ישראל שפירא 176 תוצאות

ישראל שפירא

אילוסטרציה
מסר את נפשו והכריז את האיסור על הנשים לעלות לרשב"י
כ"ז באייר תשפא | 09/05/21 | ישראל שפירא | 30 תגובות

"עוון ערוות-דבר ופריצות" שגרמו לאסון מירון בשנת תרע"א, הביאו את רבני צפת להכריז על חרם ואיסור עליית נשים למירון בל"ג בעומר; אחד הרבנים אף מסר את נפשו על כך (היסטורי)

האסון במירון, השנה
האסון במירון - "בעוון ערוות-דבר ופריצות"
כ"ו באייר תשפא | 08/05/21 | ישראל שפירא | 43 תגובות

האסון הטראגי בהילולה בהר מירון הזכיר לרבים את האסון הראשון במירון שהתרחש בל"ג בעומר תרע"א, שבו נהרגו 11 איש, אז - אלו הסיבות שנאמרו שבגינם אירע האסון (היסטוריה)

ארון קודש
מחלוקת ה'גדולים' על המעשה מהאריז"ל
כ"ה באייר תשפא | 07/05/21 | ישראל שפירא | 11 תגובות

הפרסום על כך שהגר"ש אלתר הקשה על המעשה המפורסם מהאריז"ל ונשאר ב'צריך ביאור' הכה גלים; פנינו לקבל דעת תורה מחכמי ישראל מובהקים בדור האחרון בנושא (היסטוריה)

רבי יהודה אסאד ותמונת ה'שאגת אריה'
שלושת הרבנים שצולמו - לאחר פטירתם
כ"ד באייר תשפא | 06/05/21 | ישראל שפירא | 29 תגובות

תמונות הקדושים מאסון מירון, פורסמו בכל מקום אפשרי. אך מה עשו כשנפטרו רבנים גדולים מבלי להשאיר תיעוד? צלמו אותם, אחרי מותם; זהו סיפורם של שלושה מהם (היסטוריה)

הרמב"ם ורֶבּ' ירוחם ליבוביץ
מהרמב"ם ועד רֶבּ' ירוחם: יחס גדולי ישראל לאסון
כ"ג באייר תשפא | 05/05/21 | ישראל שפירא | 18 תגובות

האסון הנורא במירון מזעזע את העולם. הרמב"ם סבר שצרה על ישראל, היא מפני מעשיהם הרעים; המשגיח ממיר רֶבּ' ירוחם ליבוביץ סבר שאין לתלות אסון מחמת עוון הזולת (מאמר)

הגר"ש אלתר
הגר"ש אלתר נשאר בצ"ע על האר"י הקדוש
כ"ג באייר תשפא | 05/05/21 | ישראל שפירא | 128 תגובות

ידוע המעשה באחד האנוסים, שהיה מניח בארון הקודש חלות שאפתה אשתו, וחשב כי הקב"ה נהנה מהם; הרב גער בו, והאר"י הסביר לרב כי טעה; ומה העיר הגר"ש אלתר? (היסטורי)

האסון במירון
"כלום לא עמדה זכותו של הקב"ה בביתו?"
כ"ב באייר תשפא | 04/05/21 | ישראל שפירא | 18 תגובות

מאמר שפרסם הרב ישראל אריאל על ה'אסון במירון', ממנו השתמע כי העולים למירון - האשמים, מביא את ישראל שפירא לטור תגובה: "ירה את החץ, ואח"כ סימן את המטרה" (מאמר)

הדלקה במירון. ארכיון
התערובת שהובילה לאיסור על נשים לעלות למירון
י"ז באייר תשפא | 29/04/21 | ישראל שפירא | 1 תגובות

בימי מרן ה'בית יוסף' היו שרצו לבטל את ההילולה במירון, אף אז חלם הבית יוסף את הרשב"י - והאיסור בוטל; בעבר, אף אסרו הרבנים את כניסת הנשים בגלל התערובת (היסטוריה)

ל"ג בעומר במירון, ב-1990
הרמז בשריפת הבגדים: שהצדיק לא היה צריך מלבוש
ט"ז באייר תשפא | 28/04/21 | ישראל שפירא

היו צדיקים מפורסמים שסברו שמנהג שריפת הבגדים היקרים הינו טוב ומעיל לנשמה, ואף הודפסו קונטרסים מיוחדים המצדדים במנהג; מה הרמז בזה ומדוע אין 'בל תשחית'? (ארץ)

חגיגות ל"ג בעומר במירון, ב-1939
הראשון לציון שהתנגד לשריפת בגדים יקרים לכבוד רשב"י
ט"ז באייר תשפא | 28/04/21 | ישראל שפירא | 5 תגובות

המנהג להשליך לאש בגדים יקרים בתור קרבן לכבודו של רשב"י, היווה פולמוס שלם בין היתר לאור מצבם הכלכלי הקשה של בני הישוב היהודי בארץ ישראל שנתמכו בתרומות (היסטורי)