הרב ישי וליס 40 תוצאות

'ויקהל' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'ויקהל' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ג באדר א' תשפב | 24/02/22 | כיכר השבת

מה הקשר בין שבת לבניית המשכן? מדוע טוו הנשים את הצמר על העיזים? מדוע מסופר על אישיותו של בצלאל? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת ויקהל • צפו (יהדות)

'כי תשא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'כי תשא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ט"ז באדר א' תשפב | 17/02/22 | כיכר השבת

מדוע נותנים מחצית השקל ולא שקל? מדוע ספרו את בני ישראל בכסף? למה בני ישראל עשו את העגל? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת כי תשא • צפו (יהדות)

'תצוה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'תצוה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ט' באדר א' תשפב | 10/02/22 | כיכר השבת

מדוע נפתחת הפרשה ב"ואתה תצוה"? מה ההבדלב ין דיבור לציווי? מה פירש רש"י על האפוד? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת תצוה • צפו (יהדות)

'תרומה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'תרומה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ב' באדר א' תשפב | 03/02/22 | כיכר השבת | 2 תגובות

מדוע כתוב 'ויקחו' ולא 'ויתנו'? מדוע כתוב 'ושכנתי בתוכם' ולא 'בתוכו'? כיצד אפשר להרבות בשמחה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת תרומה • צפו (יהדות)

'משפטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'משפטים' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ה בשבט תשפב | 27/01/22 | כיכר השבת

מדוע עבד עברי זו המצווה הראשונה? מהו העונש לבעלים של השור המועד? מדוע בפרשת יתרו כתוב רק נעשה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת משפטים • צפו (יהדות)

'יתרו' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'יתרו' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ח בשבט תשפב | 20/01/22 | כיכר השבת

מדוע כפה עליהם הר כגיגית? מה הביא את יתרו דווקא כעת לבני ישראל? מה העניין בחלוקת עשרת הדיברות? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת יתרו • צפו (יהדות)

'בשלח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'בשלח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"א בשבט תשפב | 13/01/22 | כיכר השבת

מדוע בנ"י לא עברו דרך ארץ פלשתים? מה ההבדל בין שירת הים לשירת מרים? מה הקשר בין הכסא לעמלק? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת בשלח • צפו (יהדות)

'בא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'בא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ד' בשבט תשפב | 06/01/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מדוע הכביד הקב"ה את לב פרעה? מדוע נקראת 'מכת בכורות'? האם חג הפסח מסמל חיפזון? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת בא • צפו (יהדות)

'וארא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'וארא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ו בטבת תשפב | 30/12/21 | כיכר השבת | 1 תגובות

מדוע היה צריך 10 מכות? למה משה לא הכה את היאור? למה במכת ברד לא נשברו הכוסמת והחיטה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת וארא • צפו (יהדות)

'שמות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'שמות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ט בטבת תשפב | 23/12/21 | כיכר השבת

מהו 'מלך חדש'? מה המושג של 'של נעליך מעל רגליך'? מדוע שאל משה את הקב"ה מה שמו? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת שמות • צפו (יהדות)