naeuk.  rhcv  www..  www..
גדולות 1 תוצאות

גדולות

רוצה להיות אמא טובה
מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה?
י"א באדר תשעה | 02/03/15 | יערית אלבז | 1 תגובות

לא אחת אנו שואלות את ילדינו מה הם רוצים להיות לכשיגדלו. התשובות היצירתיות שמתפרצות בפנינו לעתים מותירות אותנו פעורי פה ולעתים משאירות אותנו מהורהרות. באמת זה מה שהם רוצים? (אמהות וילדים)