פוסק הדור 260 תוצאות

פוסק הדור

הפינה של מרן:   נשים בקריאת פרשת זכור
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: נשים בקריאת פרשת זכור
ז' באדר תשעח | 22/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: נשים בקריאת פרשת זכור (יביע אומר)

הפינה של מרן:  דיני פרשת זכור
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני פרשת זכור
ו' באדר תשעח | 21/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני פרשת זכור (יביע אומר)

הפינה של מרן: גודל ומעלת מצוות הצדקה
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: גודל ומעלת מצוות הצדקה
ה' באדר תשעח | 20/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: גודל ומעלת מצוות הצדקה (יביע אומר)

הפינה של מרן:  דיני השמעת קול בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני השמעת קול בשבת
ד' באדר תשעח | 19/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני השמעת קול בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן:  תיקון כלי שיר בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: תיקון כלי שיר בשבת
ג' באדר תשעח | 18/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: תיקון כלי שיר בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן:  זכר למחצית השקל
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: זכר למחצית השקל
א' באדר תשעח | 16/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: זכר למחצית השקל (יביע אומר)

הפינה של מרן:  משנכנס אדר מרבין בשמחה
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: משנכנס אדר מרבין בשמחה
ל' בשבט תשעח | 15/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: משנכנס אדר מרבין בשמחה (יביע אומר)

הפינה של מרן:  דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבת
כ"ט בשבט תשעח | 14/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: דיני סחיטה באוכלין ובמשקין בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן:  מלאכת דש בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: מלאכת דש בשבת
כ"ח בשבט תשעח | 13/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת דש בשבת (יביע אומר)

הפינה של מרן: מלאכת טוחן בשבת
הפינה היומית של מרן הרב עובדיה יוסף: מלאכת טוחן בשבת
כ"ז בשבט תשעח | 12/02/18 | ישי כהן

מידי יום מגיש "כיכר השבת" פינה קבועה של מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל, שיעור שמסר באותו תאריך - שנה לפני פטירתו • היום בפינה: מלאכת טוחן בשבת (יביע אומר)