כוכב המג'יק קאס

שלב הגמר

כוכב המג'יק קאס

שלב הדו -קרב

מקום ראשון

נעם פחימה

מקום שני

בניה יוחאי

לכל הביצועים >>

בניה יוחאי

מקום שלישי

יהודה צבי סלצר

לכל הביצועים >>

יהודה צבי סלצר

מקום רביעי

אליה קנר

כוכב המג'יק קאס

שלב חצי הגמר

כוכב המג'יק קאס

שלב הדו -קרב

אליה קנר

מיכאל יגודאייב

לכל הביצועים >>

מיכאל יגודאייב

אברהם משה אברמס

לכל הביצועים >>

אברהם משה אברמס

נעם פחימה

יהודה צבי סלצר

לכל הביצועים >>

יהודה צבי סלצר

בניה יוחאי

לכל הביצועים >>

בניה יוחאי

כוכב המג'יק קאס

שלב הדו - קרב

כוכב המג'יק קאס

שלב הדו -קרב

אליה קנר

מיכאל יגודאייב

לכל הביצועים >>

מיכאל יגודאייב

ליעד יוסף לוי

לכל הביצועים >>

ליעד יוסף לוי

בניה צדוק

בניה יוחאי

לכל הביצועים >>

בניה יוחאי

אברהם משה אברמס

לכל הביצועים >>

אברהם משה אברמס

נעם פחימה

יהודה צבי סלצר

לכל הביצועים >>

יהודה צבי סלצר

כוכב המג'יק קאס

שלב הנבחרת

כוכב המג'יק קאס

שלב הנבחרת

אלחנן יפרח

לכל הביצועים >>

אלחנן יפרח

ירמי סלייטר

לכל הביצועים >>

ירמי סלייטר

אלמוג קרן

יהונתן שעשוע

לכל הביצועים >>

יהונתן שעשוע

אליה קנר

מיכאל יגודאייב

לכל הביצועים >>

מיכאל יגודאייב

ליעד יוסף לוי

לכל הביצועים >>

ליעד יוסף לוי

בניה צדוק

בניה יוחאי

לכל הביצועים >>

בניה יוחאי

אברהם משה אברמס

לכל הביצועים >>

אברהם משה אברמס

נעם פחימה

יהודה צבי סלצר

לכל הביצועים >>

יהודה צבי סלצר

שלב האודישנים

כוכב המג'יק קאס

שלב האודישנים

מיכאל רוזנבלום

לכל הביצועים >>

מיכאל רוזנבלום

אלעזר אסרף

לכל הביצועים >>

אלעזר אסרף

מנדי זילברמן

לכל הביצועים >>

מנדי זילברמן

אלעזר לוי

יוסי דייטש

לכל הביצועים >>

יוסי דייטש

יאיר כהן

אלישיב טייבי

לכל הביצועים >>

אלישיב טייבי

יהונתן שעשוע

לכל הביצועים >>

יהונתן שעשוע

אלחנן יפרח

לכל הביצועים >>

אלחנן יפרח

ירמי סלייטר

לכל הביצועים >>

ירמי סלייטר

אלמוג קרן

בניה צדוק

אליה קנר

מיכאל יגודאייב

לכל הביצועים >>

מיכאל יגודאייב

ליעד יוסף לוי

לכל הביצועים >>

ליעד יוסף לוי

יהודה צבי סלצר

לכל הביצועים >>

יהודה צבי סלצר

בניה יוחאי

לכל הביצועים >>

בניה יוחאי

אברהם משה אברמס

לכל הביצועים >>

אברהם משה אברמס

נעם פחימה