פוסק הדור 260 תוצאות

פוסק הדור

הפינה של מרן: דיני קידוש החודש
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני קידוש החודש
י"ז באייר תשעח | 02/05/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני קידוש החודש (יביע אומר)

הפינה של מרן: יציאה חוץ לתחום לדבר מצוה
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: יציאה חוץ לתחום לדבר מצוה
ט"ז באייר תשעח | 01/05/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: יציאה חוץ לתחום לדבר מצוה (יביע אומר)

הפינה של מרן: פתיחת מקרר בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: פתיחת מקרר בשבת
י"ד באייר תשעח | 29/04/18 | ישי כהן | 1 תגובות

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: פתיחת מקרר בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן: דיני יציאה חוץ לתחום בשבת ויום טוב
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני יציאה חוץ לתחום בשבת ויום טוב
י"ב באייר תשעח | 27/04/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני יציאה חוץ לתחום בשבת ויום טוב (יביע אומר)

הפינה של מרן: דיני רחיצה ביום טוב
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני רחיצה ביום טוב
י"א באייר תשעח | 26/04/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני רחיצה ביום טוב (יביע אומר)

הפינה של מרן: דין שחיטה ביום טוב
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דין שחיטה ביום טוב
י' באייר תשעח | 25/04/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דין שחיטה ביום טוב (יביע אומר)

הפינה של מרן: חומרת מוקצה ביום טוב
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: חומרת מוקצה ביום טוב
ט' באייר תשעח | 24/04/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: חומרת מוקצה ביום טוב (יביע אומר)

הפינה של מרן:  מלאכת טוחן ביום טוב
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: מלאכת טוחן ביום טוב
ז' באייר תשעח | 22/04/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת טוחן ביום טוב (יביע אומר)

הפינה של מרן: הולדת אש ביום טוב
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: הולדת אש ביום טוב
ה' באייר תשעח | 20/04/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: הולדת אש ביום טוב (יביע אומר)

הפינה של מרן: בשבח ובחיוב לימוד התורה ובגודל הניסים שנעשו לישראל
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: בשבח ובחיוב לימוד התורה ובגודל הניסים שנעשו לישראל
ד' באייר תשעח | 19/04/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: בשבח ובחיוב לימוד התורה ובגודל הניסים שנעשו לישראל (יביע אומר)