ל"ת
ברסלבר שפוי
11/10/2012
ברסלבר שפוי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תקשיב להקלטה זו
צדיק תמים
11/10/2012
http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%94%D7 %A8%D7%91-%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%A0%D7%93 -%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%99%D 7%9C%D7%9B%D7%95-%D7%A2%D7%9D-%D7%A9%D7% 90%D7%9C%D7%99%D7%9D.html
צדיק תמים | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
דעת תורה על כת השאלים
אהוד
11/10/2012
דעת תורה על "כת השאלים" / מאת אחד הרבנים שליט"א

"לפני כשלושים שנה היה חידוש גדול ברוב קהילות בני התורה לומר שיש חסרון צניעות ויר"ש בפאה של נשים. והתחיל ממעטים ולא מהגדולים שדרשו ועוררו, ועם הזמן נעשה אצל הציבור כאילו פשוט שזו דרגה גבוהה יותר ביראת שמיים.

וכעת צצו כת חדשים מקרוב באו שנשים מתעטפות כמו המוסלמים הקיצונים ומכסות את הפנים, ובתחילה הכל התייחסו לזה כאל כת משוגעים וכופרים, והיום אני שומע שיש הרבה שאומרים שבצניעות אין "יותר מדי" ובדור פרוץ כל המרבה בצניעות משובח, וכבר שמעתי דרשנים שאע"פ שלא ממש הטיפו לזה אבל אמרו שזה דבר נאה.

וזה לעניות דעתי בא בתולדה שהטיפו לאסור פאה שלא כדין, ואם כן למה לא גם לכסות את הפנים שלא כדין. שאם לא אכפת לנו הדין כלל והכל נעשה רק לפי רגש שטחי ומתלהם אין שום מעצור לזה. וחוששני מאוד שעוד כמה שנים יתרבו הנוהגים כך ויתקבלו כמשובחים וצנועים, כמו שהיום מתקבלים אלה שלא חובשים פאה"
אהוד | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
המשך הדברים של אחד הרבנים שליט"א
אהוד
11/10/2012
"וזו רק דוגמה קטנה אחת מיני רבות מאוד, וזהו מהלך של שכחת התורה שהוא כנהר סוחף בכח גדול וחלקו אינו נגלה על פני השטח, ורבים אינם נזהרים ממנו כי כביכול הסחיפה היא לכיוון של להרבות תורה ויר"ש.

ולעניות דעתי אפשר גם שלבסוף יבוא מזה שיאמרו שגם אם על פי דין אין לקצוץ יד של גנב מכל מקום יש בזה להרבות יראת שמיים שיהיה ניכר כמה חמור לעבור איסור תורה. ותהיה לבסוף דת זרה לגמרי שדומה יותר לאיסלם הקיצוני מאשר לתורה שניתנה בסיני, ולא יהיה שום אדם שיידע את הזיוף והכל יהיו בטוחים שכך היא מסורת אבותינו ושכך נאמר מסיני. והרבה מאוד זיוף כזה כבר נעשה במהלך חמישים השנים האחרונות וכל יום הולך ונעשה עוד במהירות הולכת וגוברת.

ומה שאני חרד לו אינו ההנהגה המעשית, שהרי ללכת עם פאה אינו מנהג עתיק ומקודש, ולכסות את הפנים ברעלה אינו איסור, והיו קהילות שהיו קוצצות יד של גנב על פי טובי העיר ואם הוא צורך השעה מצווה בכך. אלא מה שזה גורם בפנימיות הלב. שבמקום חיי נפש פנימיים עדינים ומאירים של אהבה זכה וענווה ושמחה של מצווה יתחנכו לרגש של עזות והתלהמות וקולניות שזה חורבן המקדש שבתוך הלב שהוא היחיד שנותר לנו".
אהוד | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הרב שליט"א נהיה חילוני... דברו הבל
שאני
11/10/2012
בדבריו המשונים כתב שמהלך זה יוביל לשכחת התורה, ולדת חדשה הדומה יותר לדת האיסלאם... כאשר כל משוגעת הופכת ל"רבנית" ומטיפה מוסר לאחרות שעליהן לחזור בתשובה, יען כי הולכות בצניעות יתירה לפי הרבה מקורות

ובאופן זה של חומרות ו"הידורים" שכאלה, שלא ללבוש בצניעות אין זה אלא שיגעון, ולא דרגה גבוהה ביראת שמים.
שאני | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ככה הוא כתב כשהוא היה חרדי
משב"ק לשעבר
29/10/2012
להחזיר עטרה ליושנה

הנה הרי ידוע "שלפני כשלושים שנה היה חידוש גדול ברוב קהילות בני התורה וחסידות לומר שיש חסרון צניעות ויר"ש בפיאה של נשים של היום". והתחילו ממעטים בזה, משום שהגדולים שדרשו ועוררו כך, ועם הזמן בס"ד נעשה אצל הציבור החשוב פשוט שזו דרגה גבוהה יותר ביראת שמים.

וכעת צצו קבוצה חדשה מקרוב מנשים צדקניות המתעטפות כמו המוסלמים הקיצונים ומהם יש גם מכסות את הפנים, כידוע לכל אדם יש זכות לעשות לפי רצון התורה, ובתחילה כולם התייחסו לזה כאילו הם כת משוגעים וכופרים, והיום שומעים שיש הרבה שאומרים שבצניעות אין "יותר מדי" וזה נכון, בפרט בדור פרוץ שלנו כידוע שכל המרבה בצניעות משובח!!!!!!! כדי שלא לגרום הרהורי עבירה.

וכבר שמענו מאדמורים ודרשנים שאע"פ שלא ממש הטיפו לזה אבל אמרו שזה דבר נאה וחשוב מאד מאד ושוב שלח אחד המגיבים כרוז של בד"ץ העדה החרדית מלפני כמה שנים שמעוד מעודד את זה. מה הבעיה שאשה מחליטה להיות יותר צנועה? והרי אישה הלובשת שאל לא פוגעת באף אחד, ואישה פרוצה פוגעת בכולם, על זה כבר התנבא הנביא וסר מרע משתולל, זאת אומרת לפני ביאת המשיח מי שירצה לסור מרע הבריאות יאמרו עליו שהוא משונה שהוא משתולל שצריך להיות כמו כולם ח"ו.

וההידור בצניעות בלבישת השאל, לעניות דעתי בא בתולדה מגדולי דורינו שאסרו פיאות של זמנינו ע"פ הלכות התורה, ואם כן למה לא? גם יש נשים צדקניות המחמירות לכסות את הפנים וכו' זו בחירתה וזכותה. והכל נעשה לשם שמים רק לפי מנהגי תורתינו הק'.

ובס"ד עוד כמה שנים יתרבו הנוהגות כך ויתקבלו כמשובחים וצנועים, כמו שהיום מתקבלים אלה ש"לא" חובשים פיאה. לא מכריחים אף אחד להתלבש בצניעות טהורה שכזו, רק מרצונה הטוב ע"מ שלא לגרום הרהורי עבירה לבחורי ואברכי ישראל.

כיצד הלכו אמותנו הקדושות שרה רבקה רחל ולאה? בטח לא עם חולצה מכופתרת חצאית עד הברך וגרביים שקופות!!! הגיון פשוט! אנחנו רוצות להיות דומות לאמותינו הקדושות שהיו עטופות ומעוטפות!!! אנחנו נגביר את הצניעות בעם ישראל! זאת התרופה של הדור הפרוץ הזה.

לנשים יש לב לאביהם שבשמיים ושאף אחד לא יקח להם את הלב!!!! על מה אתם נלחמים? על צניעות? בכל דבר שבקדושה יצר הרע עושה מלחמות! תפסיקו את הבלבול והשנאה שאתם גורמים בעם ישראל!

לכבוד מה אשה לובשת שאל ורדיד? לכבוד עצמה? למען ציווי בורא עולם, למען בני ישראל שישמרו את עצמם מהרהורי עברה! בס"ד בקרוב יגיע המשיח ויעשה פה סדר גדול, תפסיקו להכפיש, לגנות ולעורר מחלוקת על דבר שבקדושה, תלחמו בצר בקצר בגרביים השקופות, בחגורות! הסערה שאתם עושים נגד צניעות מראה לנו בעיניים פקוחות שאנחנו ממש ערב הגאולה! תתחילו לפחד! הנה הנה בא.
משב"ק לשעבר | 29/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מוציא שם רע, אין לך חלק לעולם הבא
אהוד
11/10/2012
הלואי ותגיע למדרגת הרב שליט"א
אהוד | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הוא כתב שהוא חילוני זה הדעת תורה לך
בוך
11/10/2012
.. מכאלה אנשים מסובבים ?
בוך | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מחטיא הרבים אין לו חלק לעולם הבא!!! ל"ת
אין עוד מלבדו
11/10/2012
אין עוד מלבדו | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
נפלא! דעת תורה אמיתית! ל"ת
אחת
11/10/2012
אחת | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מי הממציא דברים?
שאני
11/10/2012
הרבנית ברכה בניזרי תחי' היתה אצל מר"ן הגר"ע יוסף שליט"א והוא ברך אותה בחום, ואמר שזה כמו האמהות הקדושות ועודד אותה, ודעתו להתיר לבוש זה ואף שיבחו, כמו שהעיד גם חתנו הרב אבוטבול.

בוודאי שהגאון רבי אהרן בוטבול שליט"א , נאמן בדבריו, כמו כן העדות של הרב דוד בניזרי שליט"א מהמפגש עם מר"ן. והם העידו בשם מר"ן , ששאל הוא צנוע מאוד. ואינם שקרנים חס ושלום. ואם מר"ן היה נגד זה , בוודאי היה מוציא 'קול קורא' נגד לבישת שאל, כפי שהוציאו אי אלה רבנים משולי המחנה, וגם בדרשותיו לא אמר מעולם שיש איסור כלשהי בלבישת 'שאל' או רעלה שאינה מושכת תשומת לב.

ואין ראיה מדבריו לאיסור.

הגר"מ מאזוז לא הביא "מקור" לדבריו מהמשנה בשבת, אלא "המליץ" בדרך הלצה, שערביות יוצאות רעולות. המשנה אכן מדברת על יהודיות הגרות בארצות ערב, ואינה משתנית, כמו שהורו הרבה גדולי ישראל.

במשנה שציטט הרב מאזוז לא כתוב שאסור ללכת כך, ושם מדובר על יהודיות. וחומרא זו כתובה לשבח כבר בזוהר, ובראשית חכמה ועוד.

דעת הגר"א ברנלד ששאל הוא צדיקות

דעת תלמידו של הרב ברלנד, המובאת בקול קורא וכמו שמעידים תלמידיו ושומעי לקחו מלמדת שזו דעתו, כידוע. וכך נוהגות גם מבנות משפחתו. ואתר 'בחדרי חרדים' הביאו הקלטה מהגר"א ברלנד, בה הוא בכלל לא אמר שאשה לא יכולה להיראות צדיקה יותר מכולן, ולא אמר שיש בזה צביעות, כאילו היא "צדקת הדור", ואין לנהוג כך, אלא אמר רק שיש להקפיד גם בדברים אחרים. הדברים פשוטים, והמנסה לטעון אחרת אינו אלא מן המתמיהין.
שאני  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
המצאות עלובות
היזהרו...
11/10/2012
אפשר לראות ממש את ההבדל בין ההמצאות לבין הדברים במקור
היזהרו מהצבועים | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
איזה מקורות זה? מה ההבדל?
יריח
11/10/2012
מה אתה מסלף ומביא סיפורי מעשיות, כמו שקרים אלו שיש איסור ללבוש שאל בצניעות? אתה ממציא המצאות.
יריח | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
שכחת לספר שהרב הזה היום חילוני
יומיום
11/10/2012
ובלי בושה וחרפה על פניך אתה נתלה בשטויותיו, הנה הדרך לצאת מהיהדות.
יומיום | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה החילוני היחיד כאן
אהוד
11/10/2012
צא טמא
אהוד | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מה אתה משמיץ?הוא כותב שהוא חילוני.
יהודי
11/10/2012
זה אצלך דעת תורה, כי אתה שליח הס"א.
יהודי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
21
אם זה האמא
יוסי
11/10/2012
כשהאמא הולכת עם שאלים נגד דעתם של גדולי ישראל שלא תתפלא שהבת שלה לקחה את זה צעד אחד קדימה......
יוסי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
שאל זה יהודי מדורי דורות רעלות לא!!
nav
11/10/2012
שאל עדין ויפה שאשה רוצה לקחת על עצמה כחומרה אשריה (כך שמעתי ששאלו פעם את הרב מרדכי אליהו זצ"ל לגבי זה והוא אמר שאם זה צנוע תבוא עליה הברכה ...) וכמובן שזה בגדר חומרה והוספה ולא חובה!!!!

מותר אבל אסור לחייב אחרות

אבל נשים שמכסות את עצמן מכף רגל ועד ראש או עוטות עליהן בד רחב על רוב הגוף--- זה כבר עובר את כל רצון התורה וכבר אמרו גדולי ישראל את דברם בענין שזה ממש בגדר כת והפך הצניעות ושומר נפשו ירחק תורת אמת נתן לנו תורה שיודעת מה צריך לנפש בריאה ונשמה רוחנית שבעה ובריאה גם היא
nav | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
זה גועל נפש אי צניעות ל"ת
11/10/2012
גילוי-דעת | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
טעות, מדורי דורות נהגו ללבוש פאה
ישראל מאיר
11/10/2012
אמותינו הצדקניות הספרדיות לבשו פאה עוד לפני 500 שנה, והפוסק הראשון שהתיר פאה נכרית והעלה נדון זה על שולחן הפוסקים, היה הגאון הספרדי רבי יהושע בועז ברוך זצ"ל, שנולד בספרד בתקופת מרן רבי יוסף קארו זצ"ל, שמשפחתו גלתה בגירוש ספרד לארץ איטליה, ושם שימש כרב הקהילה הספרדית, משם החל המנהג ללבוש פאה נכרית!

ובאותו הזמן, לפני כחמש מאות שנה, כבר רווח המנהג לצאת בפאה נכרית, כי הש"ג כתב "סמך לנשים היוצאות", ומשמע שהיו נשים רבות שנהגו כך בזמנו, ולכן ראה לנכון ליישב את מנהגן. ולאחר שהתפרסמו דברי הש"ג, נהגו כל הנשים הכשרות במדינתו לצאת בפאה נכרית, באופן שאין הבדל בין נשואה לבתולה, וכמו שהעיד הגאון רבי יעקב פארדו בספרו "אפי זוטרי" (על השו"ע אה"ע סי' כ"א ס"ק ט'. נדפס בשנת תקנ"ז), ובין דבריו כתב שם: "וכבר נתפשט המנהג בכל איטליה כדברי שלטי הגיבורים".ורוב גדולי הדורות הבאים אחריו הסכימו עמו, מי בשתיקה ומי בפסק הלכה, כרמ"א שפסק כמותו ב"דרכי משה" סי' ש"ג, והביא דבריו בשו"ע סי' ע"ה, וגדולי מפרשי השו"ע והטור, הסמ"ע שפסק כמותו בספרו "פרישה" על הטור סי' ש"ג, וביאר את דבריו, והמג"א שהביא ראיה לדבריו בסי' ע"ה ודחה בתוקף את דברי החולקים. ואחריהם באו שאר הפוסקים החונים על השו"ע, ורובם פסקו להתיר בהלכה זו. ובכל דור ודור שהתעוררה בו הלכה זו, כתבו עוד ועוד פוסקים להתיר, עד המאספים לכל המחנה, משנה ברורה וכף החיים, ופוסקי דורנו, ובראשם נר המערבי סבא דמשפטים מרן הגאון רבי שלום משאש זצ"ל, ראב"ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו (יותר מ- 120 פוסקים שהתירו פאה).
ישראל מאיר  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
שקרן!! הוא התיר בבית ובחצר בלבד!!  ל"ת
צביקה
11/10/2012
צביקה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
אכן, ראה גם בשו"ת תשובה מאהבה
דניאל הכהן
11/10/2012
וראה בשו"ת תשובה מאהבה (חלק א' סי' מ"ח), שכתב בזה הלשון: "ידע מעלתו, מה שהנשים מקילין בפאה נכרית מגולה, אין זה דבר חדש אלא כבר היה לעולמים, כן נראה מפשט לשון הש"ג במסכת שבת ובמסכת נזיר, שכבר נהגו להקל משנים קדמוניות, טרם אשר שלטי הגבורים מצא להם ההיתר. ובא זה ולימד זכות על הנשים צדקניות שבאותו הדור, על פי ראיותיו. וכן נכון הדבר לעשות וללמד זכות על נשים כשרות, ובפרט בדורות הראשונים אשר מסרו נפשם על קדושת השם, ואילו היו בכלל עוברות על דת יהודית, גדולי הדור לא החרישו, ושרים לא היו עוצרים במילים ובשוטים, שלא תהיינה עוברות על דת".

והגאון רבי יצחק אבולעפיא מדמשק כתב בשו"ת פני יצחק (חלק ו' סי' ו' - נדפס בשנת תרל"א): "מנהג דנדון דידן הוא קדמון מזה שנים רבות, יותר מארבע מאות שנה [היינו משנת רל"א - זמן לידתו המשוערת של הש"ג], והיו כמה רבנים מארי דאתרין ז"ל והיו רואים שכן נהגו ולא מיחו בידן כלל, וליכא למימר שגם המה בחכמתם טעו. וכסבורין היו דהוא מותר גמור, ולזה שתקו ולא מיחו, דחלילה לן לתלות בוקי סריקי בהו שטעו בדין ח"ו".

ובנותן טעם להביא כאן מש"כ מהר"י חאגיז זצ"ל, מגדולי האחרונים, בספרו שו"ת הלכות קטנות (סי' ט'), וזה לשונו: "כלל גדול שהוא מוסד בידינו, אם הלכה רופפת בידך, פוק חזי מאי עמא דבר, כי פשוט הוא אשר באהבת ה' את עמו ישראל, יסיר מכשול מדרכיהם, ולא יטו כל העולם אחר היחיד, אילו סברתו דחויה", עכ"ל. והביאו הגאון רבי גבריאל ציננער שליט"א (ראה דבריו בקובץ אור ישראל ל"ז), והוסיף: "ודון מינה שרבבות נשים כשרות הולכות כן כמה שנים... ולמעשה רוב נשותיהם של גדולי ישראל במאה שנים האחרונות הלכו בפאה נכרית, וא"כ אין להרעיש על המקילים".

וראה בשו"ת "שבט הלוי" (חלק ה סימן קצט) להגר"ש וואזנר: "מדברי הרמ"א סי' ע"ה ובדרכי משה סי' ש"ג ומגן אברהם מוכח דהרבה היו מקילין בזה, וכן נהגו מדינות שלמות, אפי' לצאת לרשות הרבים, כאשר העיד לנו הפמ"ג סי' ע"ה, וכבר מדורות רצו לשנות זה, ולא עלה בידם רק בחלקו אבל עדין מדינות שלמות החזיקו בזה".
דניאל הכהן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
צודק! אבל עדיין מה שהם עשו זו חוצפה ל"ת
11/10/2012
לוימ, ישראל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
וואלה......... ל"ת
אחת
11/10/2012
אחת | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
20
איפה הנערה עכשיו??? ל"ת
הפ
11/10/2012
הפ | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +4 
19
שאלים זה לא צניעות אלא להפך!!!!
גאולה אסתר
11/10/2012
טעות מרה שאלים וכל הביגוד הזה חטא גמור אין בה צניעות אלא בדיוק להפך !!! בושה וחרפה בת ישראל אשר מכערת את עצמה ..כבת מלך צריכה להתלבש ביופי וצניעות ולא להתלבש בצורה צוענית מוסלמית! מה היו אומרות אמותינו הקדושות אין זה דרך התורה!! אלא מחלת נפש היצר הרע אומר צניעות וצדקנות אך זה אינו נכון תתעוררו !!! איפה הרבנים שיעשו לזה סוף אפשר להיות צנועה במראה יפה ולא ללכת עם שמיכות על הראש בושה וחרפה חילול שם השם!!!

ולכל אלו המתהדרים בפסוקים והלכות בושה בשם התורה לעוות אותם השם ירחם אליכם דחוף
גאולה אסתר, בני ברק | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +5 
 
לכי ללמוד, טיפשה ועמת הארץ.
מצח
11/10/2012
ראי את כל המקורות בחשיבות כיסוי הפנים והגוף, אחר כך תתנשאי בחוצפה.
מצח | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
18
משתכנזים
חן
11/10/2012
זה מה שקורה כשספרדים משתכנזים, הם סוג ב בקהילה האשכנזית, מורידים להם את הביטחון העצמי, ומחתנים אותם עם אשכנזים סוג ב, ששום אשכנזיה לא תרצה אותו,ממש מסכנה הבחורה הזו שעשו לה שטיפת מוח, שלא מבינה מה קורה איתה, טוב שהצילו אותה בזמן,ברוך ה
חן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +3 
 
מה הקשר פסיכי
גולן
11/10/2012
רובם ספרדים בעלי תשובה
גולן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הם אשכנזים. לא משתכנזים. ל"ת
בצלאל
11/10/2012
בצלאל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
17
הסיפור לא מובן
בטי
11/10/2012
איך יכול להיות שהאמא נראית ונשמעת כמו אשכנזיה, וכתוב שזה ספרדים?

גם מדברת באידיש, גם לבושה כמו ירושלמית מדורי דורות, וגם השם של הבת - פייגא!! מי אמר שהם ספרדים? איך זה יכול להיות? נשמע הזוי!
בטי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
חצי חצי
אשכנזיה
11/10/2012
מה לא ברור?האבא הוא תימני משתכנז-התחתן עם אשכנזיה.מסכנה האמא ומסכנה הבת..ליפול בידי תימני ...
אשכנזיה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
הם אשכנזים. מה לא ברור? ל"ת
מיקי
11/10/2012
מיקי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
ברור שהם אשכנזים
הדס
11/10/2012
למה תמיד מחפשים לכתוב שזה ספרדים?? שהאשכנזים יבינו שהם לא מושלמים..זה מה יש..גם אצלהם קורים כאלה דברים!!
הדס | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
16
איך יהודה אבידן לא הכחיש את הידעה? ל"ת
שלומי
11/10/2012
שלומי, אשדוד | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
15
להתחתן עם יהודיה ולהרגיש ערביה !
דן סגל
11/10/2012
תורה אסרה לאכול דם, אך התירה לאכול כבד שיש לו טעם של דם.

התורה אסרה נדה, אך התירה דם טוהר.

חזיר – אסור, מוח של דג שיבוטא מותר (הגמרא אומרת שטעמו כטעם חזיר)

להתחתן עם ערביה אסור ! אם אשת כת השאלים מותר !
דן סגל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +3 
 
מצחיק מאוד! ואינטרנט? ל"ת
11/10/2012
אני בכיכר  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
פעם ראשונה שאתה כותב לעניין ל"ת
ישראל סגל
11/10/2012
ישראל סגל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
איזה גיבוב פתטי ל"ת
יוחנן
11/10/2012
יוחנן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
14
חוצפה של הורים
דוב
11/10/2012
אין לאף אחד רשות למנוע מבחורה בת 19 להתחתן עם מי שהיא רוצה וזה לא עסק של אף אחד למה היא מסכימה.

הבושה היא של הבד"ץ ושל המשפחה , ולא של הבת.
דוב | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -5 
 
זה לא שהיא רצתה להתחתן איתו!!!!!
משהי שמבינה!!!
11/10/2012
הם הכריחו אותה, ועוד אמרו לה שההורים שלה לא אוהבים אותה!!!!!!

זאתי לא דרך!!!!

תקרא את הכתבה ואז תבין!!
משהי שמבינה!!! | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
תפסיק להיות נאיבי. מדובר בכת מסוכנת ל"ת
דני
11/10/2012
דני | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +4 
 
בכלל לא מסוכנים ל"ת
גדול הדור
11/10/2012
גדול הדור | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מסוכנים ביותר! והם נגד הרבנים!!!
11/10/2012
הרבנים פסקו, והם המשיכו!

הם צריכים להתעופף לאלף רוחות השמיים בגלל כזה סיפור.
לוימ, ישראל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ולא רק בגלל זה! ל"ת
11/10/2012
אני בכיכר  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
13
עד מתי רשעים יעלוזו... איראן זה כאן ל"ת
יורם בינור
11/10/2012
יורם בינור | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
12
אני חרדי ואומר מפורשות.שומר נפשו
דודי
11/10/2012
ידיר את רגליו מהחרדים.
דודי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -4 
 
אידיוט חצוף
מקרר שמן
11/10/2012
אני לא מבין אותך אם אתה חרדי אז אל תהיה חרדי

אם חילוני אז מה לך לזבל הזה לך לזבל בתל אביב

ואם אתה לא זה וזה אתה מזלזל במלך מלכי המלכים הקב''ה הרי רבש''ע רצה שתשמור מצוות ותורה טרק החרדים עושים שזאת בקדושה וטהרה אז אל תכפור ברבש''ע ושליחיו שהם הים הגאב''ד והראב''ד והרב וואזנר והרב שטיינמן ונשיא הדור זה רבי אליעזר ברלנד

חולה נפש כופר עוף לעזאזל וולואי תמות היום
מקרר שמן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה כאילו קורא לכולם להתרחק ממך! ל"ת
לא מבין אותך
11/10/2012
לא מבין אותך | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +4 
 
חחח לייק ל"ת
11/10/2012
ADI | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
11
דעת תורה - יופי בבית, צניעות בחוץ!
חכמי ישראל
11/10/2012
''לא ניתנו תכשיטים לאשה אלא שתהא מתקשטת בהם לתוך ביתה''

(תנחומא וישלח פ''ה)

''כלום האשה מתקשטת- אלא לבעלה''

(מדרש שה''ש א-ג, ג)

''לא תתקשט אשה אלא אם כן היא מצויה בתוך ביתה ולא כשהיא הולכת למקום אחר'

(מעם לועז וישלח)

''יש אשה בביתה היא לובשת בגדי שפחה, ויוצאת בחוץ בבגדי תפארת כדי להראות לכל את יופיה. ולא נכון לעשות כן! אשה צנועה אשר יראת אלקים בלבבה, ראוי שתקשט עצמה בביתה כדי שלא יתן בעלה דעתו באשה אחרת. אשה שהיא יוצאת לחוץ מקושטת היא חוטאת ומחטיאה אחרים, כי אפשר שיפגענה בור ועם הארץ ויעבור על איסור לא תחמוד אשת רעך... והנה האשה היוצאת מקושטת גורמת מכשול, עוון ותקלה לאיש ההוא...''

(שבט מוסר פי''ז טו)

''אשה צנועה אינה מתקשטת כי אם דוקא בביתה לפני בעלה, אבל כשיוצאת לרה''ר פושטת התכשיטים מעליה ויוצאת... ואל זה כיון דוד המלך ע''ה באמרו כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה, אבל בצאתה לרה''ר לא תלבש משבצות זהב, ולא ניתנו תכשיטים לאשה אלא שתהיה מתקשטת בתוך ביתה בפני בעלה כדי שתמצא חן בעיניו ולא תתגנה עליו. אבל הנשים הפרוצות כל בתר איפכא אזלי, דכשיוצאים לרה''ר או ללכת ממקום למקום אצל חברותיהן לובשים בגדי החמודות וכל מיני תכשיטים שלהם, וכשבאים לעת ערב לביתם פושטות הבגדים החמודים שהיו עליהן ופושטות התכשיטים שלהם ולובשות שחורים ומתעטפות שחורים בפני בעליהן''.

(ספר חכמה ומוסר, נדפס בליוורנו בשנת תר''י)

''וגנאי גדול הוא לאשה כשהעם מסתכלים בה... ולא ניתנו תכשיטין לאשה אלא שתהא מתקשטת בתוך ביתה לפני בעלה, כדי שתמצא חן בעיניו ולא תתגנה עליו''

(מעלות המידות, מעלת הצניעות)

''ואל יטעה אותה היצר שתנצל מן הדין מפני שהיתה צריכה להתקשט עצמה לעיני בעלה שלא תתגנה עליו, כי באמת זוהי טעות, דזהו שייך רק בביתה לבד! ולא בשוק!'

(מרן החפץ חיים זיע''א. גדר עולם פ''ד)
חכמי ישראל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
אין הכוונה שצריך ללבוש שאלים ורעלות
ידידיה
11/10/2012
הרי החפץ חיים, שמנית אחרון, התיר ללבוש פאה וכך לבשה גם אשתו:

"שיער נכרית. קרי נכרית להשיער שנחתך ואינו דבוק לבשרה, וסבירא ליה דעל זה לא אמרו חז"ל שיער באשה ערוה, וגם מותר לגלותה ואין בה משום פריעת הראש. ויש חולקין ואומרים דאף בפאה נכרית שייך שיער באשה ערוה ואיסור פריעת ראש. וכתב הפמ"ג, דבמדינות שיוצאין הנשים בפאה נכרית מגולה יש להם לסמוך על השו"ע, ומשמע מיניה שם דאפילו שיער של עצמה שנחתך ואח"כ חברה לראשה ג"כ יש להקל. ובספר מגן גיבורים החמיר בזה [היינו בשיער של עצמה שנחתך ושוב חברה לראשה]. ע"ש. וכתב עוד שם, דאם אין מנהג המקום שילכו הנשים בפאה נכרית, בודאי הדין עם המחמירין בזה משום מראית העין, ע"ש".

("משנה ברורה" על השו"ע סי' ע"ה ס"ק ט"ו. נדפס בשנת תרס"ז)
ידידיה  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
מי אתה שתחלוק על ענקים שבענקים???
משה
11/10/2012
חתיכת גולש עלוב אברך שסרח
משה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
במחילה מכבודך, אני לא חולק
ידידיה
12/10/2012
בסך הכל הסברתי את דעתם.

ופיך המזוהם מעיד עליך שאתה שקוע עמוק בטומאה, וחבל. לך תלמד תורה, ומאור שבה יחזירך למוטב
ידידיה | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הכינוי שבחרת הפעם הפוך מלהלום אותך
הגולש המסונן
11/10/2012
יותר מתאים לך משנא השם. אפשר לומר שהמשמעות השם ידידיה היא בדיוק ההיפך ממהותך. אבל ב"ה יש לך מעריצים גדולים צוות ככר השבת. אף אחת מאלפי התגובובות שתכתוב באלפי כינויים לא תסונן כי גם הם כמוך משנאי השם וגם הם שונאים את הצניעות בדיוק כמוך!
הגולש המסונן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מילתא דפשיטא היא
ספרדי טהור
11/10/2012
מרן הגאון פאר הדור והדרו, רבי שלום משאש זצוק"ל, ראב"ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו, כתב בספרו "שמש ומגן", שהיום נהגו לצאת איש ואשתו לרחובה של עיר, והנשים היום יוצאות הרבה בחוץ, ועל כן אשה שאינה מתקשטת בחוץ, היא מתגנה בעיני בעלה, וכל מה שנאמר במקורות הנ"ל, שייך גם בהתקשטות בחוץ (כמובן לא באופן יוצא דופן ובולט), וכך כתב:

"מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן ולכל העולם בהיתר, ולא להתנוול ע"י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח"ו, וכמה חששו חז"ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה".
ספרדי טהור | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
נראה שמשעמם לך היום לך תחטוף נערות ל"ת
חכם ליטאי
11/10/2012
חכם ליטאי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
שום דבר לא מצדיק חטיפת נערה!
‏!
11/10/2012
(נשלח באמצעות כיכר השבת בסלולרי)
‏! | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
כן נכון ,אייפון מצדיק חטיפה ושריפה ל"ת
אפצ'י
11/10/2012
אפצ'י | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
אתה מביא ציטוטים חלקיים - הרי האמת:
יוני
11/10/2012
קינת דוד על שאול: "בנות ישראל על שאול בכנה, המלבישכם שני (=אדום זוהר) עם עדנים (=קוסמטיקה), המעלה עדי זהב על מלבושכן (=תכשיטים).

משנה מפורשת שנפסק לפיה בשו"ע שבעל שלא מאפשר לאשתו להיות "כוחלת ופוכסת" (קוסמטיקה רצינית) זו עילה לגירושין.

לא לחינם המקורות שהשאלים מביאים הם לא הלכתיים אלא דרשניים.

חשבו - אם שרה אמנו היתה מכוסה כמו השאלים, מדוע אברהם היה צריך להסתיר אותה?!

בנבואה הכי קדושה - שיר השירים ישנם הרבה תיאורים של אברים מוצנעים של נשים. מדוע אתם לא שורפים את שיר השירים?!
יוני | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
שקרן סלפן מי שמך גאון לפרש פירושים?
אנלייקד
11/10/2012
יש לנו גדולי עולם כמו רש"י ואברבנל ומצודת דוד ומצודת ציון ועוד. לא זקוקים לפרשנות החולנית שלך!!!! סלפן ושקרן איך יש לך כח לכתוב כל כך הרבה תגובות בתוך שעה???? ממש חולה נפש אתה!!
אנלייקד | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
זה מפורש בגמרא ומשנה וכל הפוסקים
אלחנן
11/10/2012
אשה מקושטת לת"ח

◄ בגמ' במסכת שבת (כה:) איתא, "מאי ותזנח משלום נפשי, אמר רבי אבהו: זו הדלקת נר בשבת. נשיתי טובה... רבי אבא אמר: זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לתלמידי חכמים".

אשת ת"ח צריכה להיזהר יותר

◄ בספר אורחות חיים (חלק ב', הלכות כתובות) לרבי אהרן הכהן מלוניל (מהראשונים בתקופת הרשב"א), כתב על גמ' זו: "דרשו רז"ל על פסוק נשיתי טובה, "זו מטה נאה ואשה מקושטת לתלמיד חכם". פירוש, כדי שלא יתאוה לאחרת לפי שיצרו גדול משאר בני אדם, כמו שאמרו רז"ל כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו, לפי שיצר הרע מתגרה בו כל היום להחטיאו. נראה מזו שאסור לת"ח להניח לאשתו שתתנוול אפילו בימי אבלה, כדי שלא תתגנה בעיניו, שמא יכופנו יצרו להתאוות לאשה אחרת. דומיא לדההיא דאמרו רז"ל, אין הבוגרת רשאה לנוול עצמה וכו', וזו נמי אסורה כדי שלא תתגנה ותביא בעלה לידי מכשול תאוה. וכן בכל אשת איש, אלא צריך להשמר יותר לתלמיד חכם".

להשתדל לקחת נשים יפות

◄ כן כתב הגאון רבי אליעזר פאפו זצ"ל בספר "פלא יועץ" (בערך "יופי"), וזה לשונו: "כתיב שקר החן והבל היופי… אבל אם מוצא יופי ויראת ה' במקום אחד, בוודאי שיבחר ויקרב גם את היופי, שהרי אמרו (כתובות נט:) "אין אשה אלא ליופי..." וראוי לכל אדם להשתדל לקחת לבניו נשים יפות, כדי שלא יתנו עיניהם באחרת. וכן מטעם זה ילביש את אשתו ויקנה לה תכשיטין ביותר ממה שיש לו, כדי שתמצא חן בעיניו ולא יתן עיניו באחרת".
אלחנן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
מי שאשתו כעורה,נתן עיניו באשת חברו
מאיר
11/10/2012
כן כתב בהגהות יעב"ץ למסכת יבמות (סג:) הנדפסים בסוף המסכת, וזה לשונו: "אשה יפה אשרי בעלה, מספר ימיו כפליים. קמ"ל שלא ישא כעורה... כדי שלא יתן עיניו באשת חבירו. היינו דסמיך ליה "העלם עיניך מאשת חן פן תלכד במצודתה וכו', מאן דעבד הא עבד הא".
מאיר | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הקישוט הוא גם בחוץ, לכל העולם
שוטנשטיין
12/10/2012
מרן הגאון פאר הדור והדרו, רבי שלום משאש זצוק"ל, ראב"ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו, כתב בספרו "שמש ומגן", שהיום נהגו לצאת איש ואשתו לרחובה של עיר, והנשים היום יוצאות הרבה בחוץ, ועל כן אשה שאינה מתקשטת בחוץ, היא מתגנה בעיני בעלה, וכל מה שנאמר במקורות הנ"ל, שייך גם בהתקשטות בחוץ (כמובן לא באופן יוצא דופן ובולט), וכך כתב:

"מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן ולכל העולם בהיתר, ולא להתנוול ע"י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח"ו, וכמה חששו חז"ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה".
שוטנשטיין | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ציטוט
צדיק
11/10/2012
מדויק ועשיר. אבל מה אתה רוצה????
צדיק | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
חכמי ישראל?
יהודי פשוט
11/10/2012
החתימה "חכמי ישראל", מלמדת היטב את הבעיה המרכזית של חוגים כאלו: ההתנשאות, כאילו הם חכמים ונבונים יותר מכל גדולי הדור הידועים!

חכמינו קבעו לנו כלל מוצק: לא עם הארץ חסיד! והכלל הזה תקף לכל החוגים השוליים והקיצוניים, הרחוקים מידיעת תורה באמת, אבל מחפשים להם דרכים חדשות בעבודת ה'! המאפיין את כולם, הוא הזלזול בחכמי הדור האמיתיים [תקשיבו להקלטה של ישראל אודסר, תקשיבו לבעלי השאלים, לבעלי התכלת, לנלחמים מלחמה משונה וחשודה נגד הפאות ועוד ועוד!]
יהודי פשוט, ירושלים | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
אני מצטער על הטעות
יהודי פשוט
17/10/2012
גדולי ישראל לא פסלו את השאלים והם שנלחמים בפאות, הוטעתי מתעמולה שיקרית
יהודי פשוט  | 17/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
טיפש, קראת בכלל לפני שאתה מזלזל
חני
11/10/2012
בגדולי ישראל???
חני | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
טיפש, הפכת את עצמך לחני? ל"ת
חוני
11/10/2012
חוני | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
סמרטוט בבית , דוגמנית בחוץ !  ל"ת
בעלה של יפית
11/10/2012
בעלה של יפית, בית שמש | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
זה נבילה וזה טריפה ל"ת
חגית
11/10/2012
חגית | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
10
צריך להוקיע אותם
11/10/2012
לענ"ד הבד"ץ מריך להוציא צו פרסום שאסור להתחתן איתם והם לא צטרפים למנין והם מנודיים לשמים במלא כל התוקף
קיקו | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +6 
 
אני בעד!  ל"ת
11/10/2012
אסתי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
גמני! ומהר!! ל"ת
11/10/2012
מורני | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
צודק בהחלט! ל"ת
11/10/2012
לוימ | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
9
בושה
יצחק
11/10/2012
כן הם כן שמם.כת.כת השטן לא כת השאלים.אם זה דת עדיף לזרוק את הכיפה מהראש
יצחק | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
ממש ככה ל"ת
11/10/2012
אסתי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
8
כואב הלב כמה דמעות
יעקב
11/10/2012
איפה הרבנים?
יעקב | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +3 
7
אך הבכי שלה קרע אותי ל"ת
אתי
11/10/2012
אתי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
6
שהיו מערבים את לב לאחים !!!!!!!!!!! ל"ת
יהודה
11/10/2012
יהודה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +6 
 
טוב שלא עירבו את חיות האדם האלה
יודלה
11/10/2012
חוץ מלעשות בלגן וכותרות לעצמם הם לא יודעים כלום.
יודלה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -6 
 
ו וגם להציל אלפי אנשים שחכת? ל"ת
11/10/2012
אני בכיכר  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
ביטויים לא הולמים והכפשות!!!
11/10/2012
חוץ מלעשות בלגן וכותרות לעצמך אתה לא יודע כלום.
shishi | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
5
חולי נפש ! אין מילה אחרת! רפוא"ש ! ל"ת
חרדי שפוי וחרד
11/10/2012
חרדי שפוי וחרד | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
הבעיה שאין לחולי הזה רפואה.. ל"ת
11/10/2012
אסתי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
4
קראתי את כל הכתבה ולא מצאתי חטיפה
אפרת
11/10/2012
מי חטף אותה? כת השאלים או ההורים?
אפרת | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
אין דבר כזה כת השאלים
עדנה
11/10/2012
זאת המצאה של התשקורת הפרוצה שלא יכולה לסבול צניעות בעם ישראל.
עדנה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -5 
 
כת השאלים זה הפריצות בהתגלמותה ל"ת
אהובה
11/10/2012
אהובה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
כת זה כת
:)
11/10/2012
גדולי ישראל כבר גילו פרצות נוראות בחוס האיזון הזה איזה הלכה מתירה ללבוש אובר צנוע ולברוח מהורים איזה כיבוד הורים זה שאמא בוכה מחוץ לדלת ולא אמא עם פאה נעלי עקב וחולצת טריקו ובושם עד לקומה שמינית אלא אשה כשרה וצנועה עם שאל !!! זה לא אצניעות - שמוחקת את התורה צניעות חשוב וכיבוד הורים חשוב ופה הילדה כבר צנועה נניח שהיא רוצה להתקדם ולהעטות על עצמה עוד בגדים סטופ - אם בגלל זה אין לה כיבוד הורים אז אין פה תורה ולא צניעות !!!!
:) | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
3
צריך לעשות לזה סדר
דודי
11/10/2012
הבכי, אוי הבכי הזה קורע את הלב והאוזניים.

הגיע הזמן שמנהיגי הציבור החרדי יתייחסו לסוגיה הכל כך לא ברורה של בעלי התשובה והנגותיהם המוזרות לפעמים, מה לספרדיה ולפייגא?

כל התיסבוך ורגשי הנחיתות של בעלי התושבה 'הספרדים' גורמים לתאים במוח להתערפל, כמה חבל.

ואני לא מכליל, אבל אפשר לומר שציבור בעלי התשובה הביא לציבור החרדי רוחות רעות בהרבה מובנים, לכן על ההנהגה של הציבור לבוא ולעשות ניתוח כירורגי כואב ולא נעים.

יש שאלים, יש סקרקים, ויש ויש, אבל צריך לעשות כבר משהו זה כואב נורא.
דודי, חלם | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +3 
 
סתום מה הקשר ספרדיה? אידיש שכנתויזי
11/10/2012
לא שמעתה שהא דיברה אידיש ולא סתם אידיש אלא חסידית ולא ירושלמית היא אמרה לה קים ולא קום ובטח לא בואי תקשיב קצת לפני שאתה מפליל את החוזרים בתשובה הספרדים.
אני בכיכר  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
למה אתה חושב שזו בחורה ספרדייה
הדס
11/10/2012
האמא צעקה את השם של הבת שלה ולאחר מכן אני שמעתי אידיש..לא שמעתי שהיא מדברת איתה בעברית רגילה..ומה זה חשוב אם הבת ספרדייה או שכנזייה? אם היא נקלעה לכזאת צרה צריך לעזור לה!!
הדס  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
טיפש! אתה לא שומע שהיא מדברת אידיש?
י.
11/10/2012
וחוץ מזה פייגה זה כן שם אשכנזי. ומי שמתוסבך הם לא בעלי תשובה ספרדים אלא טיפשים כמוך שדוחפים את האף הגדול שלהם לכל חור.
י. | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
2
נערה רוצה להתחזק ולהתחתן, מה רע?
דן סגל
11/10/2012
אם חילונים היו פורצים לבית, החרדים היו צועקים עד לב השמים, והנה נערה תמימה שרוצה להתחזק בצניעות, והוצע לה זיווג משמים, מונעים ממנה זאת. עולם הפוך אני רואה.
דן סגל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -7 
 
נאיבי
משה
11/10/2012
יש גם כתות בהודו שאפשר להתחזק שם. אז בבקשה תשלח את הבת שלך לשם.
משה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
כמה אתה תמים או ......
11/10/2012
יש לנו דרך מסורה מדורי דורות איך להתחזק ולהתקרב לה' ויש דרכים מסכונות שהם הפך החיזוק והפך עבודת ה' וכת השאלים הם כאלה נגד רצון ה' ונגד חכמי ישראאל ויש מצוה אחת והיא כביכול "צניעות" ובשבילה כביכול הם יכולים לעבור על כל איסורי תורה ממש. סימן שהצניעות הזו היא אפס אחד גדול לא שווה כלום. יש מבין ...
קיקו | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
2
יצחק
11/10/2012
תתחתן אתה איתם. למה בכח
יצחק | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
זה לא דרך התורה !
אהרן
11/10/2012
לא מדובר בהלכה אלא בחומרות רחוקות

כשעל ידם היא גורמת לצער עצום להורים שלה ולחילול ה' גדול ,לא דרך ה',דרך ארץ קדמה לתרה

כאשר גם הוא לובש שאל קשה לזהות אותו אבל זה עדיין הוא..היצר הרע!
אהרן | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +4 
 
הרבנים כבר פסקו שכת השאלים היא כת!
nav
11/10/2012
פשוט מפחיד לראות שאנשים חושבים ש...

שלהיות צנוע זה להיות מכוערת

שלהתחזק זה לא לכבד הורים וכו'.. וכו'..

כשהתורה + הקב"ה אומר לכבד הורים

ועוד הורים שהולכים בצניעות מעבר ...

ומי ש"מחזקת את הילדה אומרת לה שאסור לה ליצור קשר עם הוריה כי הם לא חזקים מספיק.... מובן לגמרי שיש פה יותר נפילה מאשר התחזקות יותר תסבוכת של נערות חסרת איזון מאשר דרך בית אל
nav, ירושלים | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +5 
 
מכוערת בחוץ ויפה בבית זאת בת ישראל
צנועה
11/10/2012
''לא ניתנו תכשיטים לאשה אלא שתהא מתקשטת בהם לתוך ביתה''

(תנחומא וישלח פ''ה)

''כלום האשה מתקשטת- אלא לבעלה''

(מדרש שה''ש א-ג, ג)

''לא תתקשט אשה אלא אם כן היא מצויה בתוך ביתה ולא כשהיא הולכת למקום אחר'

(מעם לועז וישלח)
צנועה | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  -1 
 
ציטוטים חלקיים מוצאים מהקשרם
מנחם
11/10/2012
הראיה הכי גדולה שמותר לאשה להתקשט ברשות הרבים, היא מ"פלא יועץ" שמצטטים כאן, שלמרות שכתב במפורש, "צריכה האשה ליזהר בזהירות יתירה שלא להכשיל את האחרים... תיזהר שלא תצא מקושטת בפני אנשים, ותהיה כל כבודה בת מלך פנימה", עם זאת כתב בערך "יופי" בזה"ל: "וכן חיובא רמיא על האשה שתתקשט לבעלה בהיותה עמו לבדה בבית יותר מכשהיא יוצאת החוצה אל העין, במקום שיש אנשים, יותר טוב שלא תתקשט כל כך".

וזה מגלה על כל המקורות האחרים שהבאת כאן בשמות שונים ומשונים (כולל הכינוי "צנועה"),וגם אלה שכתבו במפורש, כמו "פלא יועץ", שאין ראוי שאשה תתקשט בחוץ, שיש לפרש בדבריהם, שהתכוונו בדרך מוסר, שלא תתקשט האשה בתכשיטים רבים המושכים את העין, כשהיא יוצאת לרחוב, ואין כוונתם לאסור תכשיט כלל ועיקר.

וכן ראיתי שהביא הרב יוסף משדי שליט"א, מו"צ בד"ץ שארית ישראל, בחוברת אליבא דהלכתא נ"ה (עמ' מג' הערה 120), בשם הגר"ח פלאג'י (מל"ח סי' כ"ז), "שכל אחד יזהיר לאשתו ולבתו וכו' שלא תצא אשה מקושטת הרבה", וכן הביא משו"ת שבט הלוי (ח"ו סי' ל"ג) שכתב אודות ההתקשטות ברה"ר, לאסור רק באופן ש"מקשטת עצמה ביותר, ובאופן המושך את העין", ולא התקשטות באופן רגיל.

וכך יש לפרש גם בדעת אחרוני דורנו שמצטטים, שדעתם היא להתיר להתקשט בפאה ברה"ר, וממילא צ"ל דאע"פ שהגר"ח קניבסקי כתב שבעוונותינו "הדור פרוץ ומתקשטים ביותר", לא בא אלא לאסור "קישוט ביותר", וזה פשוט, וגם הגרמ"י לפקוביץ זצ"ל, אף שהביא דברי המדרש, כל כוונתו שם היא לומר שכל כבודה בת מלך פנימה, וצריכה היא לשבת רוב הזמן בביתה ולא להיות פעם בחוץ פעם ברחובות (כלשון הרמב"ם בהלכות אישות פרק י"ג הלכה י"א), ולא לאסור התקשטות לגמרי (וכן יראה המעיין בדבריו שם).

ועוד יש לחלק בזה בין הזמנים, דבמקומות שלא נהגו לצאת בתכשיטים כלל, וכיסו עצמן כמו ערביות ברדידים גדולים, בוודאי יש איסור באשה הלובשת תכשיטים, ע"פ היסוד שכל דבר הבולט ויוצא דופן הוא פריצות. אולם במקומות שנהגו לצאת בתכשיטים, וכמו בזמן הגמ', כדמוכח מכל פרק "במה אשה יוצאה", אין איסור בזה כלל. וקל וחומר מ"דת יהודית", שמשתנה לפי המקום והזמן, וכמו שכתבו האחרונים.

ויסוד דין דת יהודית מקורו במנהג ישראל, כמש"כ בשיטה מקובצת (כתובות עב.) וזה לשונו, "דת יהודית. דברים שאינם אסורין מן התורה, אלא מנהג בנות ישראל הם, לצניעותא בעלמא. והיא עוברת על דת המנהג".
מנחם | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אתה שקרן ורשע! מגלה פנים בתורה! ל"ת
שנוא הככר
11/10/2012
שנוא הככר | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מה אתה מקלל, בור ועם הארץ
פיני
12/10/2012
בכלל קראת מה מנחם כתב? אתה נראה לי שרוט ברמות
פיני | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
אני מתנצל מנחם טעה והטעה
פיני
17/10/2012
וציטט שקרים , שלא התקבלו ברבנים. סלחו לי.
פיני  | 17/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תגידי את נורמלית? ל"ת
11/10/2012
אסתי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
יפה או עייפה?
מירי
11/10/2012
אם בעלי חוזר הביתה בלילה מעבודה ולימוד כל היום איך הוא ימצא אותי יפה או עייפה???????
מירי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תנוחי בצהריים ל"ת
ברכי
11/10/2012
ברכי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
עם 20 ילדים זה לא אפשרי! ל"ת
אנונימית
11/10/2012
אנונימית  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
קחי בייביסיטר ל"ת
ברכי
11/10/2012
ברכי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
צניעות זה להיות יפה לבעלה
החפץ חיים
11/10/2012
"ואל יטעה אותה היצר שתנצל מן הדין מפני שהייתה צריכה להתקשט עצמה לעיני בעלה שלא תתגנה עליו כי באמת זוהי טעות דזהו שייך רק בביתה לבד ולא בשוק" [החפץ חיים - גדר עולם]
החפץ חיים | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
 
הקישוט הוא גם בחוץ, לכל העולם
מסעוד
11/10/2012
מרן הגאון פאר הדור והדרו, רבי שלום משאש זצוק"ל, ראב"ד ירושלים ורבה של יהדות מרוקו, כתב בספרו "שמש ומגן", שהיום נהגו לצאת איש ואשתו לרחובה של עיר, והנשים היום יוצאות הרבה בחוץ, ועל כן אשה שאינה מתקשטת בחוץ, היא מתגנה בעיני בעלה, וכל מה שנאמר במקורות הנ"ל, שייך גם בהתקשטות בחוץ (כמובן לא באופן יוצא דופן ובולט), וכך כתב:

"מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן ולכל העולם בהיתר, ולא להתנוול ע"י מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהם באחרות ח"ו, וכמה חששו חז"ל והתירו הרבה איסורין שלא תתגנה האשה על בעלה".

דבר פשוט זה אינו צריך מקורות

כשנשאל על דבריו אלו, ע"י הרב משה לוי זצ"ל, ענה לו בזה הלשון:

"ומה שתמה כת"ר על מה שכתבתי בסוף דברי שהדבר ברור להתיר, וגם מצוה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן ולכל העולם בהיתר. וחז"ל התירו כמה איסורים כדי שלא תתגנה אשה על בעלה. ע"כ. וע"ז תמה כיצד אני מצוה לנשים להתקשט לכל העולם, וזה איסור גמור, ובודאי סכין המהירות פלטו, ולבעליהן זה ודאי מצוה, אבל הקישוט לבעל הוא בבית, לא בשוק וכו', עכ"ל.

ברוך ה' אין כאן סכין, ולא מהירות, ולא פליטה, אלא בכוונה גדולה. והמידה האחת המיוחדת שיש בי, שחנן אותי ה' יתברך בחסדו הגדול, היא שאין אני נבהל להשיב, ואיני ממהר להוציא שום פסק דין מתחת ידי עד שאני מניחו ומתבונן בו וחוזר עליו הרבה פעמים, ומזה יצא לי הרבה פעמים להגיה ולשנות הרבה דברים, ואני שמח בזה. ולא כמו אחרים שמשיבים מהר על אתר, מה שבא לדעתם בהשקפה ראשונה, ומזה יוצא להם מאמר חז"ל פרי המהירות חרטה, וגם כבודו נתפס בזה כעת".

הבעל יתבייש אם אשתו תתכער ברחוב

"והאמת היא שבזה לא הוצרכתי למקורות, בדבר הפשוט והניכר לכל העולם, שכל הנשים שבעולם וגם אשת כת"ר בכלל, כאשר רוצים לצאת לשוק, אז מתלבשות יפה בבגדי כבוד כדי שיתראו בכלל נשים נכבדות ויקרות, ובבית אין לובשין אותן, שהם יקרים. וגם בבית מטפלים בבנים ובבישול ובכל צרכי הבית, ויתלכלכו להם. גם מעולם לא יצאו לשוק בבגדי בית, שבזה הן מורידין את כבודן ואת כבוד בעליהן, ובודאי שצעוק יצעק הבעל על אשתו אם יראה אותה מנוולת בשוק לפני חברותיה, ותתגנה בעיניו, אף אם תלבש בגדי כבוד בבית, כי הבעלים מקפידים על השוק יותר מהבית, ופוק חזי מאי עמא דבר, אין צריך להאריך בזה. וגם הבעלים בבית מסירים בגדי כבוד של השוק ולובשים בגדים פשוטים שיוכלו ללכלכן וכיוצא, וגם שיהיו בני חורין מעט מכובדם של בגדי השוק, וזה שייך גם בנשים, ובפרט שע"פ רוב ולפי רוח היום, יוצאים יחד לשוק בעל ואשתו בבת אחת, ויתבייש לראות אשתו מנוולת כמו ערבית, בתוך נשים אירופאיות מלובשות ומקושטות כראוי לרוח הזמן ובהיתר".
מסעוד | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
הרב עובדיה אמר שהוא חזר בו מדבריו  ל"ת
וזה מוקלט!
11/10/2012
וזה מוקלט! | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
והרב זחלאווי אמר שהרב עובדיה חזר בו ל"ת
והכל מוקלט!
12/10/2012
והכל מוקלט! | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
למה לא הבאת את דחיית הרב הלוי לזה?
עיין
11/10/2012
המצאות חדשות של מצוות להתקשט לכל העולם, אפילו לא מצחיק.
עיין | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
במחילה מכבודו, לא דחה כלום
מסעוד
12/10/2012
והרב משה לוי, ר"מ בכסא רחמים, גם לא מצא מה לענות לתשובתו של מרן פאר הדור רבי שלום משאש, ולכן לא ענה מאומה.

והרוצה לקרוא את תשובותיו של מרן יעיין בשו"ת שמש ומגן חלק אבן העזר סימן ט"ו והלאה (יש בהיברובוקס). וירווה נחת
מסעוד | 12/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
דחה ביותר
תקרא
17/10/2012
כתב הרה"ג משה לוי זצ"לואשר סיים כבוד הרב משאש שליט"א שהדבר ברור להלכה ולמעשה להתיר, וגם מצווה וחובה על הנשים להתקשט לבעליהן בהיתר "ולכל העולם" בהיתר ולא להתנוול על ידי מטפחת ויגרמו לבעליהן לתת עיניהן באחרות ח"ו. ע"כ. במחכ"ת, כיצד מצווה ומחייב לנשים להתקשט "לכל העולם", וזה איסור גמור, ובודאי שסכין המהירות פלטתו. ומ"ש שמצווה להתקשט לבעליהן, זו בודאי מצווה, אבל הקישוט לבעל הוא בבית, אבל לא בשוק. ואדרבא עיננו הרואות שבביתן לובשות מטפחות, ורק כשיוצאות לשוק לובשות פאות נכריות, וזה מוכיח כמאה עדים שכל כוונתן להתקשט לעולם ולא לבעליהן. וכן לא יעשה. ויש למחות על זה בתוקף. ובפרט שאדרבא על ידי זה שהשוק מלא בבגדי פרוצות מהאופנה האחרונה ובפאות מפאות שונות, פרצה קוראת לגנב, ונכשלים המוני בני תורה בעוון הסתכלות על נשים. ובאמת שכל בר שכל יודע שההגיון הפשוט אומר שפאה נכרית יש בה משום פריצות. וכבר האריך בזה בדברים של טעם הרב נתנאל בליך שליט"א (או"ת כסליו תשנ"ט סי' ל') ממש שפתיים יישק.

ולכן נלע"ד ברור כשמש שאין להתיר כלל ועיקר לצאת בפאה נכרית לשוק, זולת מי שתצא בגילוי ראש גמור, יש לייעץ לה לצאת בפאה נכרית, על דרך מה שאמרו בגמרא (סוטה מח.) למאי נפקא מינה לביטולי האי מפני האי. וכן פסק בשו"ת איש מצליח. (חא"ח סי' כד)ולמה לא השיב עוד ?

בהערה שם כתב תלמידו:

הנה הגאון רבי שלום משאש זצ"ל בירחון אור תורה (אייר תשמ"ט סי' קיז), ונדפסו דבריו ג"כ בספרו שמש ומגן (ח"ב אה"ע סימן טז) כתב שוב להשיב על דברי רבנו זצ"ל, ורבנו לא השיב על דבריו עוד. וכאשר שאילתיהו למה לא השיב עוד, אמר כי המעיין ישר יחזו פנימו, שבמה שכתב, יש די להשיב על על כל דברי הגר"ש משאש ואין צורך לכתוב עוד. עכ"ד. [וכן מצאתי מפורש במכתבו מיום ז'בתשרי התשנ"ב שכתב "כמו בעניין פאה נכרית, שאם הייתי משיב להרב משאש על כל מאמר שלו, היה כותב עד היום בזה, וצריך לדעת מתי לחדול" ...] וציין שם לספר "רבות בנות" להגר"ב סעדון זצ"ל "שהשיב על כל דברי הגר"ש משאש דבר דבור על אופניו וחיזק את איסור לבישת פאה נכרית בכח גדול וביד חזקה".
תקרא  | 17/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תודה לך על הציטוט המלא,אני חוזר בי
סעדון
21/10/2012
מקודם כתבתי בטיפשות שלא דחה כעת ראיתי שההפך הנכון בפרט אחר שהודעתי שדודי זקני הגר"ב סעדון דחה דבריו באורך
סעדון | 21/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
ישר כח
מסעוד סעדון
21/10/2012
וגם הגבתי על השטות שכתבתי למטה, אכן בטעותי שכתבתי להתיר. וסליחה מכל מי שטעה אחרי
מסעוד סעדון | 21/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
נכון מאוד! לא ברשיעי עסקינן !
סעדון
11/10/2012
כך כתב הגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה, בשו"ת אז נדברו (חלק י"ד סי' מ"ז), וזה לשונו: "אשה מותרת לצאת בבגדי צבעונין, אף שמדינא אסור להסתכל בבגדי צבעונין של אשה, אפי' בתלויות בכותל... וכן ביו"ט משמחה בבגדי צבעונין, ולא אמרו שצריכה להתלבש בחוץ בבגדים שחורים. וכל הפרק במה אשה יוצאת המדובר באיסור יציאה בשבת בתכשיטין, משמע דבחול שרי ולא חוששין להסתכלות, דלאו ברשיעי עסקינן שמסתכלים בכוונה על נשים".
סעדון | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
סליחה על הציטוט בלי קשר
סעדון
16/10/2012
אפילו אני לא הבנתי מה רציתי עם זה
סעדון | 16/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תיזהרו מהשקרן הזה
רפאל פרץ
16/10/2012
הוא התחזה גם אלי והוא מתחזה לסעדון כדי לסלף את דברי רבותינו
רפאל פרץ | 16/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
מה הסילוף? אני סעדון, ומי אתה. ?
סעדון
16/10/2012
התברר לי שזה ציטוט לא נכון והתנצלתי על זה.
סעדון | 16/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
יש להביא גם את המשך דברי הרב זילבר
רפאל פרץ
21/10/2012
אבל נראה מטעם אחר להחמיר בפאה נפוחה והדומה משום שאמרו שלא נתנו תכשיטין לאשה אלא להתקשט בה בפני בעלה, ובעניותינו האשה לובשות את הפאה רק כשהולכת לחוץ מהבית, ואף שכתבתי במקום אחר דגם בפאה רגילה הוי כתכשיטין כעת נראה דהוי רק כמטפחת של בגדי צבעונין.

ועוד כתב:

ולאחר העיון היטב בדברי רבינו יונה, ראיתי שאין הכרח שכוונתו שהאשה צריכה לכסות פניה כשיוצאת לרה"ר, דזה הוי לרבינו יונה לכתוב מפורש. והלשון 'שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה', כולל הרבה דברים, כמו שלא תצא בתכשיטים לרה"ר, וכן למעט להופיע בחוץ אם לא לצורך גדול כו', והנה זכינו להתעמק בדברי אחד מן הראשונים כמלאכים המפורסמים אשר מפיו אנו חיים. הכלל הוא, וצריכה האשה שתהא צנועה ונזהרת שלא יסתכלו בה בני אדם חוץ מבעלה, פשטות דברי רבינו יונה כמו שנתבאר. ולענין תכשיטין, כבר נתבאר למעשה שבזמנינו יש להחמיר בכל התכשיטין".

והנה מה שהקשינו מהא דנשים מסתמא מתקשטות בבגדי צבעונין בחוץ כמו בבית וכן מה שהקשינו מפרק האשה יוצאת דמבואד דבחול מותר לצאת לר״ה בתכשיטין, הנה בנוגע לתכשיטין הדי מפורש בתנחומא וישלח (על הפסוק ותצא דינה וכוי) ילמדנו דבינו מהו שתצא אשה בעיר של זהב בשבת וכו׳ רבנן אמרו אף בחול אסור לצאת בהן לד״ה מפני שהעם מםתכלין בה ופגם הוא לאשה, [לשון פגם היא לאשה, מסייע קצת להי׳ הנ״ל שהמציאות של כבוד והחשיבות של אשה, כשהיא מתנהגת ולבושה בצניעות מלבד מה שהיא מכשילה וב׳ טעמים הן] שלא נתנו תכשיטין לאשה, אלא שתהא מתקשטת בהן לתוך ביתה שאין נותנין פרצה לפני הכשר ביותר לפני הגנב ע״כ.אבל פשטות לשון החז״ל שלא נתנו תכשיטין אלא וכו׳ משמע דכל התכשיטין בכלל שאין לצאת בהם, ובזמנינו מצוי תכשיטין שהם כעיר של זהב בזמן החז״ל, ומאן מפיס. ובנוגע לבגדי צבעונין ועוד מה שכתבנו שלא חששו למכשול, אין דנין אפשר משאי אפשר דבזמנם לעשות כביסה על הנהר היה זה מדברים החיוניים ביותר, ולכן לא הטריחו לאשה לפשוט בגדי הצבעונין כשהולכת מחוץ לבית, וסמכו ע״ז שאפשר לא להסתכל ולראות, ואף שלא יתכן שהאשה תשב תמיד בבית אבל זה כן אפשר שתכסה את פניה שלא יסתכלו בה.

ולאחר כותבי ראיתי להראשית חכמה בפרק דרך ארץ שער ד׳ אות כ״ה וז״ל ותשתדל כשתשב בבית החופה או בבית השמחה לישב עם הנשים הצדקניות הכשרות ולא תהי׳ מרבה דברים ויושבת בענוה ובצניעות ולא יראה ממנה כי אם עינה עכ״ל ועי׳ בראשית ל״ח כי כסתה פניה, ברש״י ורמב״ן.
רפאל פרץ  | 21/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
תודה לך , פשוט הטעו אותי
סעדון המסעוד
22/10/2012
לא ידעתי שיש עוד ציטוטים מהרב זילבר שמוסתרים , כעת אמרו לי שזה מעשיו של תעמולן פאות ידוע.
סעדון המסעוד | 22/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  0 
 
נכון כשאתה עומד הפוך
סגל
11/10/2012
אז אתה רואה את כל העולם הפוך, תעמוד ישר ואז תראה כולם ישרים
סגל  | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +5 
 
אמת מארץ תצמח
אמת
11/10/2012
אשה שלובשת לפי כל כללי הצניעות בלי תכשיטים ובלי איפור אם היא תדע ללבוש צנוע וגם מכובד וגם יפה יכולה לראות טוב וצנוע ... צניעות לא אומר תהיה מכערת בחוץ ויפה בפנים צניעות אומרת תהיה בת ישראל בחוץ צנועה מכובדת ובעלת חן ולא בולטת ולא מושכת ובפנים תהיה בת ישראל כשרה וצנועה ותתקשט למצוא חן בעיני בעלה ! בנות ישראל יפות הן ונאות ב"ה נכון לא קל ללכת ברחוב כשיש כל כך הרבה בנות צנועות ויפות ונאות בעם הזה !!! כן אבל התורה ממש לא דרשה מבנות לשים סדין מראש עד רגלים כדי שלא ידעו חס ושלום על קיומן !!! ולכסות את החן שלהן!!! ממש לא !!! אז אנחנו בתור בנות ננסה לעמוד על המשמר צנועות ויפות ואתם תעמדו על המשמר בעיניי העינים שלכם פה זה לא איתוללות והתורה אינה היתוללוה יש דרגות לצניעות אבל אין ספק שהבסיס זה ללבוש ארוך ולא נצמד וכו'... בהצלחה לעם הנבחר!
אמת | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
1
צריך להוציא את כת השאלים מחוץ
11/10/2012
לעם ישראל בדחיפות!!!!!!!!!!
חמודית | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +7 
 
אני בעד! ל"ת
11/10/2012
אסתי | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +2 
 
צודקת! ל"ת
11/10/2012
לוימ, ישראל | 11/10/2012
▾ דווח על תגובה זו  +1 
רוצה שהתגובות שלך יעלו אוטומטית? הירשם כעת ל"כיכר השבת"