הרב ישראל ויינגולד 966 תוצאות

תענית ג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תענית ג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בכסלו תשפב | 15/11/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תענית ג', שני, יא' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

תענית ב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
תענית ב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בכסלו תשפב | 15/11/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תענית ב', ראשון, י' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה לה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה לה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בכסלו תשפב | 13/11/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה לה', שבת, ט' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה לד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה לד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בכסלו תשפב | 12/11/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה לד', שישי, ח' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה לג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה לג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' בכסלו תשפב | 11/11/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה לג', חמישי, ז' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה לב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה לב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ו' בכסלו תשפב | 10/11/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה לב', רביעי, ו' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה לא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה לא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' בכסלו תשפב | 09/11/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה לא', שלישי, ה' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה כט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה כט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ג' בכסלו תשפב | 07/11/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה כט', ראשון, ג' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה כח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה כח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ב' בכסלו תשפב | 06/11/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה כח', שבת, ב' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה כז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה כז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
א' בכסלו תשפב | 05/11/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה כז', שישי, א' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)