כיכר talk

ברוכים הבאים ל"כיכר טוק",
זירת הטוקבקים המשודרגת של כיכר השבת.

בימים אלה, כשהמתקפה על הציבור החרדי נמצאת בשיאה,
זה המקום לשתף את כולנו בתחושות ובאירועים שחוויתם.

עמוס ביסמוט
עמוס ביסמוטז' בשבט תשעב 19:01

להיות קדוש - אמת או חובה

כשאומרים את המילה קדושה מייד אנו חושבים על מקובלים או מיסטיקה, הקדושה בדרך כלל אינה חלק מעצמנו אנו – וזאתלמה ? 
בברכה שאומרים לפני העלייה לתורה אנו אומרים וחיי עולם נטע בתוכנו!! אינני מאמין שרבים מאיתנו שמו לב למיליםהמהפכניות הללו. חז"ל קבעו בברכת התורה, ברכה שבלעדיה כל יהודי אינו יכול להתחיל לקרוא בתורה, האין זה אומרדרשני ?
הנה קטע מספרו של הרב אברהם וולף זצ"ל התקופה ובעיותיה דעות ומדות שאלי יעזור לנו להבין את העניין יותר לעומק 
אנחנו עם קדוש - מעולם לא הושמעה מלה עמוקה יותר בכל ההיסטוריה כולה. מתן תורה היה המרד העמוק ביותר בהיסטוריה, יותר נכון: המרד היחידי. נזדעזע העולם במתן תורה. "קדושים תהיו"! הקדושה, הרי היא התעודה הניצחות של העולםותפקיד מעשי ביותר. תעודת הקדושה דורשת תיקון הנפש באורח מתמידי ללא הרף. תשאף בכל נימי לבך אל קדושת בוראך,תדבק בה'. תכיר את הנשמה, והיא תדבק בבוראה. וכיצד מתדמה בן אדם לבורא? אך ורק ע"י זיקוק נפש תמידי ללא הרף.
קדושה וחיים,שאיפה למעלה ומציאות למטה - אינם ניגודים תתפוס את כל החיים באספקלריה של קדושה, וגם היפה וההדוריבנו בתור הדרת גאונו של הבורה ית'. עלינו ליצור אמנות של התורה, אמנות המגשימה בתבניתה את דרכי השאיפה למעלהשל עם ישראל. יש צורך בסגנון אמיתי ברוח של "קדושים תהיו"
כשהראיתי זה קטע זה לחבריי שאלו אותי את השאלה הבלתי נמנעת במה התכוון הרב באומרו "קדושה וחיים, שאיפה למעלהומציאות למטה" ?
ובכן עומק העניין טמון איפה במילים וחיי עולם נטע בתוכינו – שאיפה למעלה ומציאות למעלה, . שילוב הקדושה עם עסקינוהפרטיים הינו חלק מחיינו ! התורה לא מצווה עלינו בשום פנים ואופן לסבול, לדוגמא בשבת המצווה היא ברבורים ושלוו ודגיםובחג כתוב ושמחת בחגיך ופירשו חז"ל אין שמחה אלא בבשר ויין. להבדיל אלפי הבדלות אצל הנוצרים על הכומר לפרוש מחייהעולם הזה לגמרי אסור לו לישא אישה ואסור לו לשתות יין וכד', מה שאין כן אצלנו שהיהודי מותר בכל אבל עם שילובהקדושה והטהרה.
יהודי לא חייב לשנות מלבושו כשהוא יוצא לטיול אף אחד לא אסר עליך לטייל רק עשה זאת בצירוף הקדושה שאיפה למעלהומציאות למטה.
הדבר נישמע קשה לעשייה אבל אם נתבונן מעט ועם טיפה שכל נוכל להבין שאלו הם דברים אמיתיים וקלים ליישום.
אבי למדני עוד מהיותי תינוק. עשה כרצונך, רק מה, שים לעצמך גבולות. שלב תורה עם חיי עולם. שזהו היסוד שלהיהדות. כך גדלו אבותינו, וכך נגדל אנו, וכך נגדל את ילדינו.
בברכת והערב נא השם אלוקינו אשר נתן לנו את תורתו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו.

פתח/סגור הכל
משהי

"וחיי עולם נטע בתוכינו"! כ"כ חזק, אף פעם לא חשבתי על זה... תודה וישר כח!

ז' בשבט תשעב 21:51
משה כרם

שאלה יפה

הרי לשמיים לא נגיע בעודנו חיים, אבל מצוות ה'קדושה' היא ההשתדלות לשיפור עצמי. 

למדת עוד שורה בגמרא - קדושה

כיבדת אב, אם, אישה - קדושה

עצרת לאדם ששאל אותך איך מגיעים - קדושה

הלכת בערב כדי לשפר את מצב הבריאות שלך - קדושה

ח' בשבט תשעב 10:05
פתח/סגור הכל