הרב ישי וליס 41 תוצאות

'שמות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'שמות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ט בטבת תשפב | 23/12/21 | כיכר השבת

מהו 'מלך חדש'? מה המושג של 'של נעליך מעל רגליך'? מדוע שאל משה את הקב"ה מה שמו? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת שמות • צפו (יהדות)

'ויחי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'ויחי' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ב בטבת תשפב | 16/12/21 | כיכר השבת | 2 תגובות

מדוע יעקב שיכל את ידיו ולא החליף בין הבנים? מהי הברכה של יעקב? מהי אחרית הימים המוזכרת בפרשה?• הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת 'ויחי' • צפו (יהדות)

'ויגש' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'ויגש' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ה' בטבת תשפב | 09/12/21 | כיכר השבת | 1 תגובות

מתי שאל יוסף אם יש להם אב או אח? מדוע נשלח יהודה ראשון למצרים? למה יוסף העביר את המצרים מעיר לעיר? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת 'ויגש' • צפו (יהדות)

'מקץ' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'מקץ' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ח בכסלו תשפב | 02/12/21 | כיכר השבת | 2 תגובות

איך פתר יוסף את החלומות? איך אסיר הופך למלך? האם האחים נכנסו כמרגלים? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת 'מקץ' • צפו (יהדות)

'וישב' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'וישב' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"א בכסלו תשפב | 25/11/21 | כיכר השבת | 4 תגובות

למה אין לצדיקים שלווה בעולם הזה? למה יעקב אהב את יוסף יותר מאחיו? כנגד מי היו 10 הרוגי מלכות? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת 'וישב' • צפו (יהדות)

'וישלח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'וישלח' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
י"ד בכסלו תשפב | 18/11/21 | כיכר השבת

מדוע יעקב התכונן בדורן, תפילה ומלחמה? מהיכן ידע יעקב שמחנה אחד יישאר? מדוע השתנה שמו של יעקב לישראל? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת 'וישלח' • צפו (יהדות)

'ויצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'ויצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ז' בכסלו תשפב | 11/11/21 | כיכר השבת | 3 תגובות

מה המשמעות של "המקום" בפרשה? מדוע החליפו ליעקב את רחל בלאה? האם יש כפיות טובה של לאה כלפי רחל? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת 'ויצא' • צפו (יהדות)

'תולדות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'תולדות' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ט בחשוון תשפב | 04/11/21 | כיכר השבת | 4 תגובות

מודע תפילת יצחק התקבלה ולא תפילת רבקה? איך יצחק לא ראה מיהו עשיו? איך יעקב זכה בבכורה למרות המרמה? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת 'תולדות' • צפו (יהדות)

'חיי שרה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'חיי שרה' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
כ"ב בחשוון תשפב | 28/10/21 | כיכר השבת | 3 תגובות

מדוע מפרטים את גיל שרה 127? למה נפטרה שרה? לשם מה נתן אליעזר סימנים? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת 'חיי שרה' • צפו (יהדות)

'וירא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
'וירא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפו
ט"ו בחשוון תשפב | 21/10/21 | כיכר השבת | 3 תגובות

מה העניין של אברהם לחפש אורחים? מדוע הביא אברהם למלאכים מעט מים? מדוע שאל אברהם על הפיכת סדום ולא שאל על יצחק? • הרב ישי וליס, מרצה ב'ערכים' עונה על כל השאלות של שוקי סלומון על הפרשה, פרשת 'וירא' • צפו (יהדות)