NHHE  אברומי..  אטובוס  אירוסין..
השמים בוכים 1 תוצאות

השמים בוכים

חשבון הנפש שאחרי
קרבנות הפסח שהקרבנו
כ"ג בניסן תשעה | 12/04/15 | מירי גפן

תמונות עומס התורים המשתרכים לקניית לחמניות "בצקיות" במוצאי הפסח, תפסו את מחשבתי, וגרמו לי מעבר לסלידה צביטה בלב. הבנתי עד כמה העולם לפעמים אטום ברגישותו, ומעדיף לארוז מצפונו בפינת "בוידעם", השמים בוכים