מסכת סנהדרין 111 תוצאות

מסכת סנהדרין

סנהדרין פד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סנהדרין פד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ח בתשרי תשעח | 08/10/17 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף פד', ראשון, יח' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סנהדרין פג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סנהדרין פג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ז בתשרי תשעח | 07/10/17 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף פג', שבת, יז' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סנהדרין פב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סנהדרין פב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ז בתשרי תשעח | 06/10/17 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף פב', שישי, טז' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סנהדרין פא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סנהדרין פא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט"ז בתשרי תשעח | 06/10/17 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף פא', חמישי, טו' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סנהדרין פ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סנהדרין פ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ד בתשרי תשעח | 04/10/17 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף פ', רביעי, יד' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סנהדרין עט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סנהדרין עט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ג בתשרי תשעח | 03/10/17 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף עט', שלישי, יג' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סנהדרין עח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סנהדרין עח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"ב בתשרי תשעח | 02/10/17 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף עח', שני, יב' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סנהדרין עז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סנהדרין עז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י"א בתשרי תשעח | 01/10/17 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף עז', ראשון, יא' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סנהדרין עו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סנהדרין עו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
י' בתשרי תשעח | 30/09/17 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף עו', מוצ"ש, י' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

סנהדרין עה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
סנהדרין עה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' בתשרי תשעח | 29/09/17 | הרב ישראל ויינגולד

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי - מסכת סנהדרין דף עה', שישי, ט' תשרי תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)