ahr gk..  GUD..  ha rhcu  vbvd..
הסתרה 5 תוצאות

הסתרה

שששש..
הורים משיבים: למה אנחנו מסתירים מילדינו שטוב לנו?
ט' בטבת תשעו | 21/12/15 | תרצה אסתרזון | 2 תגובות

למה? למה לא נוח לנו לחשוף בפני הילדים את הצד האנושי כל כך הזה? למה אנחנו מחביאים את השוקולד המשובח, משקרים כשאנו יוצאים להנות קצת בגפינו בלי הילדים, ומעמידים פנים שאנחנו לא באמת צריכים כלום, אפילו לא לישון? * מדור 'הורים משיבים' הפעם בתשובות הוריות מפתיעות לשאלה אחת קשה

משחק מחבואים
למה אנחנו רוצים שיחפשו אותנו?
ז' באב תשעה | 23/07/15 | Mame

ימי החורבן ממש בשיאם, ההרגל ושחיקת החיים לא נותנים לנו לרגע לעצור ולהתבונן בטיבם ומשמעותם של ימים חשובים אלו * מלבד ימי אבלות וצום, מה הם באים לדרוש מאיתנו?

הכל עניין של בחירה?
השידוך הזה יהרוס לה את החיים
ט' בסיון תשעה | 27/05/15 | יערית אלבז | 23 תגובות

שידוכים הם עניין לא פשוט, הברור הנלווה כתהליך מתבקש, הדילמה המרכזית היא האם לומר את האמת, או לעגל פינות מתי שאין ברירה ולקחת אחריות ההשלכות העתידיות? המקרה הבא הוא אחד מתוך אלפי מקרים מעולם השידוכים

שומרת בבטן
מדוע לא הגידה אסתר?
י"ג באדר תשעה | 04/03/15 | אילנה בן משה

כולנו מסתירים חסרונות, תכונות שליליות כי בכולנו יש איזו אסתר קטנה הלוחשת לנו באוזן ההמן הפנימית "לא צריך שידע". הסיבות להסתרה רבות ומגוונות אז מה את מסתירה?

יש לי אינטואיציה בשבילך
הגיע הזמן שתחשפו את פרצופכם האמיתי
י"א באדר תשעה | 02/03/15 | יערית אלבז

אנו אלופים בלהתכסות במסכות, אני אף נוהגים להחליף אותם בהתאם וביחס לסביבה בה אנו מצויים,. גם אם לא נרצה בכך, אנו מכסים תכונות או קווי אופי שאיננו רוצים שיידעו על קיומן, אך ישנה תכונה שכולנו נוהגים להסתירה. למה אנחנו באמת מסתתרים מתחת למסיכה?