הבעש"ט 91 תוצאות

הבעש"ט

אילוסטרציה
מדוע הבעל שם טוב ניקה ושיחק עם הסוסים
כ"ה בסיון תשפא | 05/06/21 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

כאשר הגיע הבעל שם טוב הקדוש לקהילת הקודש ברוד, הנגידים הגיעו להקביל את פניו, והיו לבושים במלבושי כבוד לכבודו // סיפור חסידי למוצאי שבת קודש (חסידים, יהדות)

אילוסטרציה
מדוע הבעש"ט הקדוש רושש את העני לחלוטין?
י"ח בסיון תשפא | 29/05/21 | הרב אהרון ראובן

הוא מסר את חתיכת ה'חלה' בשמחה לצדיק כדי שיטול עליה ידיו לסעודת 'מלווה מלכה', חוץ מחתיכת לחם זו, הבית היה - ריק מאוכל // סיפור חסידי מהבעש"ט למוצאי השבת (חסידים)

ציון הבעש"ט
לכבוד היארצייט: מתי ירדה נשמת הבעש"ט?
ה' בסיון תשפא | 16/05/21 | ורד שאלתיאל

הבעל שם טוב הקדוש הראה שלכל יהודי יש שייכות לתורה, וכלל לא משנה באיזה מצב רוחני, ידע או דרגה הוא נמצא: כי התורה שייכת מאז ומתמיד לכולם // מאמר מיוחד ליארצייט (ארץ)

קבר הבעל שם טוב
מתי הבעל שם טוב הקדוש חזה את פטירתו?
ד' בסיון תשפא | 15/05/21 | הרב אהרון ראובן | 2 תגובות

בהושענא רבה של שנת תק"כ, אמר הבעל שם טוב לתלמידיו: 'הכינו לכם רבי חדש שיאיר לכם את הדרך כי בשנה הזאת אני הולך לעולמי' // סיפור למוצ"ש ליארצייט של הבעש"ט (חסידי)

ציון הבעש"ט
מדוע הממלכה העשירה נותרה ללא מלך?
כ"ו באייר תשפא | 08/05/21 | הרב אהרון ראובן

לאחר שנה של חיפושים, השליחים חזרו מכל המדינות, והתאספו לספר את התוצאות, ורובם אמרו, שלא מצאו מישהו שיהיה ראוי למלוך על מדינתם // סיפור חסידי למוצ"ש (יהדות)

קבר הבעל שם טוב
ר' יוסף שאל את הבעש"ט - זה כתוב בזוהר?
י"ט באייר תשפא | 01/05/21 | הרב אהרון ראובן

רבי יונה קמינקער, הוציא משלוח שוורים, כדאי למכור אותם, והיה זה בזמן מלחמה בין יוון לכפרים, ר' יוסף מקמינקע נשלח אל הבעש"ט - וכשהגיע היה באמצע הסעודה / למוצ"ש (ארץ)

אילוסטרציה
מה הבעש"ט כיוון כשאכל בסעודת פדיון הבן
י"ב באייר תשפא | 24/04/21 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

בסוף סעודת פדיון הבן, לקח הבעל שם טוב הקדוש פרוסת לחם ולעס אותה, עד שפניו האדימו, והיה נראה שהרגשותיו משתנים ומתחלפים // סיפור חסידי למוצאי השבת (אקטואליה)

אילוסטרציה. קוגל ירושלמי
מדוע הבעל שם טוב הקדוש קנה לשבת הרבה קוגל?
כ"ח בניסן תשפא | 10/04/21 | הרב אהרון ראובן | 2 תגובות

פעם אחת לאחר שהבעל שם טוב הקדוש סיים את תפילת מנחה, ראו אותו מצחק, מי שעמד לידו, חיפש לראות מהי סיבת הצחוק, ולא ראה שום סיבה // סיפור חסידי למוצ"ש (חסידים)

קבר הבעל שם טוב
הבעש"ט היה נראה גוסס לפני שניגש ל'הלל'
כ"א בניסן תשפא | 03/04/21 | הרב אהרון ראובן

פעם אחת בראש חודש, הבעש"ט עמד במקומו - רועד, ואינו הולך אל התיבה להתחיל את תפילת ההלל. עיניו בלטו - והיו פתוחות בלי תנועה כמו גוסס ח"ו // סיפור חסידי למוצ"ש (חג)

בני הקהילה עם הספר תורה
חלו בקורונה והתחייבו לכתוב ס"ת; כך נחגג המעמד המיוחד
ב' בניסן תשפא | 15/03/21 | חנני ברייטקופף | 12 תגובות

הרב הלל כהן, מרבני אוקראינה, חלה לפני שנה יחד עם מספר חברים מהקהילה בקייב בנגיף. לאחר ששמעו על סגולת הבעש"ט, קיבלו על עצמם לכתוב ס"ת, שהוכנס לביה"כ העתיק במז'יבוז' (חרדים)