AKNV RD/V  rc nzuz    אבא
השלום הספרדי 54 תוצאות

השלום הספרדי

הגר"ש עמאר והגר"ש כהן במפגש הקודם
בחצות לילה: מפגש חשאי בין הגר"ש עמאר לגר"ש כהן
ו' באב תשעו | 10/08/16 | ישי כהן | 75 תגובות

הראשל"צ הגר"ש עמאר הגיע בחצות לילה למפגש חשאי אצל נשיא המועצת ראש הישיבה הגר"ש כהן בנושא השלום הספרדי • לשכת הראשון לציון הגר"י יוסף: "חייבים להרבות קידוש ה'" (חרדים)

הגר"ש עמאר והגר"י יוסף בפגישת הפיוס
כתבי הדתות דווקא לא מתרגשים מ'השלום הספרדי'
כ' בתשרי תשעה | 14/10/14 | צביקה גרוניך | 10 תגובות

כתבי הדתות בכלי התקשורת השונים לא מתרגשים מ'השלום הספרדי'. יאיר אטינגר: "זה הסכם אי-התקפה". קובי נחשוני: "מדובר בשפל חדש". יאיר שרקי: "זה רק אינטרסים" (ברנז'ה)

המנצח הגדול. הראשל"צ הגר"ש עמאר
לאחר הנתק: הרב שלמה עמאר חוזר כמנצח הגדול
כ' בתשרי תשעה | 14/10/14 | ישי כהן | 45 תגובות

חודשים של נתק מההנהגה הרוחנית הספרדית באו לסיומם בפגישת הראשל"צים, הגאון רבי שלמה עמאר והגאון רבי יצחק יוסף, שיצאה לפועל לאחר מספר צעדים שעשה הגר"ש עמאר שהוציאו אותו כמנצח הגדול • טור מיוחד על מאחורי הקלעים של השלום, המנצח, המפסידים והשאלות הקשות לש"ס (חרדים)

פגישת הראשל"צים לצד ההקדשה האישית
הקדשת הרב עמאר לגר"י יוסף: "ברא כרעא דאבוה"
כ' בתשרי תשעה | 14/10/14 | ישי כהן | 11 תגובות

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והראשל"צ הגאון רבי שלמה עמאר נועדו אמש לראשונה מאז הבחירות לרבנות הראשית לשיחה שנועדה להביא לסיום הסכסוך • "כיכר השבת" חושף לראשונה את ההקדשה האישית שכתב הרב עמאר לרב יוסף, בספר ששיגר אליו בערב יום כיפור • בפנים: ההקדשה המלאה (חרדים)