null  z  אברהם קלמן  אופיר..
הרב אהרן לוי 83 תוצאות

הרב אהרן לוי

4 דקות עם הרב אהרן לוי: כשהמוסר שובת רעב
4 דקות עם הרב אהרן לוי: כשהמוסר שובת רעב
כ' בשבט תשעט | 26/01/19 | כיכר השבת

הרב אהרן לוי, מרצה למחשבת היהדות ב'ערכים' ומחבר הספרים "לא בשמים היא" ו"לחזור עם תשובה", בפינה אקטואלית שבועית • והשבוע: כשהמוסר שובת רעב. צפו (אקטואלי, יהדות)

4 דקות עם הרב אהרן לוי: מישהו צוחק בשמיים
4 דקות עם הרב אהרן לוי: מישהו צוחק בשמיים
י"ג בשבט תשעט | 19/01/19 | כיכר השבת

הרב אהרן לוי, מרצה למחשבת היהדות ב'ערכים' ומחבר הספרים "לא בשמים היא" ו"לחזור עם תשובה", בפינה אקטואלית שבועית • והשבוע: מישהו צוחק בשמיים. צפו (אקטואלי, יהדות)

4 דקות עם הרב אהרן לוי: אחים למרות הכל
4 דקות עם הרב אהרן לוי: אחים למרות הכל
ו' בשבט תשעט | 12/01/19 | כיכר השבת

הרב אהרן לוי, מרצה למחשבת היהדות ב'ערכים' ומחבר הספרים "לא בשמים היא" ו"לחזור עם תשובה", בפינה אקטואלית שבועית • והשבוע: אחים למרות הכל. צפו (אקטואלי, יהדות)

4 דקות עם הרב אהרן לוי: כשניטשה שתק
4 דקות עם הרב אהרן לוי: כשניטשה שתק
כ"ח בטבת תשעט | 05/01/19 | כיכר השבת | 1 תגובות

הרב אהרן לוי, מרצה למחשבת היהדות ב'ערכים' ומחבר הספרים "לא בשמים היא" ו"לחזור עם תשובה", בפינה אקטואלית שבועית • והיום: כשניטשה שתק. צפו (אקטואלי, יהדות)

4 דקות עם הרב אהרן לוי: כשעולמות מתנגשים
4 דקות עם הרב אהרן לוי: כשעולמות מתנגשים
כ"א בטבת תשעט | 29/12/18 | כיכר השבת

הרב אהרן לוי, מרצה למחשבת היהדות ב'ערכים' ומחבר הספרים "לא בשמים היא" ו"לחזור עם תשובה", בפינה אקטואלית שבועית • והיום: כשעולמות מתנגשים. צפו (אקטואלי, יהדות)

4 דקות עם הרב אהרן לוי: פנסיה ליהודים בלבד?
4 דקות עם הרב אהרן לוי: פנסיה ליהודים בלבד?
י"ד בטבת תשעט | 22/12/18 | כיכר השבת

הרב אהרן לוי, מרצה למחשבת היהדות ב'ערכים' ומחבר הספרים "לא בשמים היא" ו"לחזור עם תשובה", בפינה אקטואלית שבועית • והיום: פנסיה ליהודים בלבד?. צפו (אקטואלי, יהדות)

4 דקות עם הרב אהרן לוי: השאלה היהודית והתשובה
4 דקות עם הרב אהרן לוי: השאלה היהודית והתשובה
ז' בטבת תשעט | 15/12/18 | כיכר השבת

הרב אהרן לוי, מרצה למחשבת היהדות ב'ערכים' ומחבר הספרים "לא בשמים היא" ו"לחזור עם תשובה", בפינה אקטואלית שבועית • והיום: השאלה היהודית והתשובה. צפו (אקטואלי, יהדות)

4 דקות עם הרב אהרן לוי: הקלף המנצח
4 דקות עם הרב אהרן לוי: הקלף המנצח
ל' בכסלו תשעט | 08/12/18 | כיכר השבת

הרב אהרן לוי, מרצה למחשבת היהדות ב'ערכים' ומחבר הספרים "לא בשמים היא" ו"לחזור עם תשובה", בפינה אקטואלית שבועית • והיום: הקלף המנצח. צפו (אקטואלי, יהדות)

4 דקות עם הרב אהרן לוי: יש מקום בלב
4 דקות עם הרב אהרן לוי: יש מקום בלב
ט"ז בכסלו תשעט | 24/11/18 | כיכר השבת | 1 תגובות

הרב אהרן לוי, מרצה למחשבת היהדות ב'ערכים' ומחבר הספרים "לא בשמים היא" ו"לחזור עם תשובה", בפינה אקטואלית שבועית • והיום: יש מקום בלב. צפו (אקטואלי, יהדות)

4 דקות עם הרב אהרן לוי: החיים ע"פ המוות
4 דקות עם הרב אהרן לוי: החיים ע"פ המוות
ב' בכסלו תשעט | 10/11/18 | כיכר השבת

הרב אהרן לוי, מרצה למחשבת היהדות ב'ערכים' ומחבר הספרים "לא בשמים היא" ו"לחזור עם תשובה", בפינה אקטואלית שבועית • והיום: החיים ע"פ המוות. צפו (אקטואלי, יהדות)