סיפור חסידי למוצאי שבת 202 תוצאות

סיפור למלווה מלכה - מוצאי שבת פרשת תצווה
סיפור למוצ"ש: כשהפריץ סיפר: "ראיתי את האלוקים שלכם"
י"א באדר א' תשפב | 12/02/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מידי מוצ"ש, הרב ישבעם הלל מחנך ומרצה לענייני יהדות, מגיש סיפורי צדיקים מדורות קודמים, בדרך מחודשת ומרתקת. סגולה גדולה ונפלאה לכל הדברים הטובים • צפו (חסידים, TV)

ציון הבעש"ט זי"ע
העבד הגוי רצה להרוג את הבעל שם טוב ביער
ד' באדר א' תשפב | 05/02/22 | הרב אהרון ראובן

אמר הבעל שם טוב הקדוש לאנשיו: אני רוצה לישון, ואתם אל תישנו ותאמרו תהלים, כי העבד כנעני שלנו רוצה להרוג אותנו, ועל כן, אל תישנו כל הלילה // סיפור חסידי למוצאי שבת (יהדות)

סיפור למלווה מלכה - מוצאי שבת פרשת תרומה
סיפור למוצ"ש: העשיר צחק על היהודי הפשוט - וזה מה שקרה
ד' באדר א' תשפב | 05/02/22 | כיכר השבת

מידי מוצ"ש, הרב ישבעם הלל מחנך ומרצה לענייני יהדות, מגיש סיפורי צדיקים מדורות קודמים, בדרך מחודשת ומרתקת. סגולה גדולה ונפלאה לכל הדברים הטובים • צפו (חסידים, TV)

סיפור למלווה מלכה - מוצאי שבת פרשת משפטים
סיפור למוצ"ש: מדוע הלך רב העיר להתוודות אצל הכומר?
כ"ז בשבט תשפב | 29/01/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מידי מוצ"ש, הרב ישבעם הלל מחנך ומרצה לענייני יהדות, מגיש סיפורי צדיקים מדורות קודמים, בדרך מחודשת ומרתקת. סגולה גדולה ונפלאה לכל הדברים הטובים • צפו (חסידים, TV)

ציון הבעש"ט זי"ע
כשהבעש"ט הקדוש ניבא את חורבן העיירה
כ"ז בשבט תשפב | 29/01/22 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

באותה השבת בזמן סעודה שלישית, כשהבעל שם טוב הקדוש אמר דברי תורה, היריד היה פעיל, והאנשים היו רצים בעגלות, והדבר בלבל את הבעל שם טוב הקדוש, וע"כ רגז ואמר: מה לך באלטי, עדיין תצמח עליך חציר | סיפור חסידי למוצ"ש (חסידים)

סיפור למלווה מלכה - מוצאי שבת פרשת יתרו
סיפור למוצ"ש: מדוע הבעש"ט נחרד כשראה יהודי פשוט בשוק
כ' בשבט תשפב | 22/01/22 | כיכר השבת

מידי מוצ"ש, הרב ישבעם הלל מחנך ומרצה לענייני יהדות, מגיש סיפורי צדיקים מדורות קודמים, בדרך מחודשת ומרתקת. סגולה גדולה ונפלאה לכל הדברים הטובים • צפו (חסידים, TV)

סיפור למלווה מלכה - מוצאי שבת פרשת בשלח
סיפור למוצ"ש: כשרבי לוי יצחק שלח לפריץ מכתב ריק
י"ג בשבט תשפב | 15/01/22 | כיכר השבת | 1 תגובות

מידי מוצ"ש, הרב ישבעם הלל מחנך ומרצה לענייני יהדות, מגיש סיפורי צדיקים מדורות קודמים, בדרך מחודשת ומרתקת. סגולה גדולה ונפלאה לכל הדברים הטובים • צפו (חסידים, TV)

סיפור למלווה מלכה - מוצאי שבת פרשת בא
סיפור למוצ"ש: כשיהודי מחליט לעשות שטויות
ו' בשבט תשפב | 08/01/22 | כיכר השבת

מידי מוצ"ש, הרב ישבעם הלל מחנך ומרצה לענייני יהדות, מגיש סיפורי צדיקים מדורות קודמים, בדרך מחודשת ומרתקת. סגולה גדולה ונפלאה לכל הדברים הטובים • צפו (חסידים, TV)

תמונת ארכיון
כשהאבא 'הליטוואק' של רבי פנחס שבת אצל הבעש"ט
כ"ח בטבת תשפב | 01/01/22 | הרב אהרון ראובן | 1 תגובות

באותה השבת, היה שבת ר"ח והוצרכו להוציא שני ספרי תורה, הבעש"ט לקח ס"ת אחד, ואת הספר השני לקח אביו של רבי פנחס, והלך אחרי הבעש"ט לשולחן // סיפור חסידי למוצאי שבת (חסידים)

סיפור למלווה מלכה - מוצאי שבת פרשת וארא
סיפור למוצ"ש: כשיהודי לא מוותר על הכיפה
כ"ח בטבת תשפב | 01/01/22 | כיכר השבת

מידי מוצ"ש, הרב ישבעם הלל מחנך ומרצה לענייני יהדות, מגיש סיפורי צדיקים מדורות קודמים, בדרך מחודשת ומרתקת. סגולה גדולה ונפלאה לכל הדברים הטובים • צפו (חסידים, TV)