עריכת דין 1 תוצאות

עריכת דין

עו"ד שפרה קפלן
ברחל ביתך הקטנה: כיצד מלמדנו יעקב אבינו לכתוב צוואה
י"ז בטבת תשפא | 01/01/21 | מאמע

בפרשת ויחי יעקב מצווה את יוסף: "אל תקברני במצרים ושכבתי עם אבותיי ונשאתני... וקברתני בקבורתם" - למה חזר על בקשתו בכמה צורות? כי לא רצה שדבריו יובנו שלא כיאות. כך מנסחים צוואה (אקטואליה)