ahr gk..  fctho..  pumpidisa  rch bkjni
חד הורית 3 תוצאות

חד הורית

ממה עשויה הסוכה שלך?
מחיר הבדידות: שלומית בנתה סוכה לבד!
י"ז בתשרי תשעו | 30/09/15 | מירי גפן | 6 תגובות

ילדים להורים גרושים חווים את עוצמת הפרידה בחגים בצורה שונה. סקירה קטנה על סוכות של משפחות חד הוריות מזווית קצת אחרת * מתוך יומנה של 'שלומית' שבנתה סוכה קצת שונה (משפחה)

זה רק מילים
אני הורה חד הורי, מה זה משנה?
כ"ג בתמוז תשעה | 10/07/15 | עו"ד פנינה יחזקאל כחלון | 1 תגובות

עד ליום 19.5.2014 משפחה אשר כללה, בנוסף לילד אחד לפחות, הורה אחד או שני הורים המתגוררים בנפרד זה מזה, כונתה "משפחה חד הורית". בשנים האחרונות החלו להישמע הדי מחאה אשר יזמו קבוצות של אבות גרושים אשר מחו כנגד מינוח זה * אז מה כלכך מקומם במינוח "חד הורית"?

מתמודדת לבד
התמודדותה של אם חד הורית בחג הפסח
י"ב בניסן תשעה | 01/04/15 | מירי גפן | 1 תגובות

קולה נחנק מדמעות, היא התקשתה להמשיך לדבר. כאב לי לרגע שגרמתי לה לדמוע אך מאידך הרגשתי בקולה את הצורך הגדול שהיה לה לפרוק מעל הלב. כולם מתמודדים "יחד" אבל אמא חד הורית מתמודדת לבד" שיתפה אותי על מחשבות הדאגה בכל העניינים הקשורים לחג, אשר חונקים את ליבה (התמודדות)