הבעל שם טוב 101 תוצאות

הבעל שם טוב

מה הדריך הבעש"ט  את הורי 'בעל התניא'?
מה הדריך הבעש"ט הקדוש את הורי 'בעל התניא'?
כ"ו בכסלו תשפא | 12/12/20 | הרב אהרן ראובן | 2 תגובות

לפני יום הכיפור נסע אביו של 'בעל התניא' לבעל שם טוב הקדוש כדי לקבל ממנו הדרכה, איך לנהוג עם הילד, והבעל שם טוב הקדוש, הזהירו כיצד לנהוג ומה עליו לספר (סיפורים)

איך יתכן שמעטים מנצחים רבים? העזים שבאומות!
איך יתכן שמעטים מנצחים רבים? העזים שבאומות!
כ"ה בכסלו תשפא | 11/12/20 | ורד שאלתיאל

בנפש האלוקית יש כ'גחלת אש' שבוערת, ועוזרת לאדם לגבור על הנפש הבהמית, וכשהאדם לומד תורה, בוערת בו: "ריתחא דאורייתא" – אש קודש! / מתורת הבעש"ט לחג החנוכה (יהדות)

ציון המגיד ממעזריטש
כשר' אברהם המלאך ראה את המגיד בהקיץ
י"ט בכסלו תשפא | 05/12/20 | הרב אהרן ראובן | 2 תגובות

"ושאלתי את רבי אברהם המלאך אם הוא רואה את אביו, המגיד הגדול ממעזרטש לאחר שהסתלק מהעולם, ואמר: הן! ושאלתי אותו, האם הוא רואה אותו בחלום או בהקיץ?" (סיפור למוצ"ש)

פרשת וישלח: מדוע כדאי להגיע ל'תפארת'?
פרשת וישלח: מדוע כדאי להגיע ל'תפארת'?
י"ז בכסלו תשפא | 03/12/20 | ורד שאלתיאל

הקשר החזק והאמיתי לה' יתברך, גורם לכך שרגשות האהבה והיראה חקוקים ומוטבעים עמוק בליבו של האדם, ויש לו רצון עז להתכלל במקור החיים, שמקורו בספירת ה'דעת' (יהדות)

כיצד הצליח הבעש"ט הקדוש לא לאבד את דבקותו?
כיצד הצליח הבעש"ט הקדוש לא לאבד את דבקותו?
י"ב בכסלו תשפא | 28/11/20 | ורד שאלתיאל

בליל שבת קודש היה לבעל שם טוב הקדוש קושי להשיב כהלכה במילי עלמא, מגודל עוצם התקשרותו בתכלית הביטול האמיתי, והכל בגלל סגולת אחיה השילוני (סיפור למוצאי שבת)

פרשת ויצא: אם ידעתי – לא ישנתי!
פרשת ויצא: אם ידעתי – לא ישנתי!
י"א בכסלו תשפא | 27/11/20 | ורד שאלתיאל

הניסיון שיש לאדם, נגמר – ברגע אחד! כשמקיץ מה'שינה', ואז: מתנוצצת במוחו מחשבה: "אכן, יש ה' במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי" / מתורת הבעש"ט על פרשת השבוע, ויצא (יהדות)

כיצד רבי יעקב יוסף מפולנאה נעשה חסיד?
כיצד רבי יעקב יוסף מפולנאה נעשה חסיד?
ה' בכסלו תשפא | 21/11/20 | הרב אהרן ראובן | 2 תגובות

הרה"ק מפולנאה הגיע בערב שבת קודש לפני תפילת שחרית, וראה שהבעל שם טוב הקדוש מעשן מקטרת ('לולקי'), והדבר היה קשה לו, כיצד הוא עשה זאת קודם התפילה (סיפור חסידי)

היתכן שדווקא החסד - 'מוליד' גבורה?
היתכן שדווקא החסד - 'מוליד' גבורה?
ד' בכסלו תשפא | 20/11/20 | ורד שאלתיאל | 1 תגובות

כיצד יתכן ש'דין' ו'צמצום' נולד דווקא מה'חסד'? התירוץ: "אברהם הוליד את יצחק" – ה'גבורה'– היא היא ה'חסד'! / מתורת הבעל שם טוב הקדוש על פרשת השבוע (יהדות)

עם איזה כובע מצא הבעש"ט את הבן האובד?
עם איזה כובע מצא הבעש"ט את הבן האובד?
כ"ז בחשוון תשפא | 14/11/20 | הרב אהרן ראובן

הבן נעדר והאמא ביקשה שהאבא יילך לבעש"ט, אבל, הבעל שם טוב הקדוש לא היה חשוב בעיני בעלה, ולא רצה ללכת אליו. אשתו אילצה אותו, עד שלא נותרה בידו ברירה (חסידים)

'טביעת אצבע' של הצדיקים - לדורי דורות
'טביעת אצבע' של הצדיקים - לדורי דורות
כ"ה בחשוון תשפא | 12/11/20 | ורד שאלתיאל | 1 תגובות

התנהלות העולם, ובדווקא בגלל שהיא בהעלם ב"העלם" מהבנת האדם מלמדת על גדלות ורוממות ה' יתברך. זאת הדרך שבה הכיר אברהם אבינו את ה', ופרסם את גדלותו (יהדות)