הבינני 262 תוצאות

הבינני

הדף היומי: שבת, דף קי"ב • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קי"ב • סיכום והמחשה
ד' בתמוז תשפ | 26/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קי"ב, מסכת שבת ליום שישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף קי"א • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף קי"א • סיכום והמחשה
ג' בתמוז תשפ | 25/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קי"א, מסכת שבת ליום חמישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק"י • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"י • סיכום והמחשה
ב' בתמוז תשפ | 24/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"י, מסכת שבת ליום רביעי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק"ט • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"ט • סיכום והמחשה
א' בתמוז תשפ | 23/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"ט, מסכת שבת ליום שלישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק"ח • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"ח • סיכום והמחשה
ל' בסיון תשפ | 22/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"ח, מסכת שבת ליום שני (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק"ז • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"ז • סיכום והמחשה
כ"ט בסיון תשפ | 21/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"ז, מסכת שבת ליום ראשון (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק"ו • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"ו • סיכום והמחשה
כ"ח בסיון תשפ | 20/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"ו, מסכת שבת למוצאי שבת (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק"ה • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"ה • סיכום והמחשה
כ"ז בסיון תשפ | 19/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"ה, מסכת שבת ליום שישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק"ד • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"ד • סיכום והמחשה
כ"ו בסיון תשפ | 18/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"ד, מסכת שבת ליום חמישי (הדף היומי)

'הדף היומי' - שבת, דף ק"ג • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"ג • סיכום והמחשה
כ"ה בסיון תשפ | 17/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"ג, מסכת שבת ליום רביעי (הדף היומי)