הבעש"ט 91 תוצאות

הבעש"ט

כיצד הצליח הבעש"ט הקדוש לא לאבד את דבקותו?
כיצד הצליח הבעש"ט הקדוש לא לאבד את דבקותו?
י"ב בכסלו תשפא | 28/11/20 | ורד שאלתיאל

בליל שבת קודש היה לבעל שם טוב הקדוש קושי להשיב כהלכה במילי עלמא, מגודל עוצם התקשרותו בתכלית הביטול האמיתי, והכל בגלל סגולת אחיה השילוני (סיפור למוצאי שבת)

פרשת ויצא: אם ידעתי – לא ישנתי!
פרשת ויצא: אם ידעתי – לא ישנתי!
י"א בכסלו תשפא | 27/11/20 | ורד שאלתיאל

הניסיון שיש לאדם, נגמר – ברגע אחד! כשמקיץ מה'שינה', ואז: מתנוצצת במוחו מחשבה: "אכן, יש ה' במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי" / מתורת הבעש"ט על פרשת השבוע, ויצא (יהדות)

כיצד רבי יעקב יוסף מפולנאה נעשה חסיד?
כיצד רבי יעקב יוסף מפולנאה נעשה חסיד?
ה' בכסלו תשפא | 21/11/20 | הרב אהרן ראובן | 2 תגובות

הרה"ק מפולנאה הגיע בערב שבת קודש לפני תפילת שחרית, וראה שהבעל שם טוב הקדוש מעשן מקטרת ('לולקי'), והדבר היה קשה לו, כיצד הוא עשה זאת קודם התפילה (סיפור חסידי)

היתכן שדווקא החסד - 'מוליד' גבורה?
היתכן שדווקא החסד - 'מוליד' גבורה?
ד' בכסלו תשפא | 20/11/20 | ורד שאלתיאל | 1 תגובות

כיצד יתכן ש'דין' ו'צמצום' נולד דווקא מה'חסד'? התירוץ: "אברהם הוליד את יצחק" – ה'גבורה'– היא היא ה'חסד'! / מתורת הבעל שם טוב הקדוש על פרשת השבוע (יהדות)

עם איזה כובע מצא הבעש"ט את הבן האובד?
עם איזה כובע מצא הבעש"ט את הבן האובד?
כ"ז בחשוון תשפא | 14/11/20 | הרב אהרן ראובן

הבן נעדר והאמא ביקשה שהאבא יילך לבעש"ט, אבל, הבעל שם טוב הקדוש לא היה חשוב בעיני בעלה, ולא רצה ללכת אליו. אשתו אילצה אותו, עד שלא נותרה בידו ברירה (חסידים)

'טביעת אצבע' של הצדיקים - לדורי דורות
'טביעת אצבע' של הצדיקים - לדורי דורות
כ"ה בחשוון תשפא | 12/11/20 | ורד שאלתיאל | 1 תגובות

התנהלות העולם, ובדווקא בגלל שהיא בהעלם ב"העלם" מהבנת האדם מלמדת על גדלות ורוממות ה' יתברך. זאת הדרך שבה הכיר אברהם אבינו את ה', ופרסם את גדלותו (יהדות)

מה צריך לעשות כדי לכתוב קמיע מהודר?
מה צריך לעשות כדי לכתוב קמיע מהודר?
י"ג בחשוון תשפא | 31/10/20 | הרב אהרן ראובן

והבעל שם טוב הקדוש הכיר מיד שקמיע זה נכתב בקדושה וטהרה לאחר מקווה ותענית, אבל הוסיף כי הוא יכול היה לכתוב את הקמיע בצורה אחרת / סיפור מהבעש"ט למוצ"ש (חסידים)

מה הקשר בין הציווי 'לך לך' ל'שמע ישראל'?
מה הקשר בין הציווי 'לך לך' ל'שמע ישראל'?
י"א בחשוון תשפא | 29/10/20 | ורד שאלתיאל

כשהאדם קורא קריאת שמע, הוא מתנתק את עצמו לרגע מהחיבור הגשמי, כ'ישות' ומציאות עצמית, ומכניס וממזער את מציאות חייו - בתוך 'יחוד ה'' / הבעש"ט על הפרשה (יהדות)

מדוע הסכים הפריץ להתפייס עם הבעש"ט?
מדוע הסכים הפריץ להתפייס עם הבעש"ט הקדוש?
כ"ט בתשרי תשפא | 17/10/20 | הרב אהרן ראובן

הפקיד תמה, כיצד יתכן הדבר? שהרי, הפריץ כעס מאוד על הבעל שם טוב הקדוש, איך יתכן שהוא לא הגיב על נוכחותו של הבעל שם טוב הקדוש איתם בבית? / סיפור למוצ"ש (חסידים)

כך הוכיחו משמים כי סוכת הבעש"ט - כשרה
כך הוכיחו משמים כי סוכת הבעש"ט - כשרה
ט"ו בתשרי תשפא | 03/10/20 | הרב אהרן ראובן | 9 תגובות

הרבנים טענו כי סוכתו של הבעל שם טוב הקדוש אינה כשרה. הוא התווכח איתם, עד שמהשמיים הוכיחו עם מי הצדק • כיצד? / סיפור למוצאי שבת סוכות, מהבעל שם טוב (חסידים)