השפעה 1 תוצאות

אילוסטרציה
הסגולות של הבעל שם טוב הקדוש לזכות בדין
כ"ח באלול תשפא | 05/09/21 | ורד שאלתיאל

הקב"ה בודק כיצד האדם נוהג בחברו, ועושה עימו במידה שעושה עם חברו, מידה כנגד מידה, והבן! תמחל – ותזכה למחילה ממלך שמוחל וסולח // סגולות הבעש"ט לר"ה (יהדות)