הרב ישראל ויינגולד 966 תוצאות

ראש השנה טז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה טז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ט בחשוון תשפב | 25/10/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה טז', שני, יט' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה טו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה טו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ח בחשוון תשפב | 24/10/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה טו', ראשון, יח' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה יד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה יד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ז בחשוון תשפב | 23/10/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה יד', שבת, יז' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה ח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה ח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בחשוון תשפב | 17/10/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ח', ראשון, יא' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה ז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה ז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י' בחשוון תשפב | 16/10/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ז', שבת, י' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה ו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה ו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בחשוון תשפב | 15/10/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ו', שישי, ט' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה ה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה ה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ח' בחשוון תשפב | 14/10/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ה', חמישי, ח' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה ד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה ד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' בחשוון תשפב | 13/10/21 | כיכר השבת

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ד', רביעי, ז' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה ג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה ג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ז' בחשוון תשפב | 13/10/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ג', שלישי, ו' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

ראש השנה ב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ראש השנה ב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ה' בחשוון תשפב | 11/10/21 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ראש השנה ב', שני, ה' חשוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)