CRFV CI..  German..  www.cnfysl..  yhzr cndsk..
דע את עצמך 1 תוצאות

דע את עצמך

דע את עצמך
מהי הברכה הטובה ביותר עבור ילדיך?
כ"ה בניסן תשעה | 14/04/15 | תרי וינברג

קודם כל להיות אתה עצמך, לא להתבייש ולא להיות מובך, כי כשאתה יודע את עצמך מאהבה , יש לך סיכוי לחיות חיים מלאים שיש בהם אבחנה בין עיקר וטפל. יש לך דרך ברורה לצעוד בה, שאתה גאה להיות בדרך הזו או חלק מהמשפחה הזו ומהעם הזה. ותבין שיש אנשים שרק בנשמת חייהם האחרונה הפנימו שבאמת באמת? הם חיו חיים של אחרים, כי לא העזו לעצור את השקר של עצמם